Exodo 14:1-31

  • Nakalab-ot ang Israel sa dagat (1-4)

  • Ginlagas sang Paraon ang Israel (5-14)

  • Israel nagtabok sa Pula nga Dagat (15-25)

  • Egiptohanon nalumos sa dagat (26-28)

  • Nagtuo ang Israel kay Jehova (29-31)

14  Nagsiling si Jehova kay Moises:  “Silinga ang mga Israelinhon nga magbalik sila kag magkampo sa atubangan sang Pihahirot, sa ulot sang Migdol kag sang dagat, diin kitaon ang Baal-zefon.+ Magkampo kamo malapit sa dagat sa atubangan sang Baal-zefon.  Dayon magasiling ang Paraon tuhoy sa mga Israelinhon, ‘Nagadalangdalang sila. Nakibon sila sa kamingawan.’  Tugutan ko nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon,+ kag lagson niya sila. Himayaon ko ang akon kaugalingon paagi sa pagpierde sa Paraon kag sa tanan niya nga soldado;+ kag makilala sang mga Egiptohanon nga ako si Jehova.”+ Gani amo ini ang ginhimo sang mga Israelinhon.  Sang ulihi, ginbalita sa hari sang Egipto nga naglakat na ang katawhan. Nagbag-o dayon ang hunahuna sang Paraon kag sang iya mga alagad tuhoy sa katawhan.+ Nagsiling sila: “Ngaa ginhimo naton ini kag ginhilway ang Israel sa pag-alagad sa aton bilang mga ulipon?”  Gani ginpahanda niya ang iya mga kangga sa inaway, kag gin-upod niya ang iya mga soldado.+  Gindala niya ang 600 ka pinili nga kangga kag ang tanan iban pa nga kangga sang Egipto nga may mga soldado nga nagasakay sa kada kangga.  Gani gintugutan ni Jehova nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon nga hari sang Egipto, kag ginlagas niya ang mga Israelinhon, samtang nagagua ang mga Israelinhon sing madinalag-on.*+  Ginlagas sila sang mga Egiptohanon,+ kag malapit na sila maabtan sang tanan nga kangga sang Paraon kag sang iya mga manugkabayo kag mga soldado samtang nagakampo sila malapit sa dagat, malapit sa Pihahirot nga nagaatubang sa Baal-zefon. 10  Sang malapit na ang Paraon, nalantawan sang mga Israelinhon ang mga Egiptohanon nga nagalagas sa ila. Hinadlukan gid ang mga Israelinhon kag nagpanawag sila kay Jehova.+ 11  Nagsiling sila kay Moises: “Wala bala sing mga lulubngan sa Egipto amo nga gindala mo kami diri agod mapatay sa kamingawan?+ Ngaa ginpagua mo pa kami sa Egipto? 12  Indi bala nga nagsiling kami sa imo sa Egipto, ‘Pabay-i lang kami nga mag-alagad sa mga Egiptohanon’? Kay maayo pa nga mag-alagad kami sa mga Egiptohanon sangsa mapatay sa kamingawan.”+ 13  Nagsiling si Moises sa katawhan: “Indi kamo magkahadlok.+ Magtindog kamo sing malig-on kag tan-awa ang pagluwas ni Jehova, nga himuon niya sa inyo subong nga adlaw.+ Kay ang mga Egiptohanon nga nakita ninyo subong, indi na gid ninyo makita liwat.+ 14  Si Jehova ang magapakig-away para sa inyo,+ kag magapahimunong lang kamo.” 15  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Ngaa nagapangayo ka sing bulig sa akon? Silinga ang mga Israelinhon nga magpadayon na sila sa paglakat. 16  Uyati ang imo sungkod kag untaya sa dagat kag tungaa ini, agod makaagi ang mga Israelinhon sa mamala nga duta sa tunga sang dagat. 