Exodo 7:1-25

  • Ginpabakod ni Jehova si Moises (1-7)

  • Sungkod ni Aaron nangin man-ug (8-13)

  • Kalalat-an 1: tubig nangin dugo (14-25)

7  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Ginhimo ko ikaw nga kaangay sang Dios* sa Paraon, kag si Aaron nga imo utod ang mangin imo manalagna.+  Suliton mo hambal ang tanan nga isugo ko sa imo, kag ihambal ini ni Aaron nga imo utod sa Paraon, kag palakton niya ang mga Israelinhon halin sa iya duta.  Tugutan ko nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon,+ kag magahimo ako sing madamo nga tanda kag milagro sa duta sang Egipto.+  Apang indi magpamati ang Paraon sa inyo, kag gamiton ko ang gahom sang akon kamot batok sa Egipto kag paguaon ko sa duta sang Egipto ang mga Israelinhon, ang akon katawhan nga daw pareho sang mga soldado, kag hukman ko ang Egipto.+  Kag makilala sang mga Egiptohanon nga ako si Jehova+ kon gamiton ko ang akon gahom batok sa Egipto kag paguaon ko ang mga Israelinhon halin sa ila.”  Ginhimo ni Moises kag ni Aaron ang ginsugo ni Jehova sa ila. Amo gid ini ang ginhimo nila.  Si Moises 80 ka tuig ang edad kag si Aaron 83 ka tuig sang nagpakighambal sila sa Paraon.+  Nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Aaron:  “Kon magsiling ang Paraon sa inyo, ‘Maghimo kamo sing milagro,’ isiling mo kay Aaron, ‘Kuhaa ang imo sungkod kag ihaboy ini sa atubangan ni Paraon.’ Mangin isa ini ka daku nga man-ug.”+ 10  Gani nagkadto si Moises kag si Aaron sa Paraon kag ginhimo gid nila ang ginsugo ni Jehova. Ginhaboy ni Aaron ang iya sungkod sa atubangan sang Paraon kag sang iya mga alagad kag nangin isa ini ka daku nga man-ug. 11  Apang ginpatawag man sang Paraon ang maalam nga mga tawo kag ang mga babaylan, kag paagi sa ila madyik, amo man ang ginhimo sang madyikero nga mga saserdote sang Egipto.+ 12  Ginhaboy sang kada isa sa ila ang ila sungkod kag nangin daku nga mga man-ug ini; apang ginlamon sang sungkod ni Aaron ang ila mga sungkod. 13  Matig-a gihapon ang tagipusuon sang Paraon,+ kag wala sia magpamati sa ila, subong sang ginsiling ni Jehova. 14  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Matig-a ang tagipusuon sang Paraon.+ Indi niya pagpalakton ang katawhan. 15  Buas sa aga, kon magkadto ang Paraon sa Suba Nilo, magkadto ka man didto kag magtindog ka sa higad sang Suba. Dalha ang imo sungkod nga nangin man-ug.+ 16  Isiling mo sa Paraon, ‘Ginpadala ako sa imo ni Jehova nga Dios sang mga Hebreo,+ kag nagsiling sia: “Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon sa kamingawan,” apang tubtob subong wala ka nagatuman. 17  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Paagi sini makilala mo nga ako si Jehova.+ Ihampak ko ang akon sungkod sa tubig sang Suba Nilo, kag mangin dugo ini. 18  Mapatay ang mga isda sa Suba Nilo. Magabaho ang Suba Nilo, kag indi gid mainom sang mga Egiptohanon ang tubig halin sa suba.”’” 19  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Isiling mo kay Aaron, ‘Kuhaa ang imo sungkod kag untaya ang imo kamot sa katubigan sang Egipto,+ sa ila mga suba, sa dalagku nga mga kanal,* sa mga katunggan,+ kag sa ila mga suluptan sing tubig, agod mangin dugo ini.’ Amo sini ang matabo sa bug-os nga duta sang Egipto. Mangin dugo bisan ang tubig sa sulod sang mga suludlan nga kahoy kag mga suludlan nga bato.” 20  Ginhimo dayon ni Moises kag ni Aaron ang ginsugo ni Jehova. Ginbayaw niya ang sungkod kag ginhampak ang tubig sa Suba Nilo sa atubangan sang Paraon kag sang iya mga alagad, kag nangin dugo ang tanan nga tubig sa suba.+ 21  Napatay ang mga isda sa suba,+ kag nagbaho ang suba, kag indi mainom sang mga Egiptohanon ang tubig halin sa Nilo,+ kag nangin dugo ang tanan nga tubig sa bug-os nga duta sang Egipto. 22  Apang, paagi sa ila makatilingala nga madyik, nahimo man ini sang madyikero nga mga saserdote sang Egipto,+ gani matig-a gihapon ang tagipusuon sang Paraon. Wala sia magpamati sa ila, subong sang ginsiling ni Jehova.+ 23  Dayon nagpauli ang Paraon, kag wala niya ini ginsapak. 24  Gani nagkutkot ang tanan nga Egiptohanon sa palibot sang Suba Nilo agod makakuha sing tubig nga mainom, bangod indi nila mainom ang tubig sa Suba Nilo. 25  Nagligad ang pito ka adlaw sa tapos nga ginhampak ni Jehova ang Suba Nilo.

Footnote

Sa literal, “Ginhimo ko ikaw nga Dios.”
Mga kanal halin sa Nilo.