Exodo 33:1-23

  • Pagsabdong sang Dios (1-6)

  • Tolda nga tilipunan sa gua sang kampo (7-11)

  • Nangabay si Moises nga makita ang himaya ni Jehova (12-23)

33  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: “Maghalin ka diri upod ang katawhan nga gintuytuyan mo pagua sa duta sang Egipto. Magkadto kamo sa duta nga ginpanumpa ko kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob, nga nagasiling, ‘Ihatag ko ini sa imo kaliwat.’*+  Magapadala ako sing anghel nga magauna sa imo+ kag tabugon ko ang mga Canaanhon, ang mga Amornon, ang mga Hethanon, ang mga Pereznon, ang mga Hevhanon, kag ang mga Jebusnon.+  Magkadto kamo sa duta diin nagailig ang gatas kag dugos.+ Apang indi ako mag-upod sa inyo, kay batinggilan* kamo nga katawhan,+ kag basi laglagon ko pa kamo sa dalanon.”+  Sang mabatian sang katawhan ining masakit nga mga pulong, nasubuan gid sila, kag wala sing isa sa ila nga nagsuksok sing mga dekorasyon sa lawas.  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Silinga ang mga Israelinhon, ‘Batinggilan* kamo nga katawhan.+ Mahimo ako magkadto sa inyo sing makadali lang kag papason kamo.+ Indi kamo magsuksok sang inyo mga dekorasyon sa lawas, samtang ginabinagbinag ko kon ano ang himuon sa inyo.’ ”  Gani halin sa Bukid Horeb, wala ginsuksok* sang mga Israelinhon ang mga dekorasyon sa lawas.  Ginkuha ni Moises ang iya tolda kag ginpatindog ini sa gua nga malayo sa kampo, kag gintawag niya ini nga tolda nga tilipunan.* Ang bisan sin-o nga luyag magpamangkot kay Jehova+ nagakadto sa tolda nga tilipunan nga yara sa gua sang kampo.  Kon magkadto si Moises sa tolda, nagatindog ang tanan nga katawhan sa puertahan sang ila mga tolda, kag ginatan-aw nila si Moises tubtob makasulod sia sa tolda.  Kon makasulod na si Moises sa tolda, nagapaubos ang haligi nga panganod+ kag nagapabilin ini sa puertahan sang tolda samtang nagapakighambal ang Dios kay Moises.+ 10  Kon makita sang tanan nga katawhan ang haligi nga panganod nga nagapabilin sa puertahan sang tolda, nagatindog sila kag nagaduko sa puertahan sang ila mga tolda. 11  Nagpakighambal si Jehova kay Moises nga nagaatubang sa iya,+ pareho sang isa ka tawo nga nagapakighambal sa iya isigkatawo. Kon magbalik sia sa kampo, ang iya alagad nga si Josue+ nga anak ni Nun kag kabulig niya,+ wala nagahalin sa tolda. 12  Nagsiling si Moises kay Jehova: “Ginasilingan mo ako, ‘Tuytuyi ini nga katawhan,’ apang wala mo pa mapahibalo kon sin-o ang paupdon mo sa akon. Nagsiling ka pa, ‘Kilala ko gid ikaw,* kag nahamuot ako sa imo.’ 13  Kon nahamuot ka sa akon, palihug ipahibalo sa akon ang imo mga dalanon,+ agod makilala ko ikaw kag padayon ka nga mahamuot sa akon. Dumduma man nga ini nga pungsod imo katawhan.”+ 14  Gani nagsiling sia: “Ako mismo ang* magaupod sa imo,+ kag hatagan ko ikaw sing kalinong.”+ 15  Dayon nagsabat si Moises sa iya: “Kon indi ka* mag-upod, indi kami pagpahalina diri. 16  Paano mahibaluan nga nahamuot ka sa akon kag sa imo katawhan? Indi bala paagi sa pag-upod mo sa amon,+ agod ako kag ang imo katawhan mangin tuhay sa tanan nga iban pa nga katawhan sa duta?”+ 17  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: “Himuon ko man ang ginapangabay mo, bangod nahamuot ako sa imo kag kilala ko gid ikaw.”* 18  Dayon nagsiling si Moises: “Palihug, ipakita sa akon ang imo himaya.” 19  Nagsiling Sia: “Ipakita ko sa imo ang akon bug-os nga kaayo, kag ipakilala ko sa imo atubangan ang akon ngalan nga Jehova;+ kag kahamut-an ko ang isa nga luyag ko kahamut-an, kag pakitaan ko sing kaluoy ang isa nga luyag ko pakitaan sing kaluoy.”+ 20  Apang nagsiling pa sia: “Indi mo makita ang akon nawong, kay wala sing tawo nga makakita sa akon kag mabuhi pa.” 21  Nagsiling pa si Jehova: “Magtindog ka sa ibabaw sang igang nga yara sa duog malapit sa akon. 22  Kon maglabay ang akon himaya, ibutang ko ikaw sa isa ka buho sa igang, kag itabon ko ang akon kamot sa imo tubtob makalabay ako. 23  Pagkatapos sini, kuhaon ko ang akon kamot, kag makita mo ang akon likod. Apang indi mo makita ang akon nawong.”+

Footnote

Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “matig-a sing liog.”
Sa literal, “Matig-a sing liog.”
Sa literal, “ginpanghukas.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Kilala ko ikaw sa ngalan.”
Sa literal, “Ang akon nawong.”
Sa literal, “Kon ang imo nawong indi.”
Sa literal, “kilala ko ikaw sa ngalan.”