Exodo 25:1-40

  • Mga amot para sa tabernakulo (1-9)

  • Ang Kaban (10-22)

  • Ang lamesa (23-30)

  • Ang kandelero (31-40)

25  Nagsiling dayon si Jehova kay Moises:  “Silinga ang katawhan sang Israel nga magtigana sila sing amot para sa akon; batunon ninyo ang amot para sa akon sang tagsa ka tawo nga ginapahulag sang iya tagipusuon.+  Amo ini ang amot nga batunon ninyo halin sa ila: bulawan,+ pilak,+ saway,+  asul nga hilo, purpura* nga de-lana, eskarlata nga hilo,* maayo nga klase sang linen, balahibo sang kanding,  mga panit sang karnero nga lalaki nga linugom sa pula, mga panit sang poka,* akasya nga kahoy;+  lana para sa mga suga,+ balsamo para sa inughaplas nga lana+ kag sa mahamot nga incienso,+  kag mga bato nga oniks kag iban pa nga mga bato nga ibutang sa efod*+ kag sa tabon sa dughan.*+  Magahimo sila sing santuaryo para sa akon, kag magapuyo* ako sa tunga nila.+  Maghimo kamo sing tabernakulo kag sang tanan nga kagamitan sini, kag sundon gid ninyo ang sulundan* nga ipakita ko sa inyo.+ 10  “Magahimo sila sing kaban* nga human sa akasya, nga duha ka maniko* kag tunga ang kalabaon kag isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron kag isa ka maniko kag tunga ang kataason.+ 11  Haklapan mo ini sing puro nga bulawan.+ Haklapan mo ini sa sulod kag sa gua, kag himuan mo sing molde nga bulawan ang palibot sini.+ 12  Himuan mo ini sing apat ka sulusingsing nga bulawan kag ibutang mo ini sa ibabaw sang apat ka tiil sini, duha ka sulusingsing sa isa ka kilid kag duha ka sulusingsing sa pihak nga kilid. 13  Maghimo ka man sing mga tuwangtuwangan nga akasya kag haklapan mo ini sing bulawan.+ 14  Igulo mo ang mga tuwangtuwangan sa mga sulusingsing sa kilid sang Kaban agod mahakwat ang Kaban paagi sa sini. 15  Iunay ang mga tuwangtuwangan sa mga sulusingsing sang Kaban. Indi ini paghusluon sa sini.+ 16  Isulod mo sa Kaban ang ihatag ko sa imo nga mga tapitapi nga bato nga ginsulatan ko.*+ 17  “Maghimo ka sing takop nga puro nga bulawan nga duha ka maniko kag tunga ang kalabaon kag isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron.+ 18  Maghimo ka sing duha ka kerubin nga sinalsal nga bulawan; ibutang mo ini sa magtimbang nga punta sang takop.+ 19  Ibutang mo sa duha ka punta ang mga kerubin nga himuon mo, isa ka kerubin sa magtimbang nga punta sang takop. 20  Kinahanglan nga ang duha ka pakpak sang mga kerubin nagahumlad paibabaw agod mahandungan sini ang takop,+ kag nagaatubangay sila. Kinahanglan nga nagaduko ang mga kerubin sa takop. 21  Ibutang mo ang takop+ sa ibabaw sang Kaban, kag isulod mo sa Kaban ang ihatag ko sa imo nga mga tapitapi nga bato nga ginsulatan ko. 22  Magaatubang ako sa imo didto kag makighambal ako sa imo halin sa ibabaw sang takop.+ Halin sa ulot sang duha ka kerubin nga yara sa kaban sang katipan,* isiling ko sa imo ang tanan nga isugo ko sa imo para sa mga Israelinhon. 23  “Maghimo ka man sing lamesa+ nga human sa akasya, nga duha ka maniko ang kalabaon kag isa ka maniko ang kasangkaron kag isa ka maniko kag tunga ang kataason.+ 24  Haklapan mo ini sing puro nga bulawan kag himuan mo ini sing molde nga bulawan sa palibot. 25  Palibutan mo ini sing sanipa nga isa ka dapal* ang kasangkaron nga namoldehan sing bulawan. 26  Himuan mo ini sing apat ka sulusingsing nga bulawan kag ibutang ang mga sulusingsing sa apat ka pamusod nga ginaangtan sang apat ka tiil sang lamesa. 27  Ang mga sulusingsing ibutang malapit sa sanipa agod guluan sang mga tuwangtuwangan sa paghakwat sa lamesa. 28  Maghimo ka sing mga tuwangtuwangan nga akasya kag haklapan mo ini sing bulawan, kag hakwaton nila ang lamesa paagi sa sini. 29  “Maghimo ka man para sa sini sing mga pinggan, mga kopa, kag sing mga pitsel kag mga yahong nga gamiton nila sa pagbubo sing mga dulot nga ilimnon.+ Himuon mo ini halin sa puro nga bulawan. 30  Kag butangan mo pirme ang lamesa sing dulot nga tinapay* sa atubangan ko.+ 31  “Maghimo ka man sing kandelero+ nga sinalsal nga puro nga bulawan. Ang desinyo sang kandelero may tiil kag lawas, may mga sanga, mga pungango,* mga bukol, kag mga bulak, kag ini tanan isa lang ka sinalsal nga puro nga bulawan.+ 32  Ang lawas sang kandelero may anom ka sanga, tigtatlo ka sanga sa magtimbang nga kilid. 33  Ang tagsa ka sanga sa isa ka kilid may tatlo ka pungango nga ang korte sini daw bulak sang almendra, kag may nagabal-utbal-ot nga mga bukol kag mga bulak. Amo man sini ang tagsa ka sanga sa pihak nga kilid. Dapat nga amo sini ang hitsura sang anom ka sanga sang kandelero. 34  Ang lawas sang kandelero may apat ka pungango nga ang korte sini daw bulak sang almendra, kag may nagabal-utbal-ot nga mga bukol kag mga bulak. 35  May bukol sa idalom sang nahauna nga paris sang sanga kag may bukol sa idalom sang ikaduha nga paris sang sanga kag may bukol sa idalom sang ikatlo nga paris sang sanga. Anom tanan ang sanga sang kandelero. 36  Kinahanglan nga isa lang ka sinalsal nga puro nga bulawan ang bug-os nga kandelero pati ang mga bukol kag mga sanga sini.+ 37  Maghimo ka sing pito ka suga para sa sini. Kon pasigahon ang mga suga, dapat masanagan ang lugar sa atubangan sini.+ 38  Dapat puro nga bulawan ang mga kimpit sini para sa pabilo kag ang mga inugsalod sini para sa naupos nga pabilo.+ 39  Isa ka talanton* nga puro nga bulawan ang gamiton sa paghimo sini pati sang tanan nga kagamitan sini. 40  Siguraduha nga himuon mo ini suno sa sulundan* nga ginpakita sa imo sa bukid.+

Footnote

Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Sapat sa dagat nga sa Ingles ginatawag nga seal, nga daw lumbalumba kadaku.
Daw epron nga panapton nga may atubang kag likod nga bahin.
May burda nga puyopuyo nga ginasuksok sang Mataas nga Saserdote sa iya dughan.
Ukon “magatabernakulo.”
Ukon “desinyo.”
Ukon “baul.”
Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “Pamatuod.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Pamatuod.”
Mga 7.4 ka sentimetro (2.9 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “mga tinapay sang Presensia.” Tan-awa ang Le 24:5-9.
Daw dahon nga yara sa idalom sang mga bukad sang bulak.
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “desinyo.”