Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 95

Lesse oor egskeiding en liefde vir kinders

Lesse oor egskeiding en liefde vir kinders

MATTEUS 19:1-15 MARKUS 10:1-16 LUKAS 18:15-17

  • JESUS GEE GOD SE BESKOUING VAN EGSKEIDING

  • DIE GAWE OM ONGETROUD TE BLY

  • DIE BELANGRIKHEID DAARVAN OM SOOS JONG KINDERS TE WEES

Jesus en sy dissipels verlaat Galilea en steek die Jordaanrivier oor en gaan suidwaarts deur Perea. Toe Jesus voorheen in Perea was, het hy vir die Fariseërs gesê wat God se beskouing van egskeiding is (Lukas 16:18). Nou praat hulle weer daaroor om Jesus te toets.

Moses het geskryf dat ’n man van ’n vrou kon skei as sy iets gedoen het wat “skandelik” is (Deuteronomium 24:1). Mense het verskillende beskouings oor wat geldige redes is vir egskeiding. Party glo dat selfs klein kwessies hierby ingesluit is. Daarom vra die Fariseërs: “Mag ’n man sommer om enige rede van sy vrou skei?” – Matteus 19:3.

In plaas daarvan om ’n menslike opinie te gee, verwys Jesus eenvoudig na wat God oorspronklik vir die huwelik in gedagte gehad het. “Het julle nie gelees dat die Een wat mense geskep het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Hy het gesê: ‘Daarom sal ’n man sy pa en sy ma verlaat en sy vrou aankleef, en die twee sal een vlees wees.’ Hulle is dus nie meer twee nie, maar een vlees. Wat God dan onder een juk saamgevoeg het, mag geen mens skei nie” (Matteus 19:4-6). Toe God die huwelik tussen Adam en Eva ingestel het, het hy nie ’n moontlikheid vir egskeiding voorsien nie.

Die Fariseërs stem nie saam met Jesus nie en sê: “Hoekom het Moses dan gesê dat ’n skeibrief gegee kan word en dat hy van haar kan skei?” (Matteus 19:7). Jesus sê vir hulle: “Moses het die toegewing gemaak dat julle van julle vrouens kan skei omdat julle harte so ongevoelig is, maar dit was nie van die begin af so nie” (Matteus 19:8). Daardie “begin” was nie in Moses se dag nie; dit was toe God die huwelik in Eden ingestel het.

Dan noem Jesus ’n belangrike waarheid: “Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe op grond van seksuele onsedelikheid [Grieks, por·neiʹa], en met iemand anders trou, egbreuk pleeg” (Matteus 19:9). Seksuele onsedelikheid is dus die enigste skriftuurlike rede vir ’n egskeiding.

Wanneer die dissipels dit hoor, sê hulle: “As dít die situasie is met ’n man en sy vrou, is dit beter om nie te trou nie” (Matteus 19:10). Dit is duidelik dat iemand wat daaraan dink om te trou, die huwelik as permanent moet beskou!

Dan sê Jesus iets oor persone wat ongetroud bly. Hy verduidelik dat party as eunugs gebore word en nie in staat is om seksuele omgang te hê nie. Ander word deur mense eunugs gemaak deurdat hulle voortplantingsorgane vermink word. En party onderdruk hulle begeerte om seksuele omgang te hê. Hulle doen dit sodat hulle meer aandag kan skenk aan sake wat met die Koninkryk verband hou. “Laat die een wat [vir die ongetroude lewe] kan plek maak, daarvoor plek maak,” spoor Jesus sy luisteraars aan. – Matteus 19:12.

Nou begin mense hulle jong kinders na Jesus toe bring. Maar die dissipels skel die mense uit, waarskynlik omdat hulle nie wil hê dat die mense Jesus moet pla nie. Jesus is baie ontevrede toe hy dit sien en sê: “Laat die jong kinders na my toe kom. Moet hulle nie probeer keer nie, want die Koninkryk van God behoort aan mense wat soos hulle is. Ek verseker julle: Elkeen wat nie die Koninkryk van God soos ’n jong kind ontvang nie, sal glad nie daar ingaan nie.” – Markus 10:14, 15; Lukas 18:15.

Wat ’n goeie les! Om God se Koninkryk te ontvang moet ons soos jong kinders nederig wees en gewillig om te leer. Jesus wys nou hoe lief hy vir kinders is deur hulle in sy arms te neem en hulle te seën. En hy het dieselfde soort liefde vir elkeen wat “die Koninkryk van God soos ’n jong kind ontvang”. – Lukas 18:17.