Exodo 40:1-38

  • Pagplastar sang tabernakulo (1-33)

  • Ang tabernakulo napuno sang himaya ni Jehova (34-38)

40  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises:  “Sa una nga adlaw sang una nga bulan, patindugon mo ang tabernakulo, ang tolda nga tilipunan.*+  Ibutang mo ang kaban sang katipan* sa sini,+ kag lipnan mo sing kurtina ang Kaban.+  Ipasulod mo ang lamesa+ kag iplastar ang mga butang para sa sini. Ipasulod mo man ang kandelero+ kag pasigahon ang mga suga sini.+  Dayon ibutang mo ang bulawan nga halaran sang incienso+ sa atubangan sang kaban sang katipan* kag itakod mo ang kurtina* sang puertahan sang tabernakulo.+  “Ibutang mo ang halaran sang dulot nga sinunog+ sa atubangan sang puertahan sang tabernakulo, ang tolda nga tilipunan,  kag ibutang ang labador sa ulot sang tolda nga tilipunan kag sang halaran kag butangan ini sing tubig.+  Dayon maghimo ka sing luwang+ sa palibot sini kag itakod mo ang kurtina*+ para sa alagyan pasulod sa luwang.  Dayon magkuha ka sing inughaplas nga lana+ kag haplasan mo ang tabernakulo kag ang tanan nga yara sa sini,+ kag pakabalaanon mo ini kag ang tanan nga kagamitan sini, agod mangin balaan ini. 10  Haplasan mo ang halaran sang dulot nga sinunog kag ang tanan nga kagamitan sini kag pakabalaanon mo ang halaran, agod mangin balaan gid ini nga halaran.+ 11  Haplasan mo man ang labador kag ang tulungtungan sini kag pakabalaanon mo ini. 12  “Dayon dalhon mo si Aaron kag ang iya mga anak malapit sa puertahan sang tolda nga tilipunan, kag papaliguon mo sila.+ 13  Ipasuksok mo kay Aaron ang balaan nga mga panapton+ kag haplasan mo sia+ kag pakabalaanon sia, kag magaalagad sia sa akon bilang saserdote. 14  Pagkatapos sini, papalapita ang iya mga anak, kag ipasuksok sa ila ang malaba nga mga bayo.+ 15  Haplasan mo sila pareho sang paghaplas mo sa ila amay,+ agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote, kag paagi sa paghaplas sa ila magapabilin sila nga mangin saserdote tubtob san-o sa bug-os nila nga kaliwatan.”+ 16  Ginhimo ni Moises ang tanan nga ginsugo ni Jehova sa iya.+ Amo gid ini ang ginhimo niya. 17  Sang una nga adlaw sang una nga bulan sang ikaduha nga tuig, napatindog ang tabernakulo.+ 18  Sang ginpatindog ni Moises ang tabernakulo, gintakod niya ang mga suluokan nga sadsaran sini,+ ang mga hamba,+ ang mga baral,+ kag ang mga haligi. 19  Ginhumlad niya ang tolda+ sa ibabaw sang tabernakulo kag gintaklap ang tabon+ sang tolda sa ibabaw sini, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 20  Pagkatapos sini, ginkuha niya ang mga tapitapi nga bato+ kag ginsulod ini sa Kaban+ kag gingulo ang mga tuwangtuwangan+ sa Kaban kag ginbutang ang takop+ sa ibabaw sang Kaban.+ 21  Gindala niya ang Kaban sa sulod sang tabernakulo kag gintakod niya ang kurtina+ agod malipnan ang kaban sang katipan,*+ suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 22  Pagkatapos sini, ginbutang niya ang lamesa+ sa tolda nga tilipunan sa naaminhan nga kilid sang tabernakulo sa gua sang kurtina, 23  kag ginplastar niya sa sini ang mga tinangkas nga tinapay+ sa atubangan ni Jehova, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 24  Ginbutang niya ang kandelero+ sa tolda nga tilipunan sa atubangan sang lamesa, sa nabagatnan nga kilid sang tabernakulo. 25  Ginpasiga niya ang mga suga+ sa atubangan ni Jehova, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 26  Dayon ginbutang niya ang bulawan nga halaran+ sa tolda nga tilipunan sa atubangan sang kurtina, 27  agod mapaaso niya sa sini ang mahamot nga incienso,+ suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 28  Dayon gintakod niya ang kurtina*+ sang puertahan sang tabernakulo. 29  Ginbutang niya ang halaran sang dulot nga sinunog+ sa puertahan sang tabernakulo, ang tolda nga tilipunan, agod mahalad niya sa sini ang dulot nga sinunog+ kag ang dulot nga uyas, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 30  Dayon ginbutang niya ang labador sa ulot sang tolda nga tilipunan kag sang halaran kag ginbutangan ini sing tubig para hilinawan.+ 31  Si Moises kag si Aaron kag ang iya mga anak nanghinaw sang ila mga kamot kag mga tiil sa sini. 32  Nagapanghinaw sila kon magsulod sila sa tolda nga tilipunan ukon kon magpalapit sila sa halaran,+ suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 33  Sang ulihi, naghimo sia sing luwang+ sa palibot sang tabernakulo kag sing halaran kag gintakod niya ang kurtina* para sa alagyan pasulod sa luwang.+ Kag natapos ni Moises ang hilikuton. 34  Naglikop ang panganod sa tolda nga tilipunan, kag napuno sang himaya ni Jehova ang tabernakulo.+ 35  Indi makasulod si Moises sa tolda nga tilipunan bangod nagpabilin sa sini ang panganod, kag ang tabernakulo napuno sang himaya ni Jehova.+ 36  Kon magpaibabaw ang panganod halin sa tabernakulo, padayon nga nagalakbay ang mga Israelinhon sa ila pagsaylosaylo halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar.+ 37  Apang, kon indi magpaibabaw ang panganod, wala sila nagalakat tubtob sa adlaw nga magpaibabaw ini.+ 38  Kay ang panganod ni Jehova yara sa tabernakulo kon adlaw, kag kon gab-i nagapabilin sa ibabaw sini ang kalayo nga makita sang bug-os nga panimalay ni Israel sa ila bug-os nga paglakbay samtang nagasaylosaylo sila halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar.+

Footnote

Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”