Exodo 1:1-22

  • Mga Israelinhon nagdamo sa Egipto (1-7)

  • Mga Israelinhon ginpigos sang Paraon (8-14)

  • Mga paltera nga may kahadlok sa Dios (15-22)

1  Sang magkadto sa Egipto si Jacob, nga amo si Israel, nag-upod sa iya ang tanan niya nga anak pati ang ila mga pamilya. Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Jacob:+  si Ruben, si Simeon, si Levi, kag si Juda;+  si Isacar, si Zebulon, kag si Benjamin;  si Dan kag si Neptali; si Gad kag si Aser.+  Ang tanan* nga nabun-ag kay Jacob* 70 ka tawo,* apang si Jose didto na sa Egipto.+  Sang ulihi, napatay si Jose+ kag ang tanan niya nga utod kag ang tanan sa sina nga kaliwatan.  Nagpanganak kag nagdamo ang mga Israelinhon.* Kadasig gid sang ila pagdamo kag pagbakod, gani napuno nila ang kadutaan.+  Sang ulihi, bag-o na ang hari sa Egipto kag indi niya kilala kon sin-o si Jose.  Nagsiling sia sa iya katawhan: “Mas madamo kag mas mabakod sangsa aton ang katawhan sang Israel.+ 10  Dapat may himuon kita sa ila, agod indi na sila magdamo. Kay kon magpabaya lang kita, magadamo pa gid sila, kag kon may matabo nga inaway sa aton, magadampig sila sa aton mga kaaway kag magapakig-away sila batok sa aton kag mahalin sila sa aton pungsod.” 11  Gani nagtangdo sila sing mga manugdumala agod piguson sila sa paghimo sing mabug-at nga mga obra.+ Gintukod nila ang siudad sang Pitom kag Raamses+ agod himuon nga bodega sang Paraon. 12  Apang, samtang labi sila nga ginapigos, labi pa sila nga nagdamo kag naglapta, amo nga hinadlukan gid ang mga Egiptohanon tungod sa mga Israelinhon.+ 13  Gani ginpigos kag gin-ulipon sang mga Egiptohanon ang mga Israelinhon.+ 14  Ginpabudlayan gid sila sang mga Egiptohanon. Ginpahimo sila sing daga nga palitada kag sing mga tisa. Ginpaobra sila sing todo sa uma. Ginpigos sila sang mga Egiptohanon kag ginpaobra sila sang tanan nga sahi sang obra sang isa ka ulipon.+ 15  Sang ulihi, nagpakighambal ang hari sang Egipto sa Hebreo nga mga paltera, nga si Sifra kag si Pua, 16  kag ginsugo niya sila: “Kon magpabata kamo sa Hebreo nga mga babayi,+ kag makita ninyo* nga lalaki ang bata, patyon ninyo ini; apang kon babayi, indi ninyo ini pagpatyon.” 17  Apang ang mga paltera may kahadlok sa matuod nga Dios, kag wala nila gintuman ang ginsugo sang hari sang Egipto. Sa baylo, ginpabay-an nila nga mabuhi ang mga bata nga lalaki.+ 18  Sang ulihi, ginpatawag sang hari sang Egipto ang mga paltera kag nagsiling sa ila: “Ngaa ginpabay-an ninyo nga mabuhi ang mga bata nga lalaki?” 19  Ang mga paltera nagsabat sa Paraon: “Ang Hebreo nga mga babayi indi pareho sa Egiptohanon nga mga babayi. Mapagsik sila kag nakabata na antes makaabot ang paltera.” 20  Gani ginpakamaayo sang Dios ang mga paltera, kag nagdamo pa ang mga Israelinhon kag nangin mabakod gid. 21  Kag bangod ang mga paltera may kahadlok sa matuod nga Dios, ginhatagan niya sila sing kaugalingon nga pamilya. 22  Sang ulihi, ginsugo sang Paraon ang tanan niya nga katawhan: “Ihaboy ninyo sa Suba Nilo ang tanan nga bata nga lalaki nga ibun-ag sang mga Hebreo, apang pabay-an ninyo nga mabuhi ang tanan nga bata nga babayi.”+

Footnote

Ukon “tanan nga kalag.”
Sa literal, “naggua sa paa ni Jacob.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “mga anak ni Israel.”
Ukon “makita ninyo sa pulungkuan nga ginabataan.”