Exodo 17:1-16

  • Nagreklamo kay wala tubig sa Horeb (1-4)

  • Tubig halin sa igang (5-7)

  • Mga Amaleknon nagsalakay kag napierde (8-16)

17  Ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon naghalin sa kamingawan sang Sin+ nga nagasaylosaylo halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar suno sa sugo ni Jehova.+ Sang ulihi, nagkampo sila sa Refidim.+ Apang wala sing mainom nga tubig didto ang katawhan.  Gani nagpakigbais ang katawhan kay Moises+ kag nagsiling sila: “Hatagi kami sing tubig nga mainom.” Apang nagsiling si Moises sa ila: “Ngaa nagapakigbais kamo sa akon? Ngaa ginabutang ninyo si Jehova sa pagtilaw?”+  Apang ginauhaw gid ang katawhan didto, kag padayon sila nga nagkumod kay Moises:+ “Ngaa ginpagua mo pa kami sa Egipto agod patyon kami sa kauhaw, pati ang amon mga anak kag mga kasapatan?”  Sang ulihi, nagpanawag si Moises kay Jehova: “Ano ang himuon ko sa sini nga katawhan? Sa indi madugay batuhon na nila ako!”  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Upda ang pila ka gulang sang Israel kag mag-una kamo sa katawhan. Dalha ang imo sungkod nga gingamit mo sa paghampak sa Suba Nilo.+  Magatindog ako didto sa imo atubangan sa igang sa Horeb.* Hampakon mo ang igang, kag magagua ang tubig, kag imnon ini sang katawhan.”+ Ginhimo ini ni Moises sa atubangan sang mga gulang sang Israel.  Gani ginhingalanan niya ang lugar nga Masa*+ kag Meriba,*+ bangod sang pagpakigbais sang mga Israelinhon kag bangod ginbutang nila si Jehova sa pagtilaw,+ kay nagsiling sila: “Yara bala si Jehova sa tunga naton ukon wala?”  Dayon nag-abot ang mga Amaleknon+ sa Refidim+ kag nagpakig-away sila batok sa Israel.  Gani nagsiling si Moises kay Josue:+ “Magpili ka sing mga lalaki kag magpakig-away kamo batok sa mga Amaleknon. Buas magatindog ako sa ibabaw sang bakulod, kag uyatan ko ang sungkod sang matuod nga Dios.” 10  Dayon ginhimo ni Josue ang ginsiling ni Moises sa iya,+ kag nagpakig-away sia batok sa mga Amaleknon. Nagtaklad si Moises, si Aaron, kag si Hur+ sa ibabaw sang bakulod. 11  Kon ginabayaw ni Moises ang iya mga kamot, nagadaug ang mga Israelinhon, apang kon ginapaidalom niya ang iya mga kamot, nagadaug ang mga Amaleknon. 12  Sang ginkapoy ang mga kamot ni Moises, nagkuha sila sing bato kag nagpungko sia sa sini. Dayon ginbayaw ni Aaron ang isa ka kamot ni Moises kag amo man ang ginhimo ni Hur sa isa ka kamot, amo nga wala magpaidalom ang iya mga kamot tubtob magtunod ang adlaw. 13  Gani napierde ni Josue ang mga Amaleknon kag ang ila mga kaupod paagi sa espada.+ 14  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Isulat ini sa libro bilang pahanumdom kag isiling mo ini kay Josue, ‘Papason ko* sing bug-os ang mga Amaleknon,+ kag indi na sila pagdumdumon pa.’ ” 15  Dayon naghimo si Moises sing halaran kag gintawag ini nga Jehova-nisi,* 16  kag nagsiling sia: “Bangod ang ila mga kamot batok sa trono ni Jah,+ magapakig-away si Jehova batok sa mga Amaleknon sa tanan nila nga kaliwatan.”+

Footnote

Indi ang bukid diin ginhatag ang Napulo ka Sugo, kundi ang kabukiran sa palibot sang Bukid Sinai, ginatawag man nga kamingawan sang Sinai.
Buot silingon, “Pagtilaw.”
Buot silingon, “Pagpakigbais.”
Sa literal, “Papason ko sa idalom sang langit.”
Buot silingon, “Si Jehova ang Akon Sinyales nga Tukon.”