Exodo 26:1-37

  • Ang tabernakulo (1-37)

    • Ang pangtolda nga tela (1-14)

    • Ang hamba kag suluokan nga sadsaran (15-30)

    • Ang kurtina (31-37)

26  “Sa paghimo sing tabernakulo,+ napulo ka pangtolda nga tela nga human sa maayo nga klase sang linubid nga linen, asul nga hilo, purpura* nga de-lana, kag eskarlata nga hilo* ang gamiton mo. Burdahan mo ini sing desinyo nga mga kerubin.+  Ang kalabaon sang tagsa ka tela 28 ka maniko* kag ang kasangkaron 4 ka maniko. Isa lang ang takus para sa tanan nga tela.+  Ang lima ka tela tambitambihon, kag ang lima pa ka tela tambitambihon man.  Dayon maghimo ka sing mga kalaw-itan nga asul nga tela sa kilid sang katapusan nga tela nga tinambitambi, kag amo man sini ang himuon mo sa kilid sang katapusan nga tela sa isa pa ka tinambitambi diin magatabuay ining duha.  Maghimo ka sing 50 ka kalaw-itan sa isa ka tinambitambi nga tela kag sing 50 ka kalaw-itan sa isa pa ka tinambitambi nga tela diin magatabuay ining duha, gani magaatubangay ang mga kalaw-itan sang kada isa.  Dayon maghimo ka sing 50 ka bulawan nga kaw-it agod matabid mo ang duha ka tinambitambi nga tela, kag mangin isa lang ini ka tela para sa tabernakulo.+  “Maghimo ka man sing tela nga balahibo sang kanding+ para mangin tabon sang tabernakulo. Maghimo ka sing 11 ka tela.+  Ang kalabaon sang tagsa ka tela 30 ka maniko kag ang kasangkaron 4 ka maniko. Isa lang ang takus para sa 11 ka tela.  Tambitambihon mo ang lima ka tela kag amo man ang anom ka tela, kag piluon mo ang ikan-om nga tela nga yara sa atubangan sang tolda. 10  Maghimo ka sing 50 ka kalaw-itan sa kilid sang katapusan nga tela nga tinambitambi, kag sing 50 ka kalaw-itan sa kilid sang isa pa ka tinambitambi nga tela diin magatabuay ining duha. 11  Maghimo ka sing 50 ka kaw-it nga saway kag isuok mo ang mga kaw-it sa mga kalaw-itan agod matabid ang tolda, kag mangin isa lang ini ka tela para sa tabernakulo. 12  Ang sobra nga kalabaon sang tela sang tolda magaluyloy. Ang katunga sang sobra nga kalabaon sang tela magaluyloy sa likod sang tabernakulo. 13  Ang sobra nga tela sang tolda magaluyloy sing isa ka maniko sa magtimbang nga kilid sang tabernakulo agod tabunan ini. 14  “Maghimo ka man para sa tolda sing tabon nga panit sang karnero nga lalaki nga linugom sa pula kag sampawi ini sing tabon nga panit sang poka.+ 15  “Maghimo ka para sa tabernakulo sing nagatindugon nga mga hamba+ nga human sa akasya nga kahoy.+ 16  Ang tagsa ka hamba napulo ka maniko ang kataason kag isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron. 17  Ang tagsa ka hamba may duha ka diladila* nga nagatuparay. Amo ini ang himuon mo sa tanan nga hamba sang tabernakulo. 18  Maghimo ka sing 20 ka hamba para sa bagatnan nga kilid sang tabernakulo, nga nagaatubang sa bagatnan. 19  “Maghimo ka sing 40 ka suluokan nga sadsaran+ nga pilak sa idalom sang 20 ka hamba: duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang tagsa ka hamba para sa duha ka diladila sini.+ 20  Para sa pihak nga kilid sang tabernakulo, sa naaminhan nayon, maghimo ka sing 20 ka hamba 21  kag sing 40 ka suluokan nga sadsaran sini nga pilak, duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang tagsa ka hamba. 22  Para sa likod nga bahin sang tabernakulo sa katundan nayon, maghimo ka sing anom ka hamba.+ 23  Maghimo ka sing duha ka hamba nga mangin duha ka haligi sa pamusod sa likod nayon sang tabernakulo. 24  Ang tagsa ka hamba doblehon halin sa idalom paibabaw, kag magatabuay ini sa nahauna nga sulusingsing. Ang duha ka hamba himuon sing pareho, kag mangin duha ini ka haligi sa pamusod. 25  Gani may walo ka hamba kag 16 ka suluokan nga sadsaran sini nga pilak, duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang tagsa ka hamba. 26  “Maghimo ka man sing mga baral nga akasya, lima para sa mga hamba sa isa ka kilid sang tabernakulo,+ 27  kag lima ka baral para sa mga hamba sa pihak nga kilid sang tabernakulo, kag lima ka baral para sa mga hamba sa likod sa katundan nga bahin sang tabernakulo. 28  Ang baral sa tunga sang mga hamba nagabalabag halin sa isa ka pamusod tubtob sa isa ka pamusod. 29  “Haklapan mo sing bulawan ang mga hamba,+ kag maghimo ka sing bulawan nga mga sulusingsing sini nga guluan sang mga baral, kag haklapan mo sing bulawan ang mga baral. 30  Dapat mo patindugon ang tabernakulo suno sa sulundan nga ginpakita sa imo sa bukid.+ 31  “Maghimo ka man sing kurtina+ nga human sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen. Burdahan ini sing desinyo nga mga kerubin. 32  Isab-it mo ini sa apat ka haligi nga akasya nga nahaklapan sing bulawan. Ang mga salab-itan sini bulawan. Ang mga haligi nagasuok sa apat ka suluokan nga sadsaran nga pilak. 33  Isab-it mo ang kurtina sa idalom sang mga kaw-it kag ibutang sa likod sang kurtina ang kaban sang katipan.*+ Ang kurtina amo ang magaulot sa Balaan+ kag sa Labing Balaan.+ 34  Dapat mo ibutang ang takop sa ibabaw sang kaban sang katipan* nga yara sa Labing Balaan. 35  “Ibutang mo ang lamesa sa gua sang kurtina, kag ang kandelero+ sa atubangan sang lamesa sa bagatnan nayon sang tabernakulo; kag ang lamesa ibutang mo sa aminhan nayon. 36  Para sa puertahan sang tolda, maghimo ka man sing kurtina* nga human sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen nga ginhabol.+ 37  Para sa kurtina,* maghimo ka sing lima ka haligi nga akasya kag haklapan mo ini sing bulawan. Ang mga salab-itan sini bulawan, kag maghurma ka sing lima ka suluokan nga sadsaran nga saway para sa sini.

Footnote

Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “tindugon nga poste.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”