Exodo 21:1-36

  • Mga kasuguan para sa Israel (1-36)

    • Tuhoy sa Hebreo nga ulipon (2-11)

    • Tuhoy sa halit sa isigkatawo (12-27)

    • Tuhoy sa mga sapat (28-36)

21  “Amo ini ang mga kasuguan nga ihatag mo sa ila:+  “Kon magbakal kamo sing isa ka Hebreo nga ulipon,+ mangin ulipon ninyo sia sa sulod sang anom ka tuig, apang sa ikapito nga tuig, mangin hilway sia kag indi sia dapat magbayad.+  Kon nag-abot sia nga nagaisahanon, magahalin sia nga nagaisahanon. Kon may asawa sia, dapat mag-upod sa iya ang iya asawa.  Kon hatagan sia sang iya agalon sing asawa kag mag-anak sia sing mga lalaki ukon mga babayi, ang asawa kag ang iya kabataan mangin iya sang iya agalon, kag magahalin sia nga nagaisahanon.+  Apang kon ang ulipon magpamilit kag magsiling sia, ‘Ginahigugma ko gid ang akon agalon, ang akon asawa, kag ang akon mga anak; indi ko luyag mangin hilway,’+  dalhon sia sang iya agalon sa atubangan sang matuod nga Dios. Dayon dalhon niya sia sa puertahan ukon sa bakalan, kag tuhugan sang iya agalon ang iya dulunggan, kag mangin ulipon niya sia sa bug-os niya nga kabuhi.  “Kon ibaligya sang isa ka tawo ang iya anak nga babayi bilang ulipon, indi sia paghilwayon pareho sang paghilway sa mga ulipon nga lalaki.  Kon wala sia nahamut-an sang iya agalon kag indi na niya luyag nga himuon sia nga iya babayi kundi ibaligya* niya sia, wala sing kinamatarong ang iya agalon nga ibaligya sia sa mga dumuluong, bangod ginpaslaw sia sang iya agalon.  Kon ipaasawa niya sia sa iya anak, dapat niya ihatag sa iya ang mga kinamatarong sang isa ka anak nga babayi. 10  Kon magpangasawa sia sing isa pa, ang sustento, ang bayo, kag ang natungod+ sa una nga asawa indi pagbuhinan. 11  Kon indi niya pag-ihatag sa iya ining tatlo ka butang, mangin hilway sia kag indi sia dapat magbayad. 12  “Kon ginsakit kag napatay sang isa ka tawo ang iya isigkatawo, dapat sia patyon.+ 13  Apang kon ang isa nakapatay sing indi hungod kag gintugutan ini sang matuod nga Dios, magahatag ako sa inyo sing isa ka lugar nga mapalagyuhan niya.+ 14  Kon ang isa ka tawo naakig sa iya isigkatawo kag ginpatay niya sia sing hungod,+ dapat sia patyon bisan nagdangop pa sia sa akon halaran.+ 15  Dapat patyon ang isa ka tawo nga nagasakit sa iya amay ukon sa iya iloy.+ 16  “Kon kidnapon sang isa ka tawo ang iya isigkatawo+ kag ibaligya sia ukon madakpan sia nga ginatago niya ang iya ginkidnap,+ dapat sia patyon.+ 17  “Dapat patyon ang isa ka tawo nga nagapakamalaut sa iya amay ukon sa iya iloy.+ 18  “Amo ini ang dapat himuon kon mag-away ang duha ka tawo kag ginlampusan sang isa ang iya isigkatawo sing bato ukon ginsumbag sia* kag wala sia napatay, apang nagapaayo sia sa iya hiligdaan: 19  Kon makabangon sia kag makalakatlakat sa gua nga may sungkod, ang naglampos sa iya indi pagsilutan. Bayaran lamang niya ang tion nga indi pa sia makaobra tubtob mag-ayo na sia. 20  “Kon bakulon sang isa ka tawo ang iya ulipon nga lalaki ukon babayi kag napatay niya sia, dapat sia timalusan.+ 21  Apang kon mabuhi pa sia sing isa ukon duha ka adlaw, indi sia dapat pagtimalusan, bangod ginbakal sia sang iya agalon. 22  “Kon may mag-away nga mga tawo kag mahalitan nila ang nagabusong nga babayi kag nagbun-ag sia sing alang-alang*+ apang wala sing napatay,* multahan ang tawo nga nakahalit suno sa pangayuon sa iya sang bana sang babayi; kag ihatag niya ini suno sa desisyon sang mga hukom.+ 23  Apang kon mapatay ang isa sa ila,* dapat ang ibayad kabuhi sa kabuhi,*+ 24  mata sa mata, ngipon sa ngipon, kamot sa kamot, tiil sa tiil,+ 25  paso sa paso, pilas sa pilas, lagob sa lagob. 26  “Kon matuslok sang isa ka tawo ang mata sang iya ulipon nga lalaki ukon babayi kag nahalitan niya ini, hilwayon niya ang ulipon bilang bayad sa iya mata.+ 27  Kon mapungil niya ang ngipon sang iya ulipon nga lalaki ukon babayi, hilwayon niya ang ulipon bilang bayad sa iya ngipon. 28  “Kon sungayon sang toro nga baka ang isa ka lalaki ukon babayi kag napatay sia, dapat batuhon ang toro tubtob mapatay+ kag indi pagkaunon ang iya unod; apang indi pagsilutan ang tag-iya sang toro. 29  Apang kon ang toro nagapanungay pirme kag ginpaandaman na ang tag-iya sini apang wala niya ini ginabantayan kag napatay sini ang isa ka lalaki ukon babayi, dapat batuhon ang toro tubtob mapatay kag patyon man ang tag-iya sini. 30  Kon ipagawad* sa iya ang iya kabuhi,* dapat niya ihatag ang tanan nga pangayuon sa iya. 31  Kon anak nga lalaki ukon babayi ang ginsungay, amo man ini ang himuon sa tag-iya sang toro suno sa sini nga kasuguan. 32  Kon ginsungay sang toro ang ulipon nga lalaki ukon babayi, magabayad ang tag-iya sang toro sing 30 ka siklo* sa agalon sang ulipon, kag dapat batuhon ang toro tubtob mapatay. 33  “Kon wala gintakpan sang isa ka tawo ang buho ukon magkutkot sia sing buho kag wala niya ini gintakpan, kag mahulog sa sini ang toro ukon ang asno, 34  dapat magbayad ang tag-iya sang buho.+ Bayaran niya ang tag-iya sang sapat, kag iya na ang patay nga sapat. 35  Kon halitan sang toro sang isa ka tawo ang toro sang isa pa ka tawo kag napatay ini, ibaligya nila ang buhi nga toro kag tungaon ang bili sini; kag tungaon man nila ang napatay nga toro. 36  Kon nahibaluan na nga ang toro nagapanungay pirme apang wala ini ginabantayan sang tag-iya, dapat niya bayaran sing toro ang napatay nga toro, kag iya na ang napatay nga toro.

Footnote

Sa literal, “ipagawad.”
Ukon mahimo, “ginlampusan sia sing isa ka butang.”
Sa literal, “kag naggua ang iya mga bata.”
Ukon “grabe nga halit.”
Ang babayi ukon ang bata.
Ukon “kalag sa kalag.”
Ukon “pabayaran.”
Ukon “kalag.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.