Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 118

’n Stryery oor wie die grootste is

’n Stryery oor wie die grootste is

MATTEUS 26:31-35 MARKUS 14:27-31 LUKAS 22:24-38 JOHANNES 13:31-38

  • JESUS GEE RAAD OOR POSISIE

  • JESUS VOORSPEL DAT PETRUS SAL SÊ DAT HY HOM NIE KEN NIE

  • LIEFDE IDENTIFISEER JESUS SE VOLGELINGE

Gedurende Jesus se laaste aand saam met sy apostels het hy vir hulle ’n belangrike les in nederigheid geleer deur hulle voete te was. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy ’n swakheid in hulle gesien het. Hulle is aan God toegewy, maar hulle wil nog steeds weet wie van hulle die belangrikste is (Markus 9:33, 34; 10:35-37). Hierdie swakheid steek weer vanaand sy kop uit.

Die apostels ‘begin erg onder mekaar stry oor wie van hulle die grootste is’ (Lukas 22:24). Dit moet Jesus baie hartseer maak om te sien hoe hulle weer onder mekaar stry! Wat doen hy?

In plaas daarvan om die apostels te skel oor hulle gesindheid en gedrag, redeneer Jesus geduldig met hulle: “Die konings van die nasies speel oor hulle baas, en dié wat gesag oor hulle het, ontvang spesiale titels daarvoor. Maar julle moenie so wees nie. . . . Want watter een is groter: die een wat eet of die een wat bedien?” Dan herinner Jesus hulle aan die voorbeeld wat hy die hele tyd vir hulle gestel het deur te sê: “Maar onder julle is ek soos die een wat bedien.” – Lukas 22:25-27.

Alhoewel die apostels onvolmaak is, het hulle deur baie moeilike tye by Jesus gebly. En daarom sê hy: “Ek maak ’n verbond met julle, net soos my Vader ’n verbond met my gemaak het, vir ’n koninkryk” (Lukas 22:29). Hierdie manne is Jesus se lojale volgelinge. Hy verseker hulle deur middel van ’n verbond tussen hom en hulle dat hulle in die Koninkryk sal wees en saam met hom sal regeer.

Alhoewel die apostels hierdie wonderlike hoop het, is hulle nog steeds menslik en onvolmaak. Jesus sê vir hulle: “Satan dring daarop aan om julle almal soos koring te sif” (Lukas 22:31). Hy waarsku ook: “Vanaand sal julle almal struikel as gevolg van my, want daar is geskryf: ‘Ek sal die herder slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word.’” – Matteus 26:31; Sagaria 13:7.

Petrus sê vol selfvertroue: “Al struikel al die ander as gevolg van u, sal ek nooit struikel nie!” (Matteus 26:33). Jesus sê vir Petrus dat voordat ’n haan twee keer daardie aand kraai, Petrus sal sê dat hy hom nie ken nie. Maar Jesus sê ook: “Ek het ’n smeekgebed vir jou gedoen dat jou geloof nie sal verswak nie, en nadat jy teruggekeer het, moet jy jou broers versterk” (Lukas 22:32). Maar Petrus verseker Jesus: “Selfs al moet ek saam met u sterf, sal ek nooit sê dat ek u nie ken nie” (Matteus 26:35). Die ander apostels sê dieselfde ding.

Jesus sê vir sy apostels: “Ek is nog ’n rukkie by julle. Julle sal my soek, maar wat ek vir die Jode gesê het, sê ek nou ook vir julle: ‘Waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie.’” Dan sê hy verder: “Ek gee julle ’n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. So sal almal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde vir mekaar het.” – Johannes 13:33-35.

Nadat Petrus gehoor het dat Jesus nog net ’n rukkie by hulle gaan wees, vra hy: “Here, waarheen gaan u?” Jesus antwoord: “Waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar jy sal later volg.” Petrus verstaan nie en sê: “Here, hoekom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee.” – Johannes 13:36, 37.

Nou praat Jesus van die tyd toe hy die apostels uitgestuur het om in Galilea te gaan preek sonder ’n geldsak of ’n voedselsak (Matteus 10:5, 9, 10). Hy vra: “Het julle enigiets kortgekom?” Hulle antwoord: “Nee!” Maar wat moet hulle doen in die dae wat nog kom? Jesus sê vir hulle: “Maar as iemand nou ’n geldsak het, moet hy dit saamvat, en ook ’n voedselsak, en as iemand nie  ’n swaard het nie, moet hy sy bo-kleed verkoop en een koop. Want ek sê vir julle dat die dinge wat geskryf is, in my vervul moet word, naamlik: ‘Hy is onder wetteloses getel.’ Want hierdie woorde wat oor my geskryf is, word nou vervul.” – Lukas 22:35-37.

Jesus praat van die tyd wanneer hy aan ’n paal gehang sal word saam met goddeloses, of wetteloses. Daarna sal sy volgelinge erg vervolg word. Hulle voel dat hulle reg is daarvoor en sê: “Here, kyk, hier is twee swaarde.” Hy sê vir hulle: “Dit is genoeg” (Lukas 22:38). Die feit dat hulle twee swaarde by hulle het, sal binnekort vir Jesus die geleentheid gee om hulle nog ’n belangrike les te leer.