Exodo 37:1-29

  • Paghimo sing Kaban (1-9)

  • Ang lamesa (10-16)

  • Ang kandelero (17-24)

  • Ang halaran sang incienso (25-29)

37  Naghimo dayon si Bezalel+ sing Kaban+ nga akasya nga kahoy. Duha ka maniko* kag tunga ang kalabaon sini, isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron, kag isa ka maniko kag tunga ang kataason.+  Ginhaklapan niya ini sing puro nga bulawan sa sulod kag sa gua kag naghimo sia sing molde nga bulawan sa palibot sini.+  Pagkatapos sini, ginhimuan niya ini sing apat ka sulusingsing nga bulawan kag gintakod ini sa ibabaw nayon sang apat ka tiil sini, tigduha ka sulusingsing sa duha ka kilid.  Dayon naghimo sia sing mga tuwangtuwangan nga akasya kag ginhaklapan ini sing bulawan.+  Dayon gingulo niya ang mga tuwangtuwangan sa mga sulusingsing sa duha ka kilid sang Kaban agod mahakwat ang Kaban.+  Naghimo sia sing takop nga puro nga bulawan.+ Duha ka maniko kag tunga ang kalabaon sini kag isa ka maniko kag tunga ang kasangkaron sini.+  Dayon naghimo sia sing duha ka kerubin+ nga sinalsal nga bulawan kag ginbutang niya ini sa magtimbang nga punta sang takop.+  Ang isa ka kerubin yara sa isa ka punta, kag ang isa pa ka kerubin yara sa pihak nga punta. Ginbutang niya ang mga kerubin sa magtimbang nga punta sang takop.  Ang mga pakpak sang duha ka kerubin nagahumlad paibabaw kag ginahandungan sang ila mga pakpak ang takop.+ Nagaatubangay sila kag nagaduko sa takop.+ 10  Naghimo man sia sing lamesa nga akasya.+ Ang kalabaon sini duha ka maniko, ang kasangkaron isa ka maniko, kag ang kataason isa ka maniko kag tunga.+ 11  Ginhaklapan niya ini sing puro nga bulawan kag ginhimuan niya ini sing molde nga bulawan sa palibot. 12  Dayon ginhimuan niya ini sing sanipa nga isa ka dapal* ang kasangkaron sa palibot kag ginhimuan niya sing molde nga bulawan ang sanipa sa palibot sini. 13  Ginhimuan pa niya ini sing apat ka sulusingsing nga bulawan kag ginbutang ang mga sulusingsing sa apat ka pamusod diin yara ang apat ka tiil. 14  Ang mga sulusingsing yara malapit sa sanipa, agod guluan sang mga tuwangtuwangan sa paghakwat sa lamesa. 15  Dayon naghimo sia sing mga tuwangtuwangan nga akasya kag ginhaklapan ini sing bulawan agod mahakwat ang lamesa. 16  Pagkatapos sini, naghimo sia sini nga mga kagamitan nga puro nga bulawan para sa lamesa, ang mga pinggan, mga kopa, mga yahong, kag ang mga pitsel nga gamiton sa pagbubo sing mga dulot nga ilimnon.+ 17  Dayon naghimo sia sing kandelero+ nga sinalsal nga puro nga bulawan. Ang desinyo sang kandelero may tiil, lawas, mga pungango, mga bukol, kag mga bulak, kag ini tanan isa lang ka sinalsal nga puro nga bulawan.+ 18  Ang lawas sini may anom ka sanga, tatlo ka sanga sa isa ka kilid kag tatlo ka sanga sa pihak nga kilid. 19  Ang tagsa ka sanga sa isa ka kilid may tatlo ka pungango nga ang korte sini daw bulak sang almendra, kag may nagabal-utbal-ot nga mga bukol kag mga bulak. Amo man sini sa tagsa ka sanga sa pihak nga kilid. Amo ini ang ginhimo sa anom ka sanga sa lawas sang kandelero. 20  Sa lawas sang kandelero may apat ka pungango nga ang korte daw mga bulak sang almendra kag may nagabal-utbal-ot nga mga bukol kag mga bulak. 21  May bukol sa idalom sang una nga paris sang sanga, kag may bukol sa idalom sang ikaduha nga paris sang sanga, kag may bukol sa idalom sang ikatlo nga paris sang sanga. Anom tanan ang sanga sa lawas sang kandelero. 22  Ang mga bukol, ang mga sanga, kag ang bug-os nga kandelero ginhimo tanan nga isa lang ka sinalsal nga puro nga bulawan. 23  Dayon ginhimuan niya ini sing pito ka suga+ kag sing mga kimpit para sa pabilo kag sing mga inugsalod para sa naupos nga pabilo, tanan puro nga bulawan. 24  Naggamit sia sing isa ka talanton* nga puro nga bulawan sa paghimo sini kag sang tanan nga kagamitan sini. 25  Naghimo man sia sing halaran sang incienso+ nga akasya. Kuadrado ini, isa ka maniko ang kalabaon, isa ka maniko ang kasangkaron, kag duha ka maniko ang kataason. Ang mga sungay naporma na nga daan upod sa halaran.+ 26  Ginhaklapan niya ini sing puro nga bulawan, ang ibabaw sini, ang tanan nga kilid sini, kag ang mga sungay sini, kag ginhimuan niya sing molde nga bulawan ang palibot sini. 27  Naghimo sia sing duha ka sulusingsing nga bulawan sa ubos sang molde sa duha ka magtimbang nga kilid sini, nga amo ang guluan sang mga tuwangtuwangan agod mahakwat ini. 28  Pagkatapos sini, naghimo sia sing mga tuwangtuwangan nga akasya kag ginhaklapan ini sing bulawan. 29  Naghimo man sia sing balaan nga inughaplas nga lana+ kag sing puro kag mahamot nga incienso+ nga nasamo sing maayo.*

Footnote

Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 7.4 ka sentimetro (2.9 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “pareho sa ginhimo sang manughimo sing inugbanyos.”