Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Exodo

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Mga Israelinhon nagdamo sa Egipto (1-7)

  • Mga Israelinhon ginpigos sang Paraon (8-14)

  • Mga paltera nga may kahadlok sa Dios (15-22)

 • 2

  • Nabun-ag si Moises (1-4)

  • Si Moises gin-adoptar sang anak sang Paraon (5-10)

  • Si Moises nalagyo sa Midian kag ginpangasawa si Zipora (11-22)

  • Nabatian sang Dios ang pag-ugayong sang mga Israelinhon (23-25)

 • 3

  • Si Moises kag ang nagadabdab nga tunukon nga kahoykahoy (1-12)

  • Ginpaathag ni Jehova ang Iya ngalan (13-15)

  • Ginsugo ni Jehova si Moises (16-22)

 • 4

  • Mga tanda nga himuon ni Moises (1-9)

  • Si Moises nagbatyag nga indi sangkol (10-17)

  • Nagbalik si Moises sa Egipto (18-26)

  • Moises kag Aaron nagkitaay liwat (27-31)

 • 5

  • Si Moises kag si Aaron nag-atubang sa Paraon (1-5)

  • Nagdugang ang pagpigos (6-18)

  • Ginbasol si Moises kag si Aaron (19-23)

 • 6

  • Ginsaad liwat ang kahilwayan (1-13)

   • Wala pa makilala sing bug-os ang ngalan ni Jehova (2, 3)

  • Kaliwatan ni Moises kag ni Aaron (14-27)

  • Si Moises maatubang liwat sa Paraon (28-30)

 • 7

  • Ginpabakod ni Jehova si Moises (1-7)

  • Sungkod ni Aaron nangin man-ug (8-13)

  • Kalalat-an 1: tubig nangin dugo (14-25)

 • 8

  • Kalalat-an 2: mga paka (1-15)

  • Kalalat-an 3: mga hamlok (16-19)

  • Kalalat-an 4: nagapangutot nga mga langaw (20-32)

   • Wala sing kalalat-an sa Gosen (22, 23)

 • 9

  • Kalalat-an 5: kasapatan nagkalamatay (1-7)

  • Kalalat-an 6: hubag sa tawo kag sapat (8-12)

  • Kalalat-an 7: ulan nga yelo (13-35)

   • Makita sang Paraon ang gahom sang Dios (16)

   • Makilala ang ngalan sang Dios (16)

 • 10

  • Kalalat-an 8: mga apan (1-20)

  • Kalalat-an 9: kadulom (21-29)

 • 11

  • Ginpahibalo ang ikanapulo nga kalalat-an (1-10)

   • Mga Israelinhon mangayo regalo (2)

 • 12

  • Ginsugo nga saulugon ang Paskua (1-28)

   • Ipalhit ang dugo sa mga bakalan (7)

  • Kalalat-an 10: ginpatay ang mga panganay (29-32)

  • Nagsugod ang Paggua sa Egipto (33-42)

   • Katapusan sang 430 ka tuig (40, 41)

  • Mga pagsulundan sa Paskua (43-51)

 • 13

  • Mga panganay nga lalaki iya ni Jehova (1, 2)

  • Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura (3-10)

  • Mga panganay nga lalaki ginhatag kay Jehova (11-16)

  • Ginpalibot ang Israel malapit sa Pula nga Dagat (17-20)

  • Haligi nga panganod kag kalayo (21, 22)

 • 14

  • Nakalab-ot ang Israel sa dagat (1-4)

  • Ginlagas sang Paraon ang Israel (5-14)

  • Israel nagtabok sa Pula nga Dagat (15-25)

  • Egiptohanon nalumos sa dagat (26-28)

  • Nagtuo ang Israel kay Jehova (29-31)

 • 15

  • Ambahanon sang kadalag-an (1-19)

  • Ambahanon ni Miriam (20, 21)

  • Mapait nga tubig ginpatam-is (22-27)

 • 16

  • Pagkumod tuhoy sa pagkaon (1-3)

  • Pagkumod nabatian ni Jehova (4-12)

  • Nag-aman sing pitaw kag manna (13-21)

  • Wala sing manna sa Adlaw nga Inugpahuway (22-30)

  • Manna bilang pahanumdom (31-36)

 • 17

  • Nagreklamo kay wala tubig sa Horeb (1-4)

  • Tubig halin sa igang (5-7)

  • Mga Amaleknon nagsalakay kag napierde (8-16)

 • 18

  • Nag-abot si Jetro kag si Zipora (1-12)

  • Laygay ni Jetro nga magtangdo sing mga hukom (13-27)

 • 19

  • Sa Bukid Sinai (1-25)

   • Ang Israel mangin ginharian sang mga saserdote (5, 6)

   • Ginpakabalaan ang katawhan (14, 15)

 • 20

  • Ang Napulo ka Sugo (1-17)

