Exodo 30:1-38

  • Halaran sang incienso (1-10)

  • Pag-isip sa katawhan kag ang kuarta sang pagtumbas (11-16)

  • Saway nga labador (17-21)

  • Inughaplas nga lana (22-33)

  • Balaan nga incienso (34-38)

30  “Maghimo ka sing halaran nga akasya nga kahoy+ nga sunugan sing incienso.+  Dapat kuadrado ini, isa ka maniko* ang kalabaon, isa ka maniko ang kasangkaron, kag duha ka maniko ang kataason. Dapat nga ang mga sungay naporma na nga daan upod sa halaran.+  Haklapan mo sing puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang tanan nga kilid sini, kag ang mga sungay sini; kag himuan mo ini sing molde nga bulawan sa palibot.  Maghimo ka man sing duha ka bulawan nga sulusingsing sa ubos sang molde sa duha ka magtimbang nga kilid sang halaran, kag diri igulo ang mga tuwangtuwangan agod mahakwat ang halaran.  Ang mga tuwangtuwangan dapat akasya nga kahoy kag nahaklapan sing bulawan.  Ibutang mo ini sa atubangan sang kurtina malapit sa kaban sang katipan.*+ Dapat nga yara ini sa atubangan sang kaban sang katipan* kag sa takop sini, diin magaatubang ako sa imo.+  “Kada aga, sa tion nga ginahanda ni Aaron+ ang mga suga,+ dapat niya sunugon ang mahamot nga incienso+ agod mag-aso ini sa halaran.+  Kon pasigahon ni Aaron ang mga suga sa kasisidmon,* magsunog man sia sing incienso. Ini nga paghalad sing incienso dapat himuon adlaw-adlaw sa atubangan ni Jehova sa tanan ninyo nga kaliwatan.  Indi kamo maghalad sa sini nga halaran sing indi tugot sa kasuguan nga incienso+ ukon dulot nga sinunog ukon dulot nga uyas, kag indi kamo magbubo sa sini sing dulot nga ilimnon. 10  Dapat palhitan ni Aaron ang mga sungay sang halaran sing dugo sang sapat nga halad tungod sa sala agod mangin matinlo ang halaran.+ Dapat himuon niya ini sing makaisa kada tuig+ sa pagpakiluoy para sa sini sa tanan ninyo nga kaliwatan. Balaan gid ini para kay Jehova.” 11  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: 12  “Sa tion nga isipon mo ang kadamuon sang mga Israelinhon,+ dapat maghatag ang kada isa sa ila kay Jehova sing gawad para sa iya kabuhi,* agod wala sing matabo nga kalalat-an sa ila kon marehistro na sila. 13  Amo ini ang ihatag sang tanan nga marehistro: tunga sa siklo* suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog.*+ Ang 20 ka gerah* katumbas sang isa ka siklo. Gani, ang amot para kay Jehova tunga sa siklo.+ 14  Ang tanan nga marehistro halin sa 20 ka tuig ang edad pataas magahatag sing amot para kay Jehova.+ 15  Ang manggaranon indi maghatag sing sobra, kag ang imol indi maghatag sing kulang sa tunga sa siklo* kon maghatag sila sing amot para kay Jehova bilang gawad* para sa inyo kabuhi.* 16  Kuhaon mo sa mga Israelinhon ang pilak nga kuarta sang pagtumbas para sa sala kag ihatag ini para sa pag-alagad sa tolda nga tilipunan,* agod dumdumon ni Jehova ang mga Israelinhon, bilang gawad para sa inyo kabuhi.”* 17  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 18  “Maghimo ka sing saway nga labador kag tulungtungan sini para hilinawan;+ dayon ibutang mo ini sa ulot sang tolda nga tilipunan kag sang halaran kag sudlan mo ini sing tubig.+ 19  Si Aaron kag ang iya mga anak dapat manghinaw sang ila mga kamot kag mga tiil sa sini.+ 20  Kon magsulod sila sa tolda nga tilipunan ukon kon magpalapit sila sa halaran agod mag-alagad kag agod maghalad sing dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova, dapat manghinaw sila agod indi sila mapatay. 21  Dapat hinawan nila ang ila mga kamot kag mga tiil agod indi sila mapatay, kag mangin pagsulundan ini tubtob san-o para sa ila, para sa iya kag sa iya kaliwat, sa tanan nila nga kaliwatan.”+ 22  Nagsiling pa gid si Jehova kay Moises: 23  “Dayon magkuha ka sing pinakamaayo nga mga pahumot: 500 ka sukob sang nagtig-a nga mira, kag katunga sina, 250 ka sukob sang mahamot nga kanela, 250 ka sukob sang mahamot nga kalamo, 24  kag 500 ka sukob sang kasia,* suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog,*+ kag isa ka hin* nga lana sang olibo. 25  Dayon maghimo ka halin sa sini sing balaan nga inughaplas nga lana; dapat nasamo ini sing maayo.*+ Mangin isa ini ka balaan nga inughaplas nga lana. 26  “Haplasan mo sini ang tolda nga tilipunan+ kag ang kaban sang katipan,* 27  pati ang lamesa kag ang tanan nga kagamitan sini, ang kandelero kag ang mga kagamitan sini, ang halaran sang incienso, 28  ang halaran sang dulot nga sinunog kag ang tanan nga kagamitan sini, kag ang labador kag ang tulungtungan sini. 29  Pakabalaanon mo ini tanan agod mangin balaan gid ini.+ Dapat balaan ang magtandog sini.+ 30  Haplasan mo si Aaron+ kag ang iya mga anak,+ kag pakabalaanon mo sila agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote.+ 31  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Magapabilin ini nga akon balaan nga inughaplas nga lana sa tanan ninyo nga kaliwatan.+ 32  Indi ini pag-ibanyos sa lawas sang katawhan, kag indi kamo maghimo sing bisan ano nga may sangkap nga pareho sini. Balaan ini. Magapabilin ini nga balaan para sa inyo. 33  Patyon* ang bisan sin-o nga maghimo sing inugbanyos nga pareho sini kag ang nagabanyos sini sa iban nga tawo.’ ”*+ 34  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Magkuha ka sini nga mga pahumot+ nga pareho ang kadamuon: mga tinulo sang estakte, onika, mahamot nga galbano, kag puro nga olibano. 35  Himuon mo ini nga incienso.+ Dapat nasamo sing maayo* ang mahamot nga mga sangkap, inasinan,+ puro, kag balaan. 36  Bukbukon mo sing pino ang iban sini kag ibutang mo ang iban sini sa atubangan sang kaban sang katipan* sa tolda nga tilipunan, diin magaatubang ako sa imo. Dapat mangin balaan gid ini sa inyo. 37  Indi kamo maghimo para sa inyo kaugalingon sing incienso nga may amo sini nga mga sangkap.+ Kabiga ninyo ini nga balaan para kay Jehova. 38  Patyon* ang bisan sin-o nga maghimo sing pareho sini agod hakluon ang kahumot sini.”

Footnote

Mga 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “ulot sang duha ka gab-i.”
Ukon “kalag.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ang isa ka gerah katumbas sang 0.57 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “pagtumbas para sa sala.”
Ukon “kalag.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Kahoy nga cinnamon ukon ang produkto halin sa sini.
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ang isa ka hin katumbas sang 3.67 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “pareho sa ginhimo sang manughimo sing inugbanyos.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “Utdon.”
Sa literal, “sa estranghero,” buot silingon, indi kaliwat ni Aaron.
Ukon “pareho sa ginhimo sang manughimo sing inugbanyos.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “Utdon.”