Exodo 10:1-29

  • Kalalat-an 8: mga apan (1-20)

  • Kalalat-an 9: kadulom (21-29)

10  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Magkadto ka sa Paraon, bangod gintugutan ko nga magtig-a ang iya tagipusuon kag ang tagipusuon sang iya mga alagad,+ agod mapakita ko ining akon mga tanda sa iya atubangan,+  kag agod masugid mo sa imo mga anak kag mga apo kon paano ko ginsilutan ang Egipto kag kon ano ang mga tanda nga ginhimo ko sa tunga nila;+ kag makilala ninyo nga ako si Jehova.”  Gani nagkadto si Moises kag si Aaron sa Paraon kag nagsiling sa iya: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang mga Hebreo, ‘Tubtob san-o nga indi ka magpasakop sa akon?+ Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon.  Kon indi mo gihapon pagpalakton ang akon katawhan, mapadala ako buas sing mga apan sa imo kadutaan.  Tabunan nila ang duta, gani indi ini makita. Kaunon nila ang nabilin sa inyo nga wala mahalitan sang yelo, kag kaunon nila ang tanan ninyo nga kahoy nga nagatubo sa latagon.+  Mapuno sini ang imo mga balay kag ang mga balay sang imo mga alagad, kag ang mga balay sa bug-os nga Egipto, sa kadamuon nga wala pa makita sang imo mga amay kag mga lolo sugod sang nag-istar sila sa sini nga duta tubtob subong.’”+ Dayon nagtalikod sia kag naghalin sa Paraon.  Dayon nagsiling ang mga alagad sang Paraon sa iya: “Tubtob san-o mangin katalagman* sa aton ini nga tawo? Palakta ang katawhan agod mag-alagad sila kay Jehova nga ila Dios. Wala mo pa bala mahibaluan nga nalaglag na ang Egipto?”  Gani ginpabalik si Moises kag si Aaron sa Paraon, kag nagsiling sia sa ila: “Lakat na kamo kag mag-alagad kay Jehova nga inyo Dios. Apang sin-o gid bala ang magalakat?”  Nagsiling si Moises: “Magalakat kami upod ang amon kabataan, ang amon mga tigulang, ang amon mga anak nga lalaki, ang amon mga anak nga babayi, ang amon mga karnero kag ang amon mga baka,+ kay magahiwat kami sing kapiestahan para kay Jehova.”+ 10  Nagsabat sia sa ila: “Nalipay kamo bangod kaupod ninyo si Jehova. Pagdumdom ninyo palakton ko kamo kag ang inyo magagmay nga kabataan!+ Malain ang inyo tuyo. 11  Indi puede! Ang mga lalaki lang ang maglakat kag mag-alagad kay Jehova, bangod amo ina ang ginpangabay ninyo.” Kag ginpahalin sila sa atubangan sang Paraon. 12  Gani nagsiling si Jehova kay Moises: “Untaya ang imo kamot sa duta sang Egipto agod mag-abot ang mga apan sa duta sang Egipto kag kaunon sini ang tanan nga tanom sa kadutaan, ang tanan nga wala mahalitan sang yelo.” 13  Ginbayaw dayon ni Moises ang iya sungkod sa duta sang Egipto, kag ginpahuyop ni Jehova sa sini nga duta ang hangin halin sa sidlangan sa bug-os nga adlaw kag bug-os nga gab-i. Pagkaaga, gindala sang hangin halin sa sidlangan ang mga apan. 14  Nag-abot ang mga apan sa bug-os nga duta sang Egipto kag nagdalapo ini sa bug-os nga duta sang Egipto.+ Grabe gid ang kahimtangan.+ Wala pa gid matabo ang pareho sini kadamo nga apan kag indi na matabo liwat. 15  Gintabunan sini ang bug-os nga kadutaan, kag nagdulom ang kadutaan tungod sini. Ginkaon sini ang tanan nga tanom sa duta kag ang tanan nga bunga sang mga kahoy nga wala mahalitan sang yelo. Wala sing nabilin nga bisan isa ka dahon sa mga kahoy ukon sing hilamon sa bug-os nga duta sang Egipto. 16  Gani ginpatawag dayon sang Paraon si Moises kag si Aaron kag nagsiling sia: “Nakasala ako kay Jehova nga inyo Dios kag sa inyo. 17  Palihug, amo na ini ang katapusan. Patawara ang akon sala kag magpakiluoy kamo kay Jehova nga inyo Dios agod kuhaon niya sa akon ining makamamatay nga kalalat-an.” 18  Gani naghalin sia* sa Paraon kag nagpakiluoy kay Jehova.+ 19  Dayon ginpahuyop ni Jehova ang mabaskog nga hangin halin sa katundan, kag ginpalid sini ang mga apan kag gindala ini sa Pula nga Dagat. Wala sing bisan isa ka apan nga nabilin sa bug-os nga duta sang Egipto. 20  Apang, gintugutan ni Jehova nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon,+ kag wala niya ginpalakat ang mga Israelinhon. 21  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Bayawa ang imo kamot sa langit agod matabo ang tuman gid nga kadulom sa bug-os nga duta sang Egipto.” 22  Ginbayaw dayon ni Moises ang iya kamot sa langit, kag natabo ang tuman gid nga kadulom sa bug-os nga duta sang Egipto sa sulod sang tatlo ka adlaw.+ 23  Indi nila makita ang isa kag isa, gani wala sing naghalin sa ila nahamtangan sa sulod sang tatlo ka adlaw; apang may kapawa sa ginaistaran sang tanan nga Israelinhon.+ 24  Dayon ginpatawag sang Paraon si Moises kag nagsiling sia: “Lakat na kamo kag mag-alagad kay Jehova.+ Ibilin lang ang inyo mga karnero kag ang inyo mga baka. Paupda ninyo bisan ang inyo magagmay nga kabataan.” 25  Apang nagsiling si Moises: “Hatagi man kami* sing mga sapat para sa halad kag sa dulot nga sinunog, kag ihalad namon ini kay Jehova nga amon Dios.+ 26  Dalhon man namon ang amon kasapatan. Wala sing bisan isa ka sapat* nga mabilin, bangod gamiton namon ang iban sini sa pagsimba kay Jehova nga amon Dios, kag wala pa namon mahibaluan kon ano ang ihalad namon sa amon pagsimba kay Jehova tubtob makaabot kami didto.” 27  Apang gintugutan ni Jehova nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon, kag wala sia magsugot nga palakton sila.+ 28  Gani nagsiling ang Paraon sa iya: “Halin ka sa akon atubangan! Kag indi ka na magpakita liwat sa akon, bangod sa adlaw nga magpakita ka sa akon, mapatay ka.” 29  Nagsabat si Moises: “Subong sang ginhambal mo, indi na ako magpakita sa imo liwat.”

Footnote

Sa literal, “siod.”
Si Moises.
Ukon “Tuguti kami nga magdala.”
Sa literal, “kuko.”