Exodo 24:1-18

  • Nag-ugyon ang katawhan sa katipan (1-11)

  • Si Moises sa Bukid Sinai (12-18)

24  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Magtaklad ka sa bukid, upod si Aaron, si Nadab, si Abihu,+ kag ang 70 ka gulang sang Israel, kag magyaub kamo sa akon sa malayo.  Si Moises lang ang magpalapit kay Jehova; apang ang iban indi dapat magpalapit, kag ang katawhan indi dapat magtaklad upod sa iya.”+  Nag-abot si Moises kag ginsugid niya sa katawhan ang tanan nga ginsiling ni Jehova kag ang tanan nga kasuguan,+ kag ang tanan nga katawhan dungan nga nagsiling: “Handa kami nga himuon ang tanan nga ginsiling ni Jehova.”+  Dayon ginsulat ni Moises ang tanan nga ginsiling ni Jehova.+ Pagkaaga, nagbangon sia sing temprano pa kag naghimo sia sing halaran sa tiilan sang bukid kag nagbutang sia sing 12 ka bato nga katumbas sa 12 ka tribo sang Israel.  Pagkatapos sini, nagpadala sia sing mga pamatan-on nga lalaki nga mga Israelinhon kag naghalad sila sing mga dulot nga sinunog kag sing mga toro nga baka, bilang mga halad sa pag-ambitanay+ para kay Jehova.  Dayon ginkuha ni Moises ang katunga sang dugo kag ginbutang ini sa mga yahong, kag ang katunga sang dugo ginwisik niya sa halaran.  Dayon ginkuha niya ang libro sang katipan kag ginbasa ini sa katawhan.+ Kag nagsiling sila: “Handa kami nga himuon kag tumanon ang tanan nga ginsiling ni Jehova.”+  Gani ginkuha ni Moises ang dugo kag ginwisik ini sa katawhan+ kag nagsiling sia: “Ini ang dugo sang katipan nga ginhimo ni Jehova sa inyo suno sa tanan nga pulong nga inyo nabatian bag-o lang.”+  Nagtaklad si Moises, si Aaron, si Nadab, si Abihu, kag ang 70 ka gulang sang Israel, 10  kag nakita nila ang Dios sang Israel.+ Sa idalom sang iya mga tiil may daw baldosa nga sapiro, nga pareho katin-aw sang langit.+ 11  Wala niya ginhalitan ang kilala nga mga lalaki sa Israel,+ kag nakita nila sa palanan-awon ang matuod nga Dios kag nagkaon sila kag nag-inom. 12  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Magtaklad ka sa akon sa bukid kag magpabilin ka didto. Ihatag ko sa imo ang mga tapitapi nga bato nga ginsulatan ko sing mga kasuguan nga itudlo sa ila.”+ 13  Gani naglakat si Moises kag si Josue nga iya alagad,+ kag nagtaklad si Moises sa bukid sang matuod nga Dios.+ 14  Apang nagsiling sia sa mga gulang: “Hulata ninyo kami diri tubtob makabalik kami sa inyo.+ Kaupod ninyo si Aaron kag si Hur.+ Ang bisan sin-o nga may panumbungon magpalapit sa ila.”+ 15  Dayon nagtaklad si Moises sa bukid samtang ang panganod nagatabon sa sini.+ 16  Ang himaya ni Jehova+ nagpabilin sa Bukid Sinai,+ kag gintabunan ini sang panganod sa sulod sang anom ka adlaw. Sang ikapito nga adlaw, gintawag niya halin sa tunga sang panganod si Moises. 17  Para sa mga Israelinhon nga nagatan-aw, ang himaya ni Jehova daw nagapanghalunhon nga kalayo sa ibabaw sang bukid. 18  Dayon nagsulod si Moises sa tunga sang panganod kag nagtaklad sia sa bukid.+ Nagpabilin si Moises sa bukid sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i.+

Footnote