Exodo 8:1-32

  • Kalalat-an 2: mga paka (1-15)

  • Kalalat-an 3: mga hamlok (16-19)

  • Kalalat-an 4: nagapangutot nga mga langaw (20-32)

    • Wala sing kalalat-an sa Gosen (22, 23)

8  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Magkadto ka sa Paraon, kag isiling mo sa iya, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon.+  Kon indi mo sila pagpalakton, padalhan ko sing kalalat-an nga mga paka+ ang imo bug-os nga teritoryo.  Magadagsa ang mga paka sa Suba Nilo, kag magatakas ini kag magasulod sa imo balay, sa imo kuarto, sa imo hiligdaan, sa mga balay sang imo mga alagad kag sang imo katawhan, sa imo mga pugon kag sa imo mga lamasan.*+  Magatakas ang mga paka sa imo kag sa imo katawhan kag sa tanan mo nga alagad.”’”  Sang ulihi, nagsiling si Jehova kay Moises: “Isiling mo kay Aaron, ‘Untaya ang imo kamot nga nagauyat sing sungkod sa mga suba, sa dalagku nga mga kanal halin sa Nilo, kag sa mga katunggan, kag patakasa ang mga paka sa bug-os nga duta sang Egipto.’”  Gani gin-untay ni Aaron ang iya kamot sa katubigan sang Egipto, kag nagtakas ang mga paka kag naglapta sa bug-os nga duta sang Egipto.  Apang ginhimo man ini sang madyikero nga mga saserdote paagi sa ila makatilingala nga madyik, kag ginpatakas man nila ang mga paka sa bug-os nga duta sang Egipto.+  Dayon ginpatawag sang Paraon si Moises kag si Aaron kag nagsiling sia: “Magpakiluoy kamo kay Jehova nga kuhaon niya ang mga paka sa akon kag sa akon katawhan,+ kay palakton ko na ang inyo katawhan agod makahalad sila kay Jehova.”  Nagsiling si Moises sa Paraon: “Ikaw ang magdesisyon kon san-o ako magpakiluoy sa Dios agod ang mga paka madula sa imo, sa imo mga alagad, sa imo katawhan, kag sa imo mga balay. Magpabilin na lang ini sa Suba Nilo.” 10  Nagsabat ang Paraon: “Sige, buas.” Nagsiling si Moises: “Matuman ang ginsiling mo agod mahibaluan mo nga wala na sing iban pa nga kaangay kay Jehova nga amon Dios.+ 11  Ang mga paka madula sa imo, sa imo mga balay, sa imo mga alagad, kag sa imo katawhan. Magapabilin na lang ini sa Suba Nilo.”+ 12  Gani naghalin si Moises kag si Aaron sa Paraon, kag nagpakiluoy si Moises kay Jehova nga kuhaon na ang mga paka nga ginpadala Niya sa Paraon.+ 13  Dayon ginhimo ni Jehova ang ginpangabay ni Moises, kag nagkalamatay ang mga paka sa mga balay, sa mga luwang, kag sa mga latagon. 14  Madamo gid nga tinumpok sang mga paka ang ila natipon, gani nagbaho ang bug-os nga kadutaan. 15  Sang makita sang Paraon nga wala na ang mga paka, ginpatig-a niya ang iya tagipusuon+ kag wala sia magpamati sa ila, subong sang ginsiling ni Jehova. 16  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Isiling mo kay Aaron, ‘Alsaha ang imo sungkod kag hampaka ang yab-ok sa duta, kag mangin mga hamlok ini sa bug-os nga duta sang Egipto.’” 17  Kag ginhimo nila ini. Gin-alsa ni Aaron ang ginauyatan niya nga sungkod kag ginhampak ang yab-ok sa duta, kag nagdalapo ang mga hamlok sa mga tawo kag sa mga sapat. Ang tanan nga yab-ok sa duta nangin mga hamlok sa bug-os nga duta sang Egipto.+ 18  Nagtinguha ang madyikero nga mga saserdote nga magpagua man sing mga hamlok paagi sa ila makatilingala nga madyik,+ apang wala nila ini mahimo. Kag nagdalapo ang mga hamlok sa mga tawo kag sa mga sapat. 19  Gani nagsiling ang madyikero nga mga saserdote sa Paraon: “Tudlo ini sang Dios!”+ Apang matig-a gihapon ang tagipusuon sang Paraon, kag wala sia magpamati sa ila, subong sang ginsiling ni Jehova. 20  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Temprano pa buas sa aga, samtang nagapakadto ang Paraon sa suba, magpalapit ka sa iya kag isiling mo sa iya, ‘Amo ini ang ginsiling ni Jehova: “Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon. 21  Kon indi mo pagpalakton ang akon katawhan, magapadala ako sing nagapangutot nga mga langaw sa imo, sa imo mga alagad, sa imo katawhan, kag sa imo mga balay; kag ang mga balay sa Egipto mapuno sing nagapangutot nga mga langaw, kag amo man ang duta nga ila* ginaistaran. 22  Sa amo nga adlaw painon ko ang duta sang Gosen nga ginaistaran sang akon katawhan. Wala sing nagapangutot nga langaw didto,+ kag paagi sa sini mahibaluan mo nga ako, si Jehova, yari sa sini nga duta.+ 23  Ipakita ko ang kinatuhayan sang akon katawhan sa imo katawhan. Ini nga tanda mahanabo buas.”’” 24  Ginhimo ini ni Jehova, kag ang mga panong sang nagapangutot nga mga langaw nagsulod sa balay sang Paraon kag sa mga balay sang iya mga alagad kag sa bug-os nga duta sang Egipto.+ Ginhalitan sang nagapangutot nga mga langaw ang duta.+ 25  Sang ulihi, ginpatawag sang Paraon si Moises kag si Aaron kag nagsiling sia: “Lakat kamo, maghalad kamo sa inyo Dios sa sini nga duta.” 26  Apang nagsiling si Moises: “Indi mahimo nga diri namon ini himuon, bangod ang amon ihalad kay Jehova nga amon Dios makangilil-ad sa mga Egiptohanon.+ Kon maghalad kami sa atubangan sang mga Egiptohanon sing butang nga makangilil-ad sa ila, indi bala nila kami pagbatuhon? 27  Magalakbay kami sing tatlo ka adlaw sa kamingawan kag magahalad kami didto kay Jehova nga amon Dios, subong sang ginsiling niya sa amon.”+ 28  Nagsiling ang Paraon: “Palakton ko kamo agod makahalad kamo kay Jehova nga inyo Dios sa kamingawan. Indi lang kamo magpalayo gid. Magpakiluoy kamo sa inyo Dios para sa akon.”+ 29  Nagsiling si Moises: “Malakat na ako kag magapakiluoy ako kay Jehova, kag buas, wala na sing nagapangutot nga mga langaw sa Paraon, sa iya mga alagad, kag sa iya katawhan. Apang indi lang kami pagtuntuhon* liwat sang Paraon, kag indi niya pagpalakton ang katawhan agod maghalad kay Jehova.”+ 30  Dayon naghalin si Moises sa Paraon kag nagpakiluoy kay Jehova.+ 31  Ginhimo ni Jehova ang ginsiling ni Moises, kag nadula ang nagapangutot nga mga langaw sa Paraon, sa iya mga alagad, kag sa iya katawhan. Wala sing bisan isa nga nabilin. 32  Apang ginpatig-a liwat sang Paraon ang iya tagipusuon kag wala niya ginpalakat ang katawhan.

Footnote

Ukon “yahong.”
Mga Egiptohanon.
Ukon “paghampangan.”