Exodo 36:1-38

  • Sobra pa ang gin-amot (1-7)

  • Ginhimo ang tabernakulo (8-38)

36  “Magaobra si Bezalel upod kay Oholiab kag sa tanan nga sampaton nga trabahador* nga ginhatagan ni Jehova sing kaalam kag paghangop agod mahibaluan nila kon paano himuon ang tanan nga hilikuton sa balaan nga duog suno sa tanan nga ginsugo ni Jehova.”+  Dayon gintawag ni Moises si Bezalel kag si Oholiab kag ang tanan nga sampaton nga trabahador nga ang ila tagipusuon ginhatagan ni Jehova sing kaalam,+ kag ang ila tagipusuon ginpahulag nga magboluntaryo sa pag-obra.+  Ginkuha nila kay Moises ang tanan nga amot+ nga gindala sang mga Israelinhon para sa hilikuton sa balaan nga duog. Apang kada aga nagadala gihapon sa iya ang mga Israelinhon sang ila kinabubut-on nga mga dulot.  Sang masugdan na nila ang balaan nga hilikuton, sunodsunod nga nag-abot ang tanan nga sampaton nga trabahador,  kag nagsiling sila kay Moises: “Sobra sa kinahanglanon ang ginadala sang katawhan para sa hilikuton nga ginsugo ni Jehova nga himuon.”  Gani nagsugo si Moises nga ipahibalo nila ini sa bug-os nga kampo: “Mga lalaki kag mga babayi, indi na kamo magdala sing bisan ano nga butang bilang balaan nga amot.” Gani nag-untat ang katawhan sa pagdala sini.  Ang nabaton nga mga butang bastante na para sa tanan nga hilikuton nga dapat himuon, kag sobra pa.  Gani ginhimo sang tanan nga sampaton nga trabahador+ ang tabernakulo+ nga may napulo ka pangtolda nga tela nga human sa maayo nga klase sang linubid nga linen, asul nga hilo, purpura* nga de-lana, kag eskarlata nga hilo;* kag ginburdahan niya* ini sing mga kerubin.+  Ang tagsa ka tela 28 ka maniko* ang kalabaon kag 4 ka maniko ang kasangkaron. Isa lang ang takus para sa tanan nga tela. 10  Dayon gintambitambi niya ang lima ka tela, kag gintambitambi man niya ang lima pa ka tela. 11  Pagkatapos sini, naghimo sia sing mga kalaw-itan nga asul nga tela sa kilid sang katapusan nga tela nga tinambitambi. Amo man sini ang ginhimo niya sa kilid sang katapusan nga tela sa isa pa ka tinambitambi diin nagatabuay ining duha. 12  Ginbutangan niya sing tig-50 ka kalaw-itan ang duha ka kilid nga tabuan sang duha ka tinambitambi nga tela, gani nagaatubangay ang mga kalaw-itan. 13  Sang ulihi, naghimo sia sing 50 ka kaw-it nga bulawan kag gintambi niya ang duha ka tela paagi sa mga kaw-it, gani nangin isa na lang ini ka tela para sa tabernakulo. 14  Dayon naghimo sia sing mga tela nga balahibo sang kanding agod mangin tabon sang tabernakulo. Naghimo sia sing 11 ka tela.+ 15  Ang tagsa ka tela 30 ka maniko ang kalabaon kag 4 ka maniko ang kasangkaron. Isa lang ang takus para sa 11 ka tela. 16  Dayon gintambitambi niya ang lima ka tela, kag gintambitambi man niya ang anom ka tela. 17  Dayon ginbutangan niya sing tig-50 ka kalaw-itan ang duha ka kilid nga tabuan sang duha ka tinambitambi nga tela. 18  Kag naghimo sia sing 50 ka kaw-it nga saway agod tabiron ang duha ka tinambitambi nga tela. 19  Naghimo sia para sa tolda sing tabon nga human sa mga panit sang karnero nga lalaki nga linugom sa pula kag sing isa pa ka tabon nga human sa mga panit sang poka nga isampaw sa sini.+ 20  Dayon naghimo sia sing nagatindugon nga mga hamba+ nga akasya nga kahoy+ para sa tabernakulo. 21  Ang tagsa ka hamba napulo ka maniko ang kataason kag isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron. 22  Ang tagsa ka hamba may duha ka diladila* nga nagatuparay. Amo ini ang ginhimo niya sa tanan nga hamba sang tabernakulo. 23  Naghimo sia sing 20 ka hamba para sa bagatnan nga kilid sang tabernakulo, nga nagaatubang sa bagatnan. 24  Dayon naghimo sia sing 40 ka suluokan nga sadsaran nga pilak sa idalom sang 20 ka hamba, duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang tagsa ka hamba para sa duha ka diladila sini.+ 25  Sa naaminhan nga kilid sang tabernakulo, naghimo sia sing 20 ka hamba 26  kag 40 ka suluokan nga sadsaran nga pilak, duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang isa ka hamba kag duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang iban pa nga mga hamba. 27  Sa likod nga bahin sang tabernakulo sa katundan, naghimo sia sing anom ka hamba.+ 28  Naghimo sia sing duha ka hamba bilang mga haligi sa duha ka pamusod sa likod sang tabernakulo. 29  Ang mga haligi doble halin sa idalom paibabaw, tubtob sa una nga sulusingsing. Amo ini ang ginhimo niya sa duha ka haligi sa duha ka pamusod. 30  Gani may walo ka hamba kag 16 ka suluokan nga sadsaran nga pilak, duha ka suluokan nga sadsaran sa idalom sang tagsa ka hamba. 31  Dayon naghimo sia sing mga baral nga akasya nga kahoy, lima para sa mga hamba sa isa ka kilid sang tabernakulo+ 32  kag lima pa ka baral para sa mga hamba sa pihak nga kilid sang tabernakulo kag lima pa gid para sa mga hamba sa likod sa katundan nga bahin sang tabernakulo. 33  Naghimo sia sing baral sa tunga sang mga hamba nga nagabalabag halin sa isa ka pamusod tubtob sa isa ka pamusod. 34  Ginhaklapan niya sing bulawan ang mga hamba, kag naghimo sia sing bulawan nga mga sulusingsing nga amo ang gululuan sang mga baral, kag ginhaklapan niya sing bulawan ang mga baral.+ 35  Dayon naghimo sia sing kurtina+ nga human sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen. Ginburdahan niya ini sing mga kerubin.+ 36  Dayon naghimo sia para sa sini sing apat ka haligi nga akasya nga ginhaklapan niya sing bulawan, sing mga salab-itan nga bulawan, kag naghurma sia sing apat ka suluokan nga sadsaran nga pilak para sa sini. 37  Dayon naghimo sia para sa puertahan sang tolda sing kurtina* nga human sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen nga ginhabol,+ 38  kag sing lima ka haligi kag mga salab-itan. Ginhaklapan niya sing bulawan ang naibabaw nga bahin sini kag ang mga alangtan* sini, apang ang lima ka suluokan nga sadsaran sini saway.

Footnote

Sa literal, “may maalam nga tagipusuon.”
Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Mahimo gid nga nagapatuhoy kay Bezalel.
Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “tindugon nga poste.”
Ukon “lipon.”
Ukon “sulusingsing; higot” para pangtabid.