17  Tugutan ko nga magtig-a ang tagipusuon sang mga Egiptohanon, agod lagson nila ang mga Israelinhon; kag himayaon ko ang akon kaugalingon paagi sa pagpierde sa Paraon kag sa tanan niya nga soldado, sa iya mga kangga sa inaway, kag sa iya mga manugkabayo.+ 18  Kag makilala sang mga Egiptohanon nga ako si Jehova kon himayaon ko ang akon kaugalingon paagi sa pagpierde sa Paraon, sa iya mga kangga sa inaway, kag sa iya mga manugkabayo.”+ 19  Dayon ang anghel sang matuod nga Dios+ nga nagauna sa mga Israelinhon nagkadto sa ila likuran, kag ang haligi nga panganod sa ila unahan nagsaylo sa ila likuran.+ 20  Nagpatunga ini sa mga Egiptohanon kag sa mga Israelinhon.+ Tungod sa panganod, madulom sa isa ka bahin. Apang masanag ang kagab-ihon+ sa pihak nga bahin. Gani ang mga Egiptohanon wala makapalapit sa mga Israelinhon sa bug-os nga gab-i. 21  Dayon gin-untay ni Moises ang iya kamot sa dagat;+ kag ginpahawa ni Jehova ang tubig sang dagat paagi sa mabaskog nga hangin halin sa sidlangan nga naghuyop sa bug-os nga gab-i. Nagmala ang duta sa tunga sang dagat,+ kag natunga ang tubig sang dagat.+ 22  Gani nag-agi ang mga Israelinhon sa mamala nga duta sa tunga sang dagat,+ samtang ang tubig daw pader sa ila tuo kag sa ila wala.+ 23  Ginlagas sila sang mga Egiptohanon sa dagat. Ginlagas sila sang tanan nga kabayo sang Paraon, sang iya mga kangga sa inaway kag sang iya mga manugkabayo.+ 24  Sang kaagahon,* gintan-aw ni Jehova halin sa haligi nga kalayo kag panganod+ ang mga Egiptohanon, kag ginpasalasala niya ang mga Egiptohanon. 25  Ginpalos niya ang mga ruweda sang ila mga kangga gani nabudlayan sila sa pagpadalagan sini. Nagsiling ang mga Egiptohanon: “Malagyo na kita sa mga Israelinhon, bangod si Jehova ang nagapakig-away para sa ila batok sa mga Egiptohanon.”+ 26  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Untaya ang imo kamot sa dagat agod magbalik ang tubig sa mga Egiptohanon, sa ila mga kangga sa inaway, kag sa ila mga manugkabayo.” 27  Gin-untay dayon ni Moises ang iya kamot sa dagat, kag sang aga na, nagbalik ang dagat sa kinaandan. Samtang nagapinalagyo ang mga Egiptohanon, gin-anod ni Jehova ang mga Egiptohanon sa tunga sang dagat.+ 28  Ginlapawan sang nagbalik nga tubig ang mga kangga sa inaway, ang mga manugkabayo, kag ang tanan nga soldado sang Paraon nga naglagas sa mga Israelinhon sa dagat.+ Wala sing bisan isa nga nakaluwas.+ 29  Apang ang mga Israelinhon naglakat sa mamala nga duta sa tunga sang dagat,+ kag ang tubig daw pader sa ila tuo kag sa ila wala.+ 30  Sa sina nga adlaw ginluwas ni Jehova ang Israel sa mga Egiptohanon,+ kag nakita sang Israel ang mga Egiptohanon nga patay sa baybayon. 31  Nakita man sang Israel ang daku nga gahom* nga ginpakita ni Jehova batok sa mga Egiptohanon, kag ang katawhan nagkahadlok kay Jehova kag nagtuo sila kay Jehova kag kay Moises nga iya alagad.+

Footnote

Sa literal, “nga nabayaw ang kamot.”
Mga alas dos sang kaagahon tubtob alas seis sang aga.
Sa literal, “kamot.”