Exodo 38:1-31

  • Ang halaran sang dulot nga sinunog (1-7)

  • Ang saway nga labador (8)

  • Ang luwang (9-20)

  • Listahan sang mga butang sa tabernakulo (21-31)

38  Naghimo sia sing halaran nga akasya nga kahoy para sa dulot nga sinunog. Kuadrado ini, lima ka maniko* ang kalabaon, lima ka maniko ang kasangkaron, kag tatlo ka maniko ang kataason.+  Dayon ginhimuan niya ini sing mga sungay sa apat ka pamusod. Naporma na nga daan ang mga sungay upod sa halaran. Dayon ginhaklapan niya ini sing saway.+  Pagkatapos sini, ginhimo niya ang mga kagamitan sang halaran, ang mga suludlan para sa abo, mga pala, mga yahong, mga pangkaw-it, kag mga suludlan para sa baga. Ang tanan nga kagamitan sini human sa saway.  Naghimo man sia sing parilyahan nga saway para sa halaran sa ubos sang sanipa sini, sa tungatunga nayon sa sulod sang halaran.  Naghimo sia sing apat ka sulusingsing sa apat ka pamusod malapit sa parilyahan nga saway, nga amo ang guluan sang mga tuwangtuwangan.  Pagkatapos sini, naghimo sia sing mga tuwangtuwangan nga akasya nga kahoy kag ginhaklapan niya ini sing saway.  Gingulo niya ang mga tuwangtuwangan sa mga sulusingsing sa duha ka kilid sang halaran agod mahakwat ini. Ang halaran nga iya ginhimo tapi nga kahon kag guab sa sulod.  Dayon ginhimo niya ang labador nga saway+ kag ang tulungtungan sini nga saway; gingamit niya ang mga espiho* sang mga babayi nga nagaalagad sing organisado sa puertahan sang tolda nga tilipunan.*  Dayon naghimo sia sing luwang.+ Ginhimuan niya ang luwang sa bagatnan nga kilid, nga nagaatubang sa bagatnan, sing kurtina nga human sa maayo nga klase sang linubid nga linen nga 100 ka maniko ang kalabaon.+ 10  May 20 ini ka haligi kag 20 ka suluokan nga sadsaran nga saway, kag ang mga salab-itan sa mga haligi kag mga alangtan* sini pilak. 11  Ang mga kurtina sa aminhan nga kilid 100 ka maniko ang kalabaon. Ang 20 ka haligi sini kag ang 20 ka suluokan nga sadsaran sini saway. Ang mga salab-itan sa mga haligi kag mga alangtan* sini pilak. 12  Apang ang mga kurtina sa katundan nga kilid 50 ka maniko ang kasangkaron. May napulo ini ka haligi kag napulo ka suluokan nga sadsaran, kag ang mga salab-itan sa mga haligi kag mga alangtan* sini pilak. 13  Ang kasangkaron sang kurtina sa sidlangan nga kilid nga ginabutlakan sang adlaw 50 ka maniko. 14  May kurtina nga 15 ka maniko ang kalabaon sa isa ka kilid sang puertahan, kag may tatlo ini ka haligi kag tatlo ka suluokan nga sadsaran. 15  Sa pihak nga kilid sang alagyan pasulod sa luwang, may mga kurtina man nga 15 ka maniko ang kalabaon, kag may tatlo ini ka haligi kag tatlo ka suluokan nga sadsaran. 16  Ang tanan nga kurtina sa palibot sang luwang human sa maayo nga klase sang linubid nga linen. 17  Ang mga suluokan nga sadsaran para sa mga haligi saway. Ang mga salab-itan sa mga haligi kag ang mga alangtan* sini pilak, kag ginhaklapan sing pilak ang ibabaw sang mga haligi, kag may mga alangtan nga pilak para sa tanan nga haligi sang luwang.+ 18  Ang kurtina* para sa alagyan pasulod sa luwang hinabol nga human sa asul nga hilo, purpura* nga de-lana, eskarlata nga hilo,* kag maayo nga klase sang linubid nga linen. Ang kalabaon sini 20 ka maniko kag ang kataason 5 ka maniko, pareho sa kataason sang kurtina sang luwang.+ 19  Ang apat ka haligi sini kag ang apat ka suluokan nga sadsaran sini saway. Ang mga salab-itan sini pilak, kag ang ibabaw sang mga haligi kag ang mga alangtan* sini ginhaklapan sing pilak. 20  Ang tanan nga palpal para sa tabernakulo kag para sa palibot sang luwang saway.+ 21  Amo ini ang listahan sang mga butang sa tabernakulo, ang tabernakulo diin nabutang ang kaban sang katipan.*+ Ginlista ini suno sa sugo ni Moises, kag katungdanan ini sang mga Levinhon+ nga ginadumalahan ni Itamar+ nga anak ni Aaron nga saserdote. 22  Ginhimo ni Bezalel+ nga anak ni Uri nga anak ni Hur sa tribo ni Juda ang tanan nga ginsugo ni Jehova kay Moises. 23  Kaupod niya si Oholiab+ nga anak ni Ahisamac sa tribo ni Dan, isa ka sampaton nga trabahador, manugburda kag manughabol sing asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linen. 24  Ang tanan nga bulawan nga gingamit para sa tanan nga hilikuton sa balaan nga duog pareho sa kadamuon sang bulawan sa dulot nga hinabog,+ 29 ka talanton* kag 730 ka siklo* suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog.* 25  Ang pilak halin sa mga narehistro sa katawhan 100 ka talanton kag 1,775 ka siklo suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog.* 26  Ang tagsa ka tawo nga narehistro halin sa 20 ka tuig ang edad pataas, nagdala sing tunga sa siklo suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog*+ kag ang ila kadamuon 603,550.+ 27  Ang gingamit sa paghimo sing mga suluokan nga sadsaran para sa balaan nga duog kag para sa kurtina 100 ka talanton; ang 100 ka suluokan nga sadsaran katumbas sang mga 100 ka talanton, isa ka talanton sa tagsa ka suluokan nga sadsaran.+ 28  Ang 1,775 ka siklo gingamit niya sa paghimo sing mga salab-itan para sa mga haligi kag sa paghaklap sang ibabaw sini kag sa pag-angot sini. 29  Ang saway nga dulot* 70 ka talanton kag 2,400 ka siklo. 30  Gingamit niya ini sa paghimo sing mga suluokan nga sadsaran para sa puertahan sang tolda nga tilipunan, sing saway nga halaran kag sing saway nga parilyahan sini, sing tanan nga kagamitan sang halaran, 31  sing mga suluokan nga sadsaran sa palibot sang luwang, sing mga suluokan nga sadsaran sang alagyan pasulod sa luwang, sing tanan nga palpal sang tabernakulo kag sing tanan nga palpal+ sa palibot sang luwang.

Footnote

Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga espiho nga metal nga ginpahining sing maayo.
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.
Ukon “lipon.”
Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.
Sa literal, “Pamatuod.”
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ukon “dulot nga hinabog.”