Exodo 2:1-25

  • Nabun-ag si Moises (1-4)

  • Si Moises gin-adoptar sang anak sang Paraon (5-10)

  • Si Moises nalagyo sa Midian kag ginpangasawa si Zipora (11-22)

  • Nabatian sang Dios ang pag-ugayong sang mga Israelinhon (23-25)

2  Sa sina nga tion, ginpangasawa sang isa ka tawo sa panimalay ni Levi ang anak nga babayi ni Levi.+  Nagbusong ang babayi kag nagbun-ag sing anak nga lalaki. Sang makita niya nga guapo ang bata, gintago niya sia sa sulod sang tatlo ka bulan.+  Sang indi na niya matago ang bata,+ nagkuha sia sing alat* nga human sa tanom nga papiro kag ginkulapan ini sing aspalto kag alkitran. Ginsulod niya sa sini ang bata kag ginpalutaw ini sa tunga sang mga tabun-ak malapit sa pangpang sang Suba Nilo.  Apang ang utod nga babayi sang bata+ nagtindog sa unhan agod makita niya kon ano ang mahanabo sa bata.  Sang nag-abot ang anak nga babayi sang Paraon agod maligo sa Suba Nilo, ang iya mga alagad nga babayi nagalakatlakat sa higad sang Suba Nilo. Kag nakita niya ang alat sa tunga sang mga tabun-ak. Ginsugo niya dayon ang iya ulipon nga babayi nga kuhaon ini.+  Sang ginbuksan niya ini, nakita niya ang bata nga lalaki nga nagahibi. Naluoy sia sa bata, apang nagsiling sia: “Isa ini sa mga bata sang mga Hebreo.”  Dayon ang utod nga babayi sang bata nagsiling sa anak nga babayi sang Paraon: “Luyag mo bala nga magtawag ako sing Hebreo nga yaya nga magbatiti sa bata para sa imo?”  Nagsiling ang anak nga babayi sang Paraon: “Sige!” Naglakat dayon ang dalagita kag gintawag niya ang