Exodo 18:1-27

  • Nag-abot si Jetro kag si Zipora (1-12)

  • Laygay ni Jetro nga magtangdo sing mga hukom (13-27)

18  Nabalitaan ni Jetro, nga saserdote sang Midian kag ugangan ni Moises,+ ang tanan nga ginhimo sang Dios para kay Moises kag para sa Israel nga iya katawhan, kon paano ginpagua ni Jehova ang Israel sa Egipto.+  Ginpapauli sadto ni Moises kay Jetro nga iya ugangan si Zipora nga iya asawa  kag ang iya duha ka anak nga lalaki.+ Ginhingalanan ni Moises ang isa nga Gersom,*+ bangod siling niya, “Nangin dumuluong ako nga pumuluyo sa iban nga kadutaan,”  kag ang isa pa ginhingalanan niya nga Eliezer,* bangod siling niya, “Ang Dios sang akon amay amo ang akon manugbulig, nga nagluwas sa akon sa espada sang Paraon.”+  Gani si Jetro, nga ugangan ni Moises, kag ang mga anak nga lalaki ni Moises kag ang iya asawa, nagkadto sa iya sa kamingawan diin nagakampo sia sa bukid sang matuod nga Dios.+  Nagpadala sia sing mensahe kay Moises: “Ako, si Jetro nga imo ugangan,+ makadto sa imo upod ang imo asawa kag ang imo duha ka anak nga lalaki.”  Naglakat dayon si Moises agod sugataon ang iya ugangan, kag nagduko sia kag naghalok sa iya. Nagpangamustahanay sila, dayon nagsulod sila sa tolda.  Ginsugid ni Moises sa iya ugangan ang tanan nga ginhimo ni Jehova sa Paraon kag sa Egipto para sa Israel,+ ang tanan nga kabudlayan nga natabo sa ila sa dalanon,+ kag kon paano sila ginluwas ni Jehova.  Nalipay si Jetro bangod sang tanan nga maayo nga butang nga ginhimo ni Jehova para sa Israel sang ginluwas niya sila sa Egipto.* 10  Dayon nagsiling si Jetro: “Dayawon si Jehova, nga nagluwas sa inyo sa Egipto kag sa Paraon, kag nagluwas sang katawhan sa gahom sang Egipto. 11  Nahibaluan ko na karon nga si Jehova mas gamhanan sangsa tanan iban pa nga dios+ bangod sang ginhimo niya sang ang mga Egiptohanon nagmatinaastaason batok sa mga Israelinhon.” 12  Dayon, si Jetro nga ugangan ni Moises nagdala* sing dulot nga sinunog kag sing mga halad para sa Dios. Si Aaron kag ang tanan nga gulang sang Israel nagkadto agod magkaon upod sa ugangan ni Moises, sa atubangan sang matuod nga Dios. 13  Pagkadason nga adlaw, subong sang kinaandan nga ginahimo ni Moises, nagpungko sia bilang hukom sa katawhan, kag ang mga tawo nagakadto kag nagatindog sa atubangan ni Moises halin sa aga tubtob sa gab-i. 14  Nakita sang ugangan ni Moises ang tanan nga ginahimo niya para sa katawhan. Gani nagsiling sia: “Ano ining ginahimo mo para sa katawhan? Ngaa ikaw lang ang nagahimo sini kag ang tanan nga tawo nagakadto kag nagatindog sa atubangan mo halin sa aga tubtob sa gab-i?” 15  Nagsiling si Moises sa iya ugangan: “Bangod nagakadto sa akon ang katawhan agod magpamangkot sa Dios. 16  Kon may panumbungon ang isa batok sa isa, ginadala nila ini sa akon kag ako ang nagahukom sa ila, kag ginapahibalo ko ang mga desisyon sang matuod nga Dios kag ang iya mga kasuguan.”+ 17  Nagsiling ang ugangan ni Moises sa iya: “Indi maayo ang imo ginahimo. 18  Lapyuon gid ikaw kag ang katawhan nga kaupod mo, bangod mabug-at gid ini para sa imo. Indi mo ini masarangan kon ikaw lang. 19  Magpamati ka sa akon. Laygayan ko ikaw, kag ang Dios mangin kaupod mo.+ Ikaw ang mangin tiglawas sang katawhan sa atubangan sang matuod nga Dios,+ kag dalhon mo ang mga panumbungon sa matuod nga Dios.+ 20  Tudluan mo sila sang mga pagsulundan kag sang mga kasuguan+ kag ipahibalo mo sa ila ang dalanon nga dapat nila laktan kag ang buluhaton nga dapat nila himuon. 21  Apang magpili ka sa katawhan sing sangkol nga mga lalaki+ nga may kahadlok sa Dios, masaligan nga mga lalaki nga nagadumot sa indi bunayag nga pagganar,+ kag itangdo mo ang tagsa sa ila bilang pangulo sang kada 1,000, pangulo sang kada 100, pangulo sang kada 50, kag pangulo sang kada 10.+ 22  Magahukom sila sa katawhan kon may mga panumbungon sila. Dalhon nila sa imo ang mabug-at nga mga kaso,+ apang sila ang magadesisyon sa magagmay nga mga kaso. Magpabulig ka sa ila para indi ka mabudlayan.+ 23  Kon himuon mo ini kag suno ini sa sugo sang Dios, masarangan mo ini, kag ang katawhan magapauli sa ila puluy-an nga malipayon.” 24  Ginpamatian ni Moises ang iya ugangan kag ginhimo niya dayon ang tanan nga ginsiling niya. 25  Nagpili si Moises sing sangkol nga mga lalaki sa bug-os nga Israel kag ginhatagan sila sing katungdanan nga manguna sa katawhan, bilang pangulo sang kada 1,000, pangulo sang kada 100, pangulo sang kada 50, kag pangulo sang kada 10. 26  Gani nagahukom sila sa katawhan kon may mga panumbungon sila. Ginadala nila kay Moises ang mabug-at nga mga kaso,+ apang sila ang nagadesisyon sa magagmay nga mga kaso. 27  Pagkatapos sini, ginpalakat ni Moises ang iya ugangan,+ kag nagbalik sia sa ila duta.

Footnote

Buot silingon, “Isa ka Dumuluong nga Pumuluyo Didto.”
Buot silingon, “Ang Akon Dios Manugbulig.”
Sa literal, “sa kamot sang Egipto.”
Ukon “naghalad.”