Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 61

Jesus genees ’n seun in wie daar ’n demoon is

Jesus genees ’n seun in wie daar ’n demoon is

MATTEUS 17:14-20 MARKUS 9:14-29 LUKAS 9:37-43

  • STERK GELOOF IS NODIG OM ’N SEUN TE GENEES IN WIE DAAR ’N DEMOON IS

Nadat Jesus, Petrus, Jakobus en Johannes van die berg afgekom het, ontmoet hulle ’n groot skare. Iets is fout. Skrifgeleerdes het om die dissipels bymekaargekom en stry met hulle. Die mense is nogal verbaas om Jesus te sien, en hulle hardloop na hom toe om hom te groet. “Waaroor stry julle met die mense?” vra hy. – Markus 9:16.

’n Man uit die skare kniel voor Jesus en verduidelik: “Leermeester, ek het my seun na u toe gebring, want daar is ’n gees in hom wat veroorsaak dat hy nie kan praat nie. Elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer, en dan kom skuim by sy mond uit en kners hy op sy tande en verloor hy sy krag. Ek het u dissipels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie.” – Markus 9:17, 18.

Die skrifgeleerdes kritiseer waarskynlik die dissipels omdat hulle nie die seun kon genees nie. Dalk spot hulle hulle daaroor. Jesus praat dus met die skare in plaas van die ontstelde pa en sê vir hulle: “Julle is so ’n ongelowige en verdraaide geslag! Hoe lank moet ek by julle bly? Hoe lank moet ek julle verdra?” Hierdie sterk woorde is beslis van toepassing op die skrifgeleerdes wat dinge moeilik gemaak het vir Jesus se dissipels terwyl hy nie by was nie. Jesus praat dan met die seun se pa en sê: “Bring hom hier na my toe.” – Matteus 17:17.

Terwyl die seun na Jesus toe gebring word, gooi die demoon hom op die grond neer en laat hy hom verskriklike stuiptrekkings kry. Die seun rol aanhoudend op die grond rond terwyl daar skuim by sy mond uitkom. “Hoe lank gebeur dit al met hom?” vra Jesus die pa. Hy antwoord: “Van kleins af, en die gees het hom dikwels in die vuur en ook in die water gegooi om hom dood te maak.” Die man smeek: “As u enigiets kan doen,  betoon genade aan ons en help ons.” – Markus 9:21, 22.

Die pa is desperaat, want selfs Jesus se dissipels kon die seun nie help nie. In antwoord op die man se desperate versoek gee Jesus hierdie aanmoedigende versekering: “Hoekom sê jy: ‘As u kan’? Alles is moontlik vir die een wat geloof het.” Onmiddellik roep die pa uit: “Ek het geloof! Help my waar ek geloof nodig het!” – Markus 9:23, 24.

Jesus sien dat die skare na hom toe aangehardloop kom. Terwyl hulle almal toekyk, praat Jesus streng met die demoon en sê: “Jou stom en dowe gees, ek beveel jou: Gaan uit hom uit en moenie weer in hom ingaan nie!” Wanneer die demoon uit die seun uitkom, laat hy die seun skree en nog baie meer stuiptrekkings kry. Dan lê die seun doodstil. Wanneer die skare dit sien, sê baie: “Hy is dood!” (Markus 9:25, 26). Maar wanneer Jesus die seun se hand neem, staan hy op en is hy “van daardie uur af genees” (Matteus 17:18). Dit is te verstane dat die skare verstom is oor wat Jesus doen.

Vroeër, toe Jesus die dissipels uitgestuur het om te gaan preek, kon hulle demone uitdryf. Wanneer hulle dus alleen in ’n huis is, vra hulle hom: “Hoekom kon ons hom nie uitdryf nie?” Jesus verduidelik dat dit as gevolg van hulle gebrek aan geloof is en sê vir hulle: “Hierdie soort kan net deur middel van gebed uitgedryf word” (Markus 9:28, 29). Hulle moes sterk geloof hê en vir God se krag bid om hierdie kragtige demoon uit te dryf.

Jesus sê ten slotte: “Ek verseker julle: As julle geloof het wat so groot soos ’n mosterdsaadjie is, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan van hier af soontoe,’ en dit sal gaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie” (Matteus 17:20). Hoe kragtig kan geloof tog wees!

Struikelblokke en probleme wat keer dat iemand vooruitgang in Jehovah se diens maak, lyk dalk so onoorkombaar en onbeweeglik soos ’n letterlike berg. Maar as ons geloof aankweek, kan ons sulke bergagtige struikelblokke en probleme oorkom.