Exodo 34:1-35

  • Ginhanda ang bag-o nga mga tapitapi nga bato (1-4)

  • Nakita ni Moises ang himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye sang katipan ginsulit (10-28)

  • Nagsilak ang nawong ni Moises (29-35)

34  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Magbasbas ka sing duha ka tapitapi nga bato pareho sang nauna,+ kag isulat ko sa mga tapitapi ang mga pulong nga yara sa nauna nga mga tapitapi,+ nga ginbuka mo.+  Maghanda ka para sa buas, kay pagkaaga magataklad ka sa Bukid Sinai kag magatindog ka didto sa atubangan ko sa ibabaw sang bukid.+  Apang wala sing magtaklad upod sa imo, kag wala dapat sing iban nga makita sa bisan diin nga bahin sang bukid. Wala dapat sing mga karnero ukon iban pa nga mga sapat nga maghalab malapit sa bukid.”+  Gani nagbasbas si Moises sing duha ka tapitapi nga bato pareho sang nauna. Nagbangon sia sing aga pa kag nagtaklad sia sa Bukid Sinai, suno sa ginsugo ni Jehova sa iya, kag gindala niya ang duha ka tapitapi nga bato.  Dayon nagpanaug si Jehova+ sa panganod kag nagtindog sia sa tupad ni Moises kag ginpahibalo niya ang tuhoy sa iya ngalan nga Jehova.*+  Naglabay si Jehova sa iya atubangan kag nagsiling: “Si Jehova, si Jehova, isa ka Dios nga maluluy-on+ kag mainawaon,*+ indi dali maakig+ kag bugana sa mainunungon nga gugma*+ kag kamatuoran,*+  nagapakita sing mainunungon nga gugma sa linibo,+ nagapatawad sing sayop kag paglapas kag sala,+ apang indi niya pagpabay-an nga indi masilutan ang nakasala,+ kay tungod sa sayop sang mga amay silutan niya ang mga anak kag mga apo, tubtob sa ikatlo nga kaliwatan kag sa ikap-at nga kaliwatan.”+  Dalidali nga nagluhod si Moises kag nagyaub.  Dayon nagsiling sia: “O Jehova, kon nahamuot ka sa akon, palihug mag-upod si Jehova sa amon,+ bisan pa batinggilan* kami nga katawhan.+ Patawara ang amon sayop kag ang amon sala,+ kag batuna kami nga imo katawhan.” 10  Nagsabat sia: “Magahimo ako sing katipan sa inyo: Sa atubangan sang imo tanan nga katawhan magahimo ako sing makatilingala nga mga butang nga wala pa mahimo* sa bug-os nga duta ukon sa tunga sang mga pungsod,+ kag ang tanan nga katawhan sa palibot ninyo makakita sang himuon ni Jehova, kay isa ka makahalawhaw nga butang ang himuon ko para sa inyo.+ 11  “Pamatii ang ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw.+ Tabugon ko sa inyo atubangan ang mga Amornon, ang mga Canaanhon, ang mga Hethanon, ang mga Pereznon, ang mga Hevhanon, kag ang mga Jebusnon.+ 12  Mag-andam kamo nga indi kamo magpakigkatipan sa mga pumuluyo sang duta nga kadtuan ninyo,+ kay basi mangin siod ini sa inyo.+ 13  Kundi gub-on ninyo ang ila mga halaran, dugmukon ninyo ang ila sagrado nga mga haligi, kag utdon ninyo ang ila sagrado nga mga poste.*+ 14  Indi kamo magyaub sa iban nga dios,+ kay si Jehova kilala nga* nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon.* Sia ang Dios nga nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon.+ 15  Mag-andam kamo nga indi magpakigkatipan sa mga pumuluyo sini nga duta, kay kon magpakighilawas* sila sa ila mga dios kag maghalad sa ila mga dios,+ may magaagda sa inyo kag magakaon kamo sa ila halad.+ 16  Dayon sigurado gid nga kuhaon ninyo ang iban nila nga mga anak nga babayi para sa inyo mga anak nga lalaki,+ kag ang ila mga anak nga babayi magapakighilawas sa ila mga dios kag magapakighilawas man sa ila mga dios ang inyo mga anak nga lalaki.+ 17  “Indi kamo maghimo sing mga dios nga hinurma nga metal.+ 18  “Saulugon ninyo ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura.