Exodo 3:1-22

  • Si Moises kag ang nagadabdab nga tunukon nga kahoykahoy (1-12)

  • Ginpaathag ni Jehova ang Iya ngalan (13-15)

  • Ginsugo ni Jehova si Moises (16-22)

3  Si Moises nangin manugbantay sang panong sang iya ugangan nga si Jetro,*+ nga saserdote sang Midian. Gindala niya ang panong sa nakatundan sang kamingawan, kag sang ulihi nakalab-ot sia sa Horeb, ang bukid sang matuod nga Dios.+  Dayon nagpakita sa iya ang anghel ni Jehova sa nagadabdab nga tunukon nga kahoykahoy.+ Nakita niya nga nagadabdab ang tunukon nga kahoykahoy, apang wala ini nagakasunog.  Nagsiling si Moises: “Mapalapit ako agod tan-awon ining makatilingala nga butang, kag kon ngaa wala nagakasunog ang tunukon nga kahoykahoy.”  Sang makita ni Jehova nga nagpalapit sia agod tan-awon ini, gintawag sia sang Dios halin sa tunukon nga kahoykahoy kag nagsiling: “Moises! Moises!” Nagsabat sia: “Yari ako.”  Dayon nagsiling ang Dios: “Indi ka magpalapit diri. Ubaha ang imo mga sandalyas, kay balaan ang duog nga imo ginatindugan.”  Nagsiling pa sia: “Ako ang Dios sang imo mga katigulangan,* ang Dios ni Abraham,+ ang Dios ni Isaac,+ kag ang Dios ni Jacob.”+ Ginlipdan ni Moises ang iya nawong, bangod nahadlok sia magtulok sa matuod nga Dios.  Nagsiling pa si Jehova: “Nakita ko gid ang pag-antos sang akon katawhan sa Egipto, kag nabatian ko ang ila pagsinggit tungod sa mga nagapigos sa ila sa pag-obra; nahibaluan ko gid ang ila pag-antos.+  Magapanaug ako agod luwason sila sa kamot sang mga Egiptohanon+ kag agod paguaon sila sa amo nga duta pakadto sa duta nga maayo kag malapad, sa duta diin nagailig ang gatas kag dugos,+ sa lugar nga sakop sang mga Canaanhon, mga Hethanon, mga Amornon, mga Pereznon, mga Hevhanon, kag mga Jebusnon.+  Nakalab-ot sa akon ang pagsinggit sang katawhan sang Israel, kag nakita ko man ang pagpigos sa ila sang mga Egiptohanon.+ 10  Gani ipadala ko ikaw sa Paraon, kag paguaon mo sa Egipto ang akon katawhan nga mga Israelinhon.”+ 11  Apang nagsiling si Moises sa matuod nga Dios: “Sin-o ako nga magkadto sa Paraon kag paguaon ko sa Egipto ang mga Israelinhon?” 12  Nagsabat sia: “Mangin kaupod mo ako.+ Magagua ka sa Egipto upod ining katawhan kag magasimba* kamo sa akon, ang matuod nga Dios, sa sini nga bukid.+ Amo ini ang saad ko sa imo kag paagi sa sini mahibaluan mo nga ako ang nagpadala sa imo.” 13  Apang nagsiling si Moises sa matuod nga Dios: “Pananglitan nag-abot na ako sa mga Israelinhon kag magsiling ako sa ila, ‘Ginpadala ako sa inyo sang Dios sang inyo mga katigulangan,’ kag magsiling sila sa akon, ‘Ano ang iya ngalan?’+ Ano ang isiling ko sa ila?” 14  Nagsiling ang Dios kay Moises: “Mangin Amo Ako Kon Ano ang Luyag* Ko nga Mangin Amo Ako.”*+ Nagsiling pa sia: “Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Ginpadala ako sa inyo ni Mangin Amo Ako.’ ”+ 15  Dayon nagsiling liwat ang Dios kay Moises: “Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Ginpadala ako sa inyo ni Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham,+ ang Dios ni Isaac,+ kag ang Dios ni Jacob.’+ Amo ini ang akon ngalan tubtob san-o,+ kag paagi sini dumdumon ako sang tanan nga kaliwatan. 16  Lakat ka, kag tipunon mo ang mga gulang sang Israel, kag isiling mo sa ila, ‘Nagpakita sa akon si Jehova nga Dios sang inyo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, kag nagsiling sia: “Buligan ko kamo+ kag luwason sa inyo pag-antos sa Egipto. 17  Gani nagasiling ako, luwason ko kamo sa inyo pag-antos+ sa kamot sang mga Egiptohanon kag dalhon ko kamo sa duta sang mga Canaanhon, mga Hethanon, mga Amornon,+ mga Pereznon, mga Hevhanon, kag mga Jebusnon,+ sa duta diin nagailig ang gatas kag dugos.” ’+ 18  “Magapamati sila sa imo,+ kag magakadto ka kag ang mga gulang sang Israel sa hari sang Egipto, kag isiling ninyo sa iya: ‘Si Jehova nga Dios sang mga Hebreo+ nagpakighambal sa amon. Gani, palihug tuguti kami nga maglakbay sing tatlo ka adlaw pakadto sa kamingawan agod makahalad kami kay Jehova nga amon Dios.’+ 19  Apang nahibaluan ko gid nga indi kamo pagtugutan sang hari sang Egipto nga maglakat luwas lang kon may gamhanan nga magpilit sa iya.+ 20  Gani untayon ko ang akon kamot kag magahimo ako sing makatilingala nga mga buhat batok sa Egipto; kag pagkatapos sini paguaon niya kamo.+ 21  Kag himuon ko nga pakitaan kamo sing kaayo sang mga Egiptohanon, kag kon maglakat kamo, indi kamo maglakat nga wala sing dala.+ 22  Ang tagsa ka babayi magapangayo sa iya kaingod kag sa babayi nga nagaistar sa iya balay sing mga butang nga human sa pilak kag bulawan kag sing mga bayo, kag ipasuksok ninyo ini sa inyo mga anak nga lalaki kag babayi; kag kuhaan ninyo sing mga pagkabutang ang mga Egiptohanon.”+

Footnote

Si Jetro ginatawag man nga Reuel. Tan-awa ang Ex 2:18.
Sa literal, “amay.”
Ukon “magaalagad.”
Tan-awa ang Apendise A4.
Ukon “Ginpili.”