Exodo 39:1-43

  • Paghimo sing panapton sang saserdote (1)

  • Ang efod (2-7)

  • Ang tabon sa dughan (8-21)

  • Ang wala-pako nga bayo (22-26)

  • Ang iban pa nga panapton sang saserdote (27-29)

  • Ang pidaso nga bulawan (30, 31)

  • Tabernakulo gin-usisa ni Moises (32-43)

39  Naghimo sila sing hinabol sing maayo nga mga panapton nga human sa asul nga hilo, purpura* nga de-lana, kag eskarlata nga hilo*+ para sa pag-alagad sa balaan nga duog. Naghimo man sila sing balaan nga mga panapton para kay Aaron,+ suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises.  Naghimo sia sing efod+ nga ang gingamit bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen.  Ginpulpog nila ang bulawan tubtob magnipis ini, kag gingihaygihay ini nga daw hilo kag gingamit ini upod sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linen, kag ginburdahan ini.  Naghimo sila sing mga taklap sa abaga, kag ginsugpon nila ang duha ka punta sang efod sa abaga.  Ang hinabol nga paha* nga nahigot sa efod agod indi ini mahukas,+ human sa pareho man nga materyales, bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises.  Dayon ginbutang nila ang oniks nga mga bato sa mga enggaste nga bulawan, kag gintigib nila sa sini ang mga ngalan sang mga anak ni Israel, pareho sang pagtigib sa selyo.+  Ginbutang niya ini sa mga taklap sa abaga sang efod bilang nagapahanumdom nga mga bato para sa mga anak ni Israel,+ suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises.  Dayon naghimo sia sing tabon sa dughan+ nga ginburdahan man pareho sa pagburda sa efod, nga ang gingamit bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen.+  Kuadrado ini kon piluon. Ang tabon sa dughan nga ila ginhimo, kon piluon, isa ka dangaw* ang kalabaon kag isa ka dangaw ang kasangkaron. 10  Gintampukan nila ini sing apat ka raya sang mga bato. Ang una nga raya rubi, topasio, kag esmeralda. 11  Ang ikaduha nga raya turkesa, sapiro, kag jaspe. 12  Ang ikatlo nga raya leshʹem nga bato,* agata, kag amatista. 13  Ang ikap-at nga raya krisolito, oniks, kag jade. Ginbutang ini sa mga enggaste nga bulawan. 14  Ang mga bato katumbas sang mga ngalan sang 12 ka anak ni Israel. Gintigib ang ila ngalan pareho sang pagtigib sa selyo, ang tagsa ka ngalan nagarepresentar sa isa sa 12 ka tribo. 15  Ginhimuan nila ang tabon sa dughan sing sinalapid nga kulukadena, pareho sang mga higot nga puro nga bulawan.+ 16  Dayon naghimo sila sing duha ka enggaste nga bulawan kag duha ka sulusingsing nga bulawan kag ginbutang nila ang duha ka sulusingsing sa duha ka pamusod sang tabon sa dughan. 17  Dayon gin-angot nila ang duha ka higot nga bulawan sa duha ka sulusingsing sa mga pamusod sang tabon sa dughan. 18  Dayon gin-angot nila ang duha ka punta sang duha ka higot sa duha ka enggaste kag gintakod nila ini sa mga taklap sa abaga sa atubangan sang efod. 19  Naghimo man sila sing duha ka sulusingsing nga bulawan kag gintakod ini sa duha ka pamusod sang tabon sa dughan sa sulod nayon nga nagaduot sa efod.+ 20  Dayon naghimo sila sing duha pa ka sulusingsing nga bulawan kag gintakod ini sa efod sa atubangan, sa ubos sang duha ka taklap sa abaga, malapit sa tinabuan sini, sa ibabaw sang hinabol nga paha* sang efod. 21  Pagkatapos sini tanan, ginhigot nila ang asul nga higot sa mga sulusingsing sang tabon sa dughan kag sa mga sulusingsing sang efod, agod magpabilin ini sa iya naplastaran sa efod sa ibabaw sang hinabol nga paha,* suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 22  Dayon naghabol sia sing wala-pako nga bayo nga sampawan sang efod nga asul nga hilo lang ang gingamit.+ 23  May liab ang wala-pako nga bayo pareho sa liab sang panagang sa lawas. Ang liab sini may apuro agod indi ini magisi. 