Exodo 35:1-35

  • Pagsulundan sa Adlaw nga Inugpahuway (1-3)

  • Mga amot para sa tabernakulo (4-29)

  • Ginpuno sing espiritu si Bezalel kag si Oholiab (30-35)

35  Sang ulihi, gintipon ni Moises ang tanan nga Israelinhon kag nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang ginsugo ni Jehova nga dapat himuon:+  Mahimo kamo mag-obra sa sulod sang anom ka adlaw, apang ang ikapito nga adlaw mangin balaan para sa inyo, isa ka pinasahi nga adlaw nga inugpahuway para kay Jehova.+ Patyon ang bisan sin-o nga mag-obra sa sini nga adlaw.+  Indi kamo dapat magdabok sing kalayo sa bisan diin nga ginaistaran ninyo sa Adlaw nga Inugpahuway.”  Dayon nagsiling si Moises sa tanan nga Israelinhon: “Amo ini ang ginsugo ni Jehova,  ‘Magtigana kamo sing amot para kay Jehova.+ Ang tagsatagsa kinabubut-on+ nga magdala sini bilang amot para kay Jehova: bulawan, pilak, saway,  asul nga hilo, purpura* nga de-lana, eskarlata nga hilo,* maayo nga klase sang linen, balahibo sang kanding,+  linugom sa pula nga panit sang karnero nga lalaki, panit sang poka, akasya nga kahoy,  lana para sa suga, lana sang balsamo para sa inughaplas nga lana kag para sa mahamot nga incienso,+  mga bato nga oniks, kag iban pa nga mga bato nga ginabutang sa efod+ kag sa tabon sa dughan.+ 10  “ ‘Magkadto diri ang tanan nga sampaton nga trabahador*+ sa inyo kag himuon ini tanan nga ginsugo ni Jehova, 11  ang tabernakulo kag ang tabon sini, ang mga kaw-it, mga hamba, mga baral, mga haligi, kag ang mga suluokan nga sadsaran sini; 12  ang Kaban+ kag ang mga tuwangtuwangan sini,+ ang takop+ kag ang nagalipon nga kurtina;+ 13  ang lamesa+ kag ang mga tuwangtuwangan sini kag ang tanan nga kagamitan sini kag ang dulot nga tinapay;*+ 14  ang kandelero+ sang suga kag ang mga kagamitan sini, ang mga suga sini kag ang lana para sa suga;+ 15  ang halaran sang incienso+ kag ang mga tuwangtuwangan sini; ang inughaplas nga lana kag ang mahamot nga incienso;+ ang kurtina* para sa puertahan sang tabernakulo; 16  ang halaran sang dulot nga sinunog+ kag ang saway nga parilyahan sini, ang mga tuwangtuwangan sini kag ang tanan nga kagamitan sini; ang labador kag ang tulungtungan sini;+ 17  ang mga kurtina sang luwang,+ ang mga haligi kag mga suluokan nga sadsaran sini; ang kurtina* para sa alagyan pasulod sa luwang; 18  ang mga palpal sang tolda sang tabernakulo kag ang mga palpal sang tolda sang luwang kag ang mga banting sini;+ 19  ang mga panapton nga hinabol sing maayo+ para sa pag-alagad sa santuaryo, ang balaan nga mga panapton para kay Aaron+ nga saserdote, kag ang mga panapton sang iya mga anak sa pag-alagad bilang mga saserdote.’ ” 20  Gani ang tanan nga Israelinhon naghalin sa atubangan ni Moises. 21  Dayon ang tanan nga luyag gid kag napahulag sang ila tagipusuon+ nag-abot kag nagdala sing amot para kay Jehova agod gamiton sa tolda nga tilipunan,* para sa tanan nga pag-alagad sa sini, kag sa balaan nga mga panapton. 22  Nag-abot ang tanan nga naghatag sing kinabubut-on, mga lalaki kag mga babayi. Nagdala sila sing pangdekorasyon nga mga sibit, mga aritos, mga singsing, kag iban pa nga alahas, kag sang tanan nga sahi sang butang nga bulawan. Ginhatag nila ang tanan nila nga dulot* nga bulawan para kay Jehova.+ 23  Ang tanan nga may asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, maayo nga klase sang linen, balahibo sang kanding, linugom sa pula nga mga panit sang karnero nga lalaki, kag mga panit sang poka nagdala man sini. 24  Ang tanan nga nag-amot sing pilak kag saway nagdala sini bilang amot para kay Jehova, kag ang tanan nga may akasya nga kahoy nagdala man sini agod gamiton para sa bisan ano nga buluhaton sa tabernakulo. 25  Gindala sang tanan nga sampaton nga babayi+ sa pagpulon sing hilo ang ila pinulon: asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linen. 26  Kag ang tanan nga sampaton nga babayi nga ginpahulag sang ila tagipusuon, nagpulon sing balahibo sang kanding. 27  Ang mga pangulo nagdala sing mga bato nga oniks kag sing iban pa nga mga bato nga ibutang sa efod kag sa tabon sa dughan,+ 28  kag sing balsamo kag sing lana para sa suga kag para sa inughaplas nga lana+ kag para sa mahamot nga incienso.+ 29  Ang tanan nga lalaki kag babayi nga napahulag sang ila tagipusuon may gindala para sa hilikuton nga ginsugo ni Jehova paagi kay Moises nga himuon; gindala ini sang mga Israelinhon bilang kinabubut-on nga dulot para kay Jehova.+ 30  Dayon nagsiling si Moises sa mga Israelinhon: “Ginpili ni Jehova si Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Hur sa tribo ni Juda.+ 31  Ginpuno niya sia sing espiritu sang Dios, nga naghatag sa iya sing kaalam, paghangop, kag ihibalo sa tanan nga sahi sang buluhaton 32  para sa paghimo sing matahom nga mga desinyo, sa pagsalsal sing bulawan, pilak, kag saway, 33  sa pagbasbas kag sa pagporma sing mga bato nga inugtampok, kag sa paghimo sing tanan nga sahi sang matahom nga mga produkto nga kahoy. 34  Ginhatagan sia sang Dios pati na si Oholiab+ nga anak ni Ahisamac sa tribo ni Dan sing ikasarang sa pagtudlo sa iban. 35  Ginhatagan niya sila sing ikasarang*+ sa paghimo sing tanan nga obra sang sampaton nga trabahador, sang manugburda, kag sang manugdesinyo sang tela nga nagagamit sing asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linen, kag sang manughabol. Ini nga mga lalaki magahimo sing tanan nga sahi sang obra kag sing tanan nga sahi sang desinyo.

Footnote

Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Sa literal, “may maalam nga tagipusuon.”
Ukon “mga tinapay sang Presensia.” Tan-awa ang Le 24:5-9.
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “dulot nga hinabog.”
Sa literal, “maalam nga tagipusuon.”