+ Sa sulod sang pito ka adlaw magakaon kamo sing mga tinapay nga wala sing lebadura, suno sa ginsugo ko sa inyo, sa gintalana nga tion sa bulan sang Abib,*+ bangod naggua kamo sa Egipto sa bulan sang Abib. 19  “Ang tagsa ka panganay nga lalaki* akon,+ pati sa tanan mo nga kasapatan, ang panganay nga baka nga lalaki ukon karnero nga lalaki.+ 20  Ang tagsa ka panganay nga asno tubson ninyo paagi sa paggamit sing karnero sa baylo sini. Apang kon indi ninyo ini pagtubson, bunalon ninyo ang liog sini agod mapatay ini. Tubson ninyo ang tagsa ka panganay sang inyo mga anak.+ Wala sing mag-atubang sa akon nga wala sing dala. 21  “Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw, apang magpahuway kamo sa ikapito nga adlaw.+ Magpahuway kamo bisan sa tion sang tig-arado kag tig-alani. 22  “Saulugon ninyo ang Kapiestahan sang mga Semana upod ang paghalad sing una nga patubas sang inyo trigo, kag ang Kapiestahan sang Pagtipon sang Patubas* sa hingapusan sang tuig.+ 23  “Tatlo ka beses sa isa ka tuig, ang tanan ninyo nga lalaki magaatubang sa matuod nga Ginuo, si Jehova nga Dios sang Israel.+ 24  Kay tabugon ko ang mga pungsod palayo sa inyo,+ kag palaparon ko ang inyo teritoryo, kag wala sing bisan sin-o nga mag-agaw sang inyo duta samtang nagataklad kamo agod mag-atubang kay Jehova nga inyo Dios sing tatlo ka beses kada tuig. 25  “Indi ninyo pag-ihalad upod sa bisan ano nga may lebadura ang dugo nga halad sa akon.+ Ang halad sang kapiestahan sang Paskua indi dapat pag-ibilin sa bug-os nga gab-i tubtob sa aga.+ 26  “Dalhon ninyo sa balay ni Jehova nga inyo Dios ang pinakamaayo nga una nga mga patubas sang inyo duta.+ “Indi ninyo paglagaon ang tinday nga kanding sa gatas sang iya inang.”+ 27  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: “Isulat mo ini nga mga pulong,+ kay suno sa sini nga mga pulong nagapakigkatipan ako sa imo kag sa Israel.”+ 28  Nagpabilin sia didto upod kay Jehova sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i. Wala sia magkaon sing tinapay kag wala sia mag-inom sing tubig.+ Kag ginsulat Niya sa mga tapitapi ang mga pulong sang katipan, ang Napulo ka Sugo.*+ 29  Dayon nagdulhog si Moises sa Bukid Sinai, kag dala niya ang duha ka tapitapi sang Katipan.*+ Sang magdulhog si Moises sa bukid, wala niya mahibaluan nga ang iya nawong nagasilak bangod nagpakighambal sia sa Dios. 30  Sang makita ni Aaron kag sang tanan nga Israelinhon si Moises, nagasilak ang iya nawong, gani nahadlok sila magpalapit sa iya.+ 31  Apang gintawag sila ni Moises. Gani nagpalapit sa iya si Aaron kag ang tanan nga pangulo sang katilingban, kag nagpakighambal si Moises sa ila. 32  Pagkatapos sini, nagpalapit sa iya ang tanan nga Israelinhon, kag ginhatag niya sa ila ang tanan nga sugo nga ginhatag sa iya ni Jehova sa Bukid Sinai.+ 33  Kon makatapos na sa pagpakighambal si Moises sa ila, ginatabunan niya ang iya nawong.+ 34  Apang kon magsulod si Moises agod mag-atubang kay Jehova kag magpakighambal sa iya, ginakuha niya ang tabon tubtob maggua sia.+ Nagagua sia kag ginasugid niya sa mga Israelinhon ang mga sugo nga nabaton niya.+ 35  Makita sang mga Israelinhon nga nagasilak ang nawong ni Moises; gani ginatabunan liwat ni Moises ang iya nawong tubtob magsulod sia sa pagpakighambal sa Dios.*+

Footnote

Ukon “ginpakilala Niya kon sin-o si Jehova.”
Ukon “katutom.”
Ukon “mahigugmaon nga kaayo.”
Ukon “mainayuhon.”
Sa literal, “matig-a sing liog.”
Ukon “matuga.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “si Jehova, ang iya ngalan.”
Ukon “wala nagatugot nga may karibal sia.”
Espirituwal nga pagpakighilawas.
Tan-awa ang Apendise B15.
Sa literal, “Ang tanan nga nagabukas sang taguangkan.”
Ginatawag man nga Kapiestahan sang mga Payagpayag (mga Tabernakulo).
Sa literal, “ang Napulo ka Pulong.” Ginatawag man sa Ingles nga Decalogue.
Sa literal, “Pamatuod.”
Sa literal, “iya.”