Exodo 4:1-31

  • Mga tanda nga himuon ni Moises (1-9)

  • Si Moises nagbatyag nga indi sangkol (10-17)

  • Nagbalik si Moises sa Egipto (18-26)

  • Moises kag Aaron nagkitaay liwat (27-31)

4  Apang nagsabat si Moises: “Pananglitan indi sila magpati sa akon kag indi sila magpamati sa akon isiling,+ kay magasiling sila, ‘Si Jehova wala magpakita sa imo.’ ”  Nagsiling si Jehova sa iya: “Ano inang ginauyatan mo?” Nagsabat sia: “Isa ka sungkod.”  Nagsiling sia: “Ihaboy ina sa duta.” Gani ginhaboy ini ni Moises sa duta, kag nangin man-ug ini;+ kag nagpalagyo sia sa sini.  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Dakpa ina sa ikog.” Gani gindakop niya ini, kag nangin sungkod ini sa iya kamot.  Dayon nagsiling ang Dios: “Sa sining paagi magapati sila nga nagpakita sa imo si Jehova nga Dios sang ila mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob.”+  Nagsiling pa si Jehova sa iya: “Palihug, ipasulod ang imo kamot sa imo bayo.” Gani ginpasulod niya ang iya kamot sa iya bayo. Sang ginpagua niya ini, may aro na ang iya kamot kag nagputi ini pareho sang mapino nga yelo!+  Dayon nagsiling sia: “Ipasulod liwat ang imo kamot sa imo bayo.” Gani ginpasulod niya liwat ang iya kamot sa iya bayo. Sang ginpagua niya ini, naulian ini!  Nagsiling sia: “Kon indi sila magpati sa imo kag indi sila magsapak sa una nga tanda, magapati sila sa masunod nga tanda.+  Apang, kon indi pa gid sila magpati sa sining duha ka tanda kag indi sila magpamati sa imo, magkuha ka sing tubig sa Suba Nilo kag ibubo ini sa mamala nga duta, kag ang tubig nga kuhaon mo sa Nilo mangin dugo sa mamala nga duta.”+ 10  Nagsiling si Moises kay Jehova: “Pasayluha ako, Jehova, apang indi ako maayo maghambal, bisan sang una pa ukon bisan sang nagpakighambal ka na sa imo alagad, kay mahinay ako maghambal* kag mahinay ang akon dila.”+ 11  Nagsiling si Jehova sa iya: “Sin-o ang naghimo sang baba sang tawo, ukon naghimo* sa ila nga mangin apa, bungol, makakita sing maathag, ukon bulag? Indi bala ako, si Jehova? 12  Gani maglakat ka na, kag kaupod mo ako samtang nagahambal ka,* kag tudluan ko ikaw kon ano ang isiling mo.”+ 13  Apang nagsiling sia: “Pasayluha ako, Jehova, palihug iban na lang ang ipadala mo.” 14  Gani naakig si Jehova kay Moises, kag nagsiling sia: “Ano abi kon ang utod mo na lang nga si Aaron+ nga Levinhon? Nahibaluan ko nga maayo sia maghambal. Nagapakadto sia diri agod sugataon ka. Malipay gid sia kon makita ka niya.+ 15  Magpakighambal ka sa iya kag isiling mo sa iya kon ano ang ginhambal ko,+ kag kaupod ninyo ako samtang nagapakighambal kamo,+ kag tudluan ko kamo kon ano ang inyo himuon. 16  Si Aaron ang magahambal para sa imo sa katawhan. Sia ang mangin imo humalambal, kag ikaw ang mangin representante sang Dios para sa iya.*+ 17  Uyatan mo ining sungkod kag makahimo ka sing mga tanda paagi sa sini.”+ 18  Gani nagbalik si Moises kay Jetro nga iya ugangan+ kag nagsiling sa iya: “Palihug, luyag ko magbalik sa akon mga kauturan sa Egipto agod tan-awon kon bala buhi pa sila.” Nagsiling si Jetro kay Moises: “Maayo lang nga paglakat.” 19  Pagkatapos sini, nagsiling si Jehova kay Moises sa Midian: “Magbalik ka sa Egipto, kay patay na ang tanan nga tawo nga nagatinguha sa pagpatay sa imo.”*+ 20  Ginkuha ni Moises ang iya asawa kag ang iya mga anak kag ginpasakay sila sa asno, kag nagbalik sia sa duta sang Egipto. Gin-uyatan man ni Moises ang sungkod sang matuod nga Dios. 21  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Ginhatagan ko ikaw sing gahom sa paghimo sing mga milagro. Kon makabalik ka na sa Egipto, himua sa atubangan sang Paraon ini tanan nga milagro.+ Apang tugutan ko nga magtig-a ang iya tagipusuon,+ kag indi niya pagpalakton ang akon katawhan.+ 22  Isiling mo sa Paraon, ‘Amo ini ang ginsiling ni Jehova: “Ang Israel akon anak, ang akon panganay.+ 23  Nagasiling ako sa imo, Palakta ang akon anak agod mag-alagad sia sa akon. Apang kon indi mo sia pagpalakton, patyon ko ang imo anak, ang imo panganay.” ’ ”+ 24  Sa ila paglakbay, nagpakita si Jehova*+ sa iya sa isa ka lugar nga palahuwayan kag luyag niya nga patyon sia.+ 25  Apang nagkuha si Zipora+ sing matalom nga bato* kag gintuli ang iya anak kag ang panit nga iya nakuha gintandog niya sa iya tiil kag nagsiling sia: “Ini bangod ikaw nobyo sang dugo sa akon.” 26  Gani ginpabay-an sia sang Dios. Dayon nagsiling si Zipora, “ang nobyo sang dugo,” bangod sang pagtuli. 27  Nagsiling si Jehova kay Aaron: “Sugataa si Moises+ sa kamingawan.” Gani naglakat sia kag ginsugata niya si Moises sa bukid sang matuod nga Dios+ kag ginhalukan niya sia bilang pagtamyaw sa iya. 28  Dayon ginsugid ni Moises kay Aaron ang tanan nga ginsiling ni Jehova, nga nagpadala sa iya,+ kag ang tanan nga tanda nga ginsugo Niya sa iya nga himuon niya.+ 29  Pagkatapos sini, naglakat si Moises kag si Aaron kag gintipon nila ang tanan nga gulang sang mga Israelinhon.+ 30  Dayon ginsugid sa ila ni Aaron ang tanan nga ginsiling ni Jehova kay Moises, kag ginhimo niya ang mga tanda+ sa atubangan sang katawhan. 31  Gani nagpati ang katawhan.+ Sang mabatian nila nga buligan ni Jehova ang mga Israelinhon+ kag nakita niya ang ila pag-antos,+ nagduko sila kag nagyaub.

Footnote

Sa literal, “mabug-at ang akon baba.”
Ukon “nagpahanugot.”
Sa literal, “kaupod ako sang imo baba.”
Ukon “kag mangin kaangay ka sang Dios para sa iya.”
Ukon “nagatinguha sa imo kalag.”
Ang iban nga mga manuskrito nagasiling “ang anghel ni Jehova.”
Ukon “sing sundang nga bato.”