Exodo 15:1-27

  • Ambahanon sang kadalag-an (1-19)

  • Ambahanon ni Miriam (20, 21)

  • Mapait nga tubig ginpatam-is (22-27)

15  Sadto nga tion si Moises kag ang mga Israelinhon nag-amba sini nga ambahanon kay Jehova:+ “Magaamba ako kay Jehova, bangod sang iya mahimayaon nga kadalag-an.+ Gintagbong niya sa dagat ang kabayo kag ang nagasakay sa sini.+   Si Jah* ang akon kusog kag ang akon gahom, tungod sia ang nagluwas sa akon.+ Sia ang akon Dios, kag dayawon ko sia;+ ang Dios sang akon amay,+ kag himayaon ko sia.+   Si Jehova isa ka gamhanan nga hangaway.+ Jehova ang iya ngalan.+   Gintagbong Niya sa dagat ang mga kangga sang Paraon kag ang iya mga soldado,+ Nalunod sa Pula nga Dagat ang iya pinakamaayo nga mga soldado.+   Ginlapawan sila sang nagaalimbukad nga tubig; daw bato sila nga naglugdang sa kadadalman.+   O Jehova, gamhanan gid ang imo tuo nga kamot;+ O Jehova, makadugmok sing kaaway ang imo tuo nga kamot.   Bangod sang imo daku nga gahom, mapierde mo ang mga nagapakig-away sa imo;+ Ginasunog sila nga daw dagami sang imo nagahingalayo nga kaakig.   Sa isa mo ka pusnga, nagtindog nga daw pader ang tubig; Nagpunong ang nagailig nga tubig; Daw nagtig-a ang nagaalimbukad nga tubig sa tunga sang dagat.   Nagsiling ang kaaway: ‘Lagson ko sila! Maabtan ko sila! Partidahon ko ang mga inagaw kag magpaayaw ako* sa sini! Gabuton ko ang akon espada! Laglagon ko sila!’+ 10  Sa isa mo ka huyop, ginlapawan sila sang tubig sang dagat;+ Daw tingga sila nga naglugdang sa nagaalimbukad nga tubig. 11  Sin-o nga dios ang kaangay sa imo, O Jehova?+ Sin-o ang kaangay sa imo nga labing balaan?+ Ang Isa nga dapat kahadlukan kag dayawon paagi sa mga ambahanon, ang Isa nga nagahimo sing makatilingala nga mga butang.+ 12  Gin-untay mo ang imo tuo nga kamot, kag ginlamon sila sang duta.+ 13  Tungod sang imo mainunungon nga gugma gintuytuyan mo ang katawhan nga imo gintubos;+ Paagi sa imo kusog tuytuyan mo sila pakadto sa imo balaan nga puluy-an. 14  Makabati ang mga katawhan,+ kag makulbaan sila; Masakitan* ang mga pumuluyo sang Filistia. 15  Sa sina nga tion makulbaan ang mga shik* sang Edom; Magakurog ang gamhanan nga mga manugdumala* sang Moab.+ Magapalangluya ang tanan nga pumuluyo sang Canaan.+ 16  Mahadlukan sila kag makugmat.+ Bangod sa gahom sang imo butkon daw bato sila nga indi makahulag Tubtob makaagi ang imo katawhan, O Jehova, Tubtob makaagi ang katawhan nga imo gintuga.+ 17  Dalhon mo sila kag itanom sa bukid nga imo ginapanag-iyahan,+ Isa ka malig-on nga duog nga ginhanda mo agod imo puy-an, O Jehova, Isa ka santuaryo nga imo gintukod, O Jehova. 18  Si Jehova magahari tubtob sa wala sing katubtuban.+ 19  Sang ang mga Israelinhon naglakat sa mamala nga duta sa tunga sang dagat,+ Nagsunod man sa dagat ang mga kabayo sang Paraon kag ang iya mga kangga sa inaway kag ang iya mga manugkabayo,+ Apang ginpabalik ni Jehova ang tubig sang dagat sa ila.”+ 20  Dayon si Miriam nga manalagna, nga utod ni Aaron, nagkuha sing tamburin, kag ang tanan nga babayi nagsunod sa iya nga may mga tamburin kag nagsaot. 21  Nagsabat si Miriam sa ila paagi sa ambahanon: “Mag-amba kay Jehova, bangod sang iya mahimayaon nga kadalag-an.+ Gintagbong niya sa dagat ang kabayo kag ang nagasakay sa sini.”+ 22  Sang ulihi, ginpangunahan ni Moises ang Israel halin sa Pula nga Dagat, kag nagkadto sila sa kamingawan sang Sur. Nagpanglakaton sila sa sulod sang tatlo ka adlaw sa kamingawan, apang wala sila sing nakita nga tubig. 23  Nakaabot sila sa Mara,*+ apang indi nila mainom ang tubig sa Mara bangod mapait ini. Amo nga gintawag niya ini nga Mara. 24  Gani nagkumod ang katawhan kay Moises:+ “Ano ang imnon namon?” 25  Nagpanawag sia kay Jehova,+ kag gintudlo sa iya ni Jehova ang isa ka gamay nga kahoy. Sang ginhaboy niya ang gamay nga kahoy sa tubig, nagtam-is ang tubig. Ginhatagan Niya sila didto sang iya pagsulundan kag kasuguan kag gintilawan Niya sila didto.+ 26  Nagsiling sia: “Kon pamatian mo gid ang tingog ni Jehova nga imo Dios kag himuon mo ang matarong sa iya panulok kag pamatian mo ang iya mga sugo kag tumanon mo ang iya mga pagsulundan,+ indi ko ikaw paghatagan sing mga balatian nga ginhatag ko sa mga Egiptohanon,+ kay ako si Jehova nga nagaayo sa imo.”+ 27  Pagkatapos sini, nag-abot sila sa Elim diin may 12 ka tuburan sang tubig kag 70 ka kahoy nga palma. Gani nagkampo sila didto malapit sa tubig.

Footnote

Ang “Jah” amo ang ginpalip-ot nga ngalan ni Jehova.
Ukon “ang akon kalag.”
Sa literal, “Magapasakit sa pagpanganak.”
Ang shik pangulo sang isa ka tribo.
Ukon “ang mga diktador.”
Buot silingon, “Mapait.”