Exodo 19:1-25

  • Sa Bukid Sinai (1-25)

    • Ang Israel mangin ginharian sang mga saserdote (5, 6)

    • Ginpakabalaan ang katawhan (14, 15)

19  Sang ikatlo nga bulan sa tapos makagua ang mga Israelinhon sa duta sang Egipto, sa amo man nga adlaw, nag-abot sila sa kamingawan sang Sinai.  Naghalin sila sa Refidim+ kag nag-abot sa kamingawan sang Sinai kag nagkampo sila sa kamingawan. Nagkampo ang Israel didto sa atubangan sang bukid.+  Nagtaklad si Moises sa bukid sa atubangan sang matuod nga Dios, kag gintawag sia ni Jehova halin sa bukid,+ nga nagasiling: “Amo ini ang isiling mo sa panimalay ni Jacob nga mga Israelinhon,  ‘Nakita gid ninyo ang ginhimo ko sa mga Egiptohanon.+ Ginhimo ko ini agod madala ko kamo paagi sa mga pakpak sang mga agila kag madala kamo sa akon.+  Kon tumanon gid ninyo ako kag tumanon ninyo ang akon katipan, kamo mangin akon hamili nga katawhan* nga ginpili ko sa tanan nga katawhan,+ bangod akon ang bug-os nga duta.+  Kamo mangin akon ginharian sang mga saserdote kag balaan nga pungsod.’+ Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon.”  Gani naglakat si Moises kag gintawag niya ang mga gulang sang katawhan kag ginsugid niya sa ila ang tanan nga ginsiling kag ginsugo ni Jehova sa iya.+  Nagsugot ang tanan nga katawhan kag nagsiling sila: “Handa kami nga himuon ang tanan nga ginsiling ni Jehova.”+ Ginsugid dayon ni Moises kay Jehova ang ginsiling sang katawhan.  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Makadto ako sa imo sa isa ka madulom nga panganod agod mabatian sang katawhan kon maghambal ako sa imo kag agod magsalig man sila pirme sa imo.” Dayon ginsugid ni Moises kay Jehova ang ginsiling sang katawhan. 10  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Magkadto ka sa katawhan, kag pakabalaanon mo sila subong nga adlaw kag buas, kag dapat nila labhan ang ila mga bayo. 11  Dapat sila mangin handa sa ikatlo nga adlaw, bangod sa ikatlo nga adlaw magapanaug si Jehova sa Bukid Sinai nga makita sang tanan nga katawhan. 12  Magbutang ka sing tanda sa palibot sang bukid kon tubtob diin lang ang katawhan, kag isiling mo sa ila, ‘Indi kamo magtaklad sa bukid, ukon indi kamo magtapak sa tiilan sang bukid. Ang bisan sin-o nga magkadto sa bukid patyon. 13  Wala sing dapat magtandog sa iya, kundi batuhon sia ukon bangkawon.* Sapat man ukon tawo, indi sia dapat mabuhi.’+ Makataklad lang sila sa bukid kon magtunog na ang budyong nga sungay sang karnero nga lalaki.”+ 14  Dayon nagdulhog si Moises sa bukid kag nagkadto sa katawhan. Ginpakabalaan niya ang katawhan, kag ginlabhan nila ang ila mga bayo.+ 15  Nagsiling sia sa katawhan: “Maghanda kamo sa ikatlo nga adlaw. Indi anay kamo maghulid sa inyo asawa.”* 16  Pagkaaga sang ikatlo nga adlaw, nagpanaguob kag nagpangilat, kag may madamol nga panganod+ sa bukid kag may tuman kabaskog nga tunog sang budyong, kag nagkurog sa kahadlok ang tanan nga katawhan sa kampo.+ 17  Dayon gindala ni Moises ang katawhan sa gua sang kampo agod mag-atubang sa matuod nga Dios, kag nagtindog sila sa tiilan sang bukid. 18  Nag-aso sa bug-os nga Bukid Sinai, bangod si Jehova nagpanaug sa sini sa kalayo;+ kag nagtub-ok ang aso sini nga daw aso sang hurno, kag nagtay-ug sing mabaskog ang bug-os nga bukid.+ 19  Sang magbaskog pa gid ang tunog sang budyong, naghambal si Moises, kag nagsabat ang matuod nga Dios sa iya. 20  Gani nagpanaug si Jehova sa ibabaw sang Bukid Sinai. Dayon ginpataklad ni Jehova si Moises sa ibabaw sang bukid, kag nagtaklad si Moises.+ 21  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Magdulhog ka kag paandami ang katawhan nga indi gid sila magpalapit kay Jehova agod tan-awon sia, kay kon himuon nila ini, madamo ang mapatay sa ila. 22  Kag ang mga saserdote nga masami nagapalapit kay Jehova dapat magpakabalaan sang ila kaugalingon, agod indi sila pagsilutan ni Jehova.”*+ 23  Nagsiling si Moises kay Jehova: “Indi magtaklad ang katawhan sa Bukid Sinai, bangod ginpaandaman mo na kami, nga nagasiling, ‘Butangi sing dulunan ang palibot sang bukid kag himua ini nga sagrado.’ ”+ 24  Apang nagsiling si Jehova sa iya: “Magdulhog ka, kag magtaklad ka liwat upod si Aaron, apang indi pagtuguti ang mga saserdote kag ang katawhan nga magpalapit kay Jehova, agod indi niya sila pagsilutan.”+ 25  Gani nagdulhog si Moises kag nagkadto sia sa katawhan kag ginsugiran niya sila.

Footnote

Ukon “hamili nga ginapanag-iyahan.”
Ayhan panaon.
Sa literal, “Indi kamo magpalapit sa babayi.”
Sa literal, “indi maggua batok sa ila si Jehova.”