  • Hinadlukan ang Israel sa ila nakita (18-21)

  • Pagsulundan sa pagsimba (22-26)

 • 21

  • Mga kasuguan para sa Israel (1-36)

   • Tuhoy sa Hebreo nga ulipon (2-11)

   • Tuhoy sa halit sa isigkatawo (12-27)

   • Tuhoy sa mga sapat (28-36)

 • 22

  • Mga kasuguan para sa Israel (1-31)

   • Tuhoy sa pagpangawat (1-4)

   • Tuhoy sa halit sa mga pananom (5, 6)

   • Tuhoy sa pagbayad kag pagpanag-iya (7-15)

   • Tuhoy sa paghaylo (16, 17)

   • Tuhoy sa pagsimba kag hustisya (18-31)

 • 23

  • Mga kasuguan para sa Israel (1-19)

   • Tuhoy sa pagkabunayag kag matarong nga buhat (1-9)

   • Tuhoy sa adlaw nga inugpahuway kag kapiestahan (10-19)

  • Pagtuytoy sang anghel sa Israel (20-26)

  • Pagpanag-iya kag dulunan sang duta (27-33)

 • 24

  • Nag-ugyon ang katawhan sa katipan (1-11)

  • Si Moises sa Bukid Sinai (12-18)

 • 25

  • Mga amot para sa tabernakulo (1-9)

  • Ang Kaban (10-22)

  • Ang lamesa (23-30)

  • Ang kandelero (31-40)

 • 26

  • Ang tabernakulo (1-37)

   • Ang pangtolda nga tela (1-14)

   • Ang hamba kag suluokan nga sadsaran (15-30)

   • Ang kurtina (31-37)

 • 27

  • Halaran sang dulot nga sinunog (1-8)

  • Ang luwang (9-19)

  • Lana para sa kandelero (20, 21)

 • 28

  • Panapton sang saserdote (1-5)

  • Ang efod (6-14)

  • Ang tabon sa dughan (15-30)

   • Urim kag Tumim (30)

  • Ang wala-pako nga bayo (31-35)

  • Ang turban nga may pidaso nga bulawan (36-39)

  • Iban pa nga panapton sang saserdote (40-43)

 • 29

  • Pag-orden sa mga saserdote (1-37)

  • Adlaw-adlaw nga halad (38-46)

 • 30

  • Halaran sang incienso (1-10)

  • Pag-isip sa katawhan kag ang kuarta sang pagtumbas (11-16)

  • Saway nga labador (17-21)

  • Inughaplas nga lana (22-33)

  • Balaan nga incienso (34-38)

 • 31

  • Ginpuno sang espiritu sang Dios ang mga trabahador (1-11)

  • Adlaw nga Inugpahuway, tanda sa ulot sang Dios kag sang Israel (12-17)

  • Duha ka tapitapi nga bato (18)

 • 32

  • Pagsimba sa bulawan nga baka (1-35)

   • Nabatian ni Moises ang pag-amba (17, 18)

   • Ginbuka ni Moises ang mga tapitapi (19)

   • Mainunungon ang mga Levinhon kay Jehova (26-29)

 • 33

  • Pagsabdong sang Dios (1-6)

  • Tolda nga tilipunan sa gua sang kampo (7-11)

  • Nangabay si Moises nga makita ang himaya ni Jehova (12-23)

 • 34

  • Ginhanda ang bag-o nga mga tapitapi nga bato (1-4)

  • Nakita ni Moises ang himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye sang katipan ginsulit (10-28)

  • Nagsilak ang nawong ni Moises (29-35)

 • 35

  • Pagsulundan sa Adlaw nga Inugpahuway (1-3)

  • Mga amot para sa tabernakulo (4-29)

  • Ginpuno sing espiritu si Bezalel kag si Oholiab (30-35)

 • 36

  • Sobra pa ang gin-amot (1-7)

  • Ginhimo ang tabernakulo (8-38)

 • 37

  • Paghimo sing Kaban (1-9)

  • Ang lamesa (10-16)

  • Ang kandelero (17-24)

  • Ang halaran sang incienso (25-29)

 • 38

  • Ang halaran sang dulot nga sinunog (1-7)

  • Ang saway nga labador (8)

  • Ang luwang (9-20)

  • Listahan sang mga butang sa tabernakulo (21-31)

 • 39

  • Paghimo sing panapton sang saserdote (1)

  • Ang efod (2-7)

  • Ang tabon sa dughan (8-21)

  • Ang wala-pako nga bayo (22-26)

  • Ang iban pa nga panapton sang saserdote (27-29)

  • Ang pidaso nga bulawan (30, 31)

  • Tabernakulo gin-usisa ni Moises (32-43)

 • 40

  • Pagplastar sang tabernakulo (1-33)

  • Ang tabernakulo napuno sang himaya ni Jehova (34-38)