Exodo 32:1-35

  • Pagsimba sa bulawan nga baka (1-35)

    • Nabatian ni Moises ang pag-amba (17, 18)

    • Ginbuka ni Moises ang mga tapitapi (19)

    • Mainunungon ang mga Levinhon kay Jehova (26-29)

32  Samtang, natalupangdan sang katawhan nga nadugayan si Moises sa pagdulhog halin sa bukid.+ Gani nagtipon ang katawhan kay Aaron kag nagsiling sa iya: “Himui kami sing isa ka dios nga manguna sa amon,+ kay wala kami makahibalo kon ano ang natabo kay Moises, ang tawo nga nagtuytoy sa amon pagua sa duta sang Egipto.”  Gani, nagsiling si Aaron sa ila: “Huksa ang bulawan nga mga aritos+ sa dulunggan sang inyo mga asawa, sang inyo mga anak nga lalaki, kag sang inyo mga anak nga babayi kag dalha ini sa akon.”  Gani ginpanghukas sang tanan nga katawhan ang bulawan nga mga aritos sa ila mga dulunggan kag gindala ini kay Aaron.  Dayon ginkuha niya ang bulawan sa ila, kag gintigib niya ini kag ginhimo nga estatwa* sang tinday nga baka.+ Kag nagsiling sila: “Amo ini ang imo Dios, O Israel, nga nagpagua sa imo sa duta sang Egipto.”+  Sang makita ini ni Aaron, naghimo sia sing halaran sa atubangan sini. Dayon nagpahibalo si Aaron: “Buas may kapiestahan para kay Jehova.”  Gani pagkadason nga adlaw, temprano pa sila nagbangon kag naghalad sila sing mga dulot nga sinunog kag sing mga halad sa pag-ambitanay. Pagkatapos sini, nagkaon kag nag-inom ang katawhan, kag nagpangalipay sila.+  Dayon, nagsiling si Jehova kay Moises: “Magdulhog ka na, bangod ang katawhan nga imo gintuytuyan pagua sa duta sang Egipto naghimo sing malain.+  Kadali lang sa ila nagsipak sa dalanon nga ginsugo ko nga laktan nila.+ Naghimo sila para sa ila kaugalingon sing estatwa* sang tinday nga baka, kag nagayaub sila sa sini kag nagahalad sila sa sini kag nagasiling: ‘Amo ini ang imo Dios, O Israel, nga nagpagua sa imo sa duta sang Egipto.’ ”  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: “Nakita ko nga batinggilan* ini nga katawhan.+ 10  Gani pabay-i ako, kag papason ko sila sa akon daku nga kaakig, kag himuon ko ikaw nga isa ka daku nga pungsod.”+ 11  Dayon nagpakiluoy si Moises kay Jehova* nga iya Dios+ kag nagsiling: “O Jehova, ngaa padabdabon mo ang imo kaakig sa imo katawhan pagkatapos mo sila ginpagua sa duta sang Egipto paagi sa imo daku nga gahom kag makusog nga kamot?+ 12  Ngaa masiling ang mga Egiptohanon, ‘May malain sia nga tuyo sang ginpagua niya sila. Luyag niya nga patyon sila sa kabukiran kag papason sila sa duta’?+ Punggi ang imo daku nga kaakig kag bag-uha ang imo hunahuna* tuhoy sa pagsilot sa imo katawhan. 13  Dumduma ang imo mga alagad nga si Abraham, si Isaac, kag si Israel, nga tuhoy sa ila nagpanumpa ka sa imo kaugalingon kag nagsiling sa ila: ‘Padamuon ko ang inyo kaliwat* kaangay sang mga bituon sa langit,+ kag ihatag ko ining tanan nga duta nga ginsiling ko nga ihatag ko sa inyo kaliwat,* agod panag-iyahan nila ini tubtob san-o.’ ”+ 14  Gani ginbag-o ni Jehova ang iya hunahuna tuhoy sa ginsiling niya nga silutan niya ang iya katawhan.+ 15  Dayon nagdulhog si Moises halin sa bukid nga dala ang duha ka tapitapi sang Katipan.*+ Ang mga tapitapi nasulatan sa pihak kag pihak. Nasulatan ini sa atubangan kag sa likod. 16  Ang mga tapitapi ginhimo sang Dios, kag ang nasulat nga tinigib sa mga tapitapi ginsulat sang Dios.+ 17  Sang mabatian ni Josue ang ginahod sang katawhan bangod nagasinggit sila, nagsiling sia kay Moises: “May gahod sang inaway sa kampo.” 18  Apang nagsabat si Moises: “Indi ina gahod sang pag-amba bangod sang kadalag-an,*Kag indi ina gahod sang paghaya bangod sang kapierdihan;Nabatian ko ang tuhay nga gahod sang pag-amba.” 19  Sang malapit na si Moises sa kampo kag nakita niya ang tinday nga baka+ kag ang pagsinaot, naakig gid sia, kag ginhaboy niya ang mga tapitapi nga ginauyatan niya kag nabuka ini sa tiilan sang bukid.+ 20  Dayon ginkuha niya ang tinday nga baka nga ila ginhimo kag ginsunog niya ini kag gindugmok sing mapino;+ pagkatapos ginsabwag niya ini sa katubigan kag ginpainom ini sa mga Israelinhon.+ 21  Nagsiling si Moises kay Aaron: “Ano ang ginhimo sini nga katawhan sa imo amo nga gintugutan mo nga makasala sila sing daku?” 22  Nagsabat si Aaron: “Indi ka maakig, ginuo ko. Nahibaluan mo gid nga ang katawhan may huyog sa paghimo sing malain.+ 23  Nagsiling sila sa akon, ‘Himui kami sing isa ka dios nga manguna sa amon, kay wala kami makahibalo kon ano ang natabo kay Moises, ang tawo nga nagtuytoy sa amon pagua sa duta sang Egipto.’+ 24  Gani nagsiling ako sa ila, ‘Kon sin-o ang may bulawan sa inyo, huksa ninyo ini kag ihatag sa akon.’ Dayon ginhaboy ko ini sa kalayo kag naggua ining tinday nga baka.” 25  Nakita ni Moises nga ang katawhan indi mapunggan kay ginpabay-an lang sila ni Aaron, kag bangod sini nahuy-an sila sa ila mga kaaway. 26  Dayon nagtindog si Moises sa gawang sang kampo kag nagsiling: “Sin-o ang dampig kay Jehova? Magpalapit kamo sa akon!”+ Kag ang tanan nga Levinhon nagtipon sa iya. 27  Nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Itaklus sang kada isa sa inyo ang iya espada kag libuta ninyo ang bug-os nga kampo halin sa isa ka gawang pakadto sa isa ka gawang, kag patyon sang kada isa ang iya utod, ang iya kaingod, kag ang iya suod nga kilala.’ ”+ 28  Ginhimo sang mga Levinhon ang ginsiling ni Moises. Gani mga 3,000 ka lalaki ang napatay sa sina nga adlaw. 29  Dayon nagsiling si Moises: “Pakabalaana ang inyo kaugalingon para sa pag-alagad* kay Jehova subong nga adlaw, kay ang kada isa sa inyo nangin batok sa iya anak kag sa iya utod.+ Pakamaayuhon niya kamo subong nga adlaw.”+ 30  Pagkadason nga adlaw, nagsiling si Moises sa katawhan: “Nakahimo kamo sing daku nga sala, gani mataklad ako karon kay Jehova, basi may mahimo ako agod patawaron niya ang inyo sala.”+ 31  Gani nagbalik si Moises kay Jehova kag nagsiling: “Daku gid nga sala ang nahimo sini nga katawhan! Naghimo sila sing dios nga bulawan para sa ila kaugalingon!+ 32  Apang kon luyag mo, patawara ang ila sala;+ kon indi, palihug panasa ako sa libro nga ginsulat mo.”+ 33  Apang, nagsiling si Jehova kay Moises: “Ang bisan sin-o nga nakasala sa akon, panason ko sia sa akon libro. 34  Karon, tuytuyi ang katawhan pakadto sa lugar nga akon ginsiling sa imo. Magauna sa imo ang akon anghel,+ kag sa adlaw nga manabat na sila sa akon, silutan ko sila tungod sa ila sala.” 35  Dayon ginpadalhan ni Jehova sing kalalat-an ang katawhan bangod naghimo sila sing tinday nga baka paagi kay Aaron.

Footnote

Ukon “hinurma nga estatwa.”
Ukon “hinurma nga estatwa.”
Sa literal, “matig-a sing liog.”
Ukon “ginpahumok ni Moises ang nawong ni Jehova.”
Ukon “kag magkasubo ka.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “Pamatuod.”
Ukon “gamhanan nga buhat.”
Sa literal, “Pun-a ang inyo kamot para.”