24  Ang sidsid sang wala-pako nga bayo ginpakabitan nila sing mga bunga sang kahoy nga granada nga human sa linubid nga asul nga hilo, purpura nga de-lana, kag eskarlata nga hilo. 25  Naghimo man sila sing mga kilingkiling nga puro nga bulawan kag ginpakabit nila ang mga kilingkiling nga nagabal-utbal-ot sa mga bunga sang kahoy nga granada sa palibot sang sidsid sang wala-pako nga bayo; 26  ginbal-utbal-ot nila ang kilingkiling kag ang bunga sang kahoy nga granada sa palibot sang sidsid sang wala-pako nga bayo, nga ginagamit sa pag-alagad, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 27  Dayon naghabol sila sing malaba nga mga bayo nga human sa maayo nga klase sang linen, para kay Aaron kag sa iya mga anak,+ 28  kag sing turbante+ nga maayo nga klase sang linen, sing may dekorasyon nga pandong+ nga maayo nga klase sang linen, sing mga karsonsilyo*+ nga human sa maayo nga klase sang linubid nga linen, 29  kag sing hinabol nga paha nga human sa maayo nga klase sang linubid nga linen, asul nga hilo, purpura nga de-lana, kag eskarlata nga hilo, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 30  Pagkatapos sini, naghimo sila sing mahining nga pidaso nga puro nga bulawan, nga amo ang balaan nga tanda sang pagdedikar,* kag gintigiban nila ini pareho sang pagtigib sa selyo: “Si Jehova balaan.”+ 31  Ginbutangan nila ini sing asul nga higot agod matakod ini sa turbante, suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises. 32  Gani natapos ang tanan nga hilikuton para sa tabernakulo, nga amo ang tolda nga tilipunan,* kag ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga ginsugo ni Jehova kay Moises.+ Amo gid ini ang ginhimo nila. 33  Dayon gindala nila kay Moises ang tabernakulo,+ ang tolda+ kag ang tanan nga kagamitan sini: ang mga kaw-it,+ mga hamba,+ mga baral,+ mga haligi, kag ang mga suluokan nga sadsaran;+ 34  ang tabon sini nga mga panit sang karnero nga lalaki nga linugom sa pula,+ ang tabon sini nga mga panit sang poka, ang nagalipon nga kurtina;+ 35  ang kaban sang katipan* kag ang mga tuwangtuwangan+ kag ang takop sini;+ 36  ang lamesa, ang tanan nga kagamitan+ sini kag ang dulot nga tinapay;* 37  ang kandelero nga puro nga bulawan, ang nagaraya nga mga suga sini,+ ang tanan nga kagamitan sini+ kag ang lana para sa suga;+ 38  ang halaran+ nga bulawan, ang inughaplas nga lana,+ ang mahamot nga incienso,+ ang kurtina*+ para sa puertahan sang tolda; 39  ang halaran nga saway+ kag ang parilyahan sini nga saway, ang mga tuwangtuwangan sini,+ ang tanan nga kagamitan sini,+ ang labador kag ang tulungtungan sini;+ 40  ang mga kurtina sang luwang, ang mga haligi kag mga suluokan nga sadsaran sini,+ ang kurtina*+ para sa alagyan pasulod sa luwang, ang mga banting kag ang mga palpal+ sang tolda kag ang tanan nga kagamitan para sa pag-alagad sa tabernakulo, para sa tolda nga tilipunan; 41  ang hinabol sing maayo nga mga panapton para sa pag-alagad sa santuaryo, ang balaan nga mga panapton para kay Aaron nga saserdote,+ kag ang mga panapton sang iya mga anak para sa pag-alagad bilang mga saserdote. 42  Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga hilikuton, suno sa tanan nga ginsugo ni Jehova kay Moises.+ 43  Sang gin-usisa ni Moises ang tanan nga ginhimo nila, nakita niya nga ginhimo gid nila ang ginsugo ni Jehova; dayon ginpakamaayo sila ni Moises.

Footnote

Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Ukon “wagkus sa hawak.”
Mga 22.2 ka sentimetro (8.75 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Indi kilala nga malahalon nga bato, mahimo nga isa ka amber, hyacinth, opal, ukon tourmaline.
Ukon “wagkus sa hawak.”
Ukon “wagkus sa hawak.”
Ukon “pangsulod nga mga panapton.”
Ukon “ang balaan nga diadema.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Pamatuod.”
Ukon “mga tinapay sang Presensia.” Tan-awa ang Le 24:5-9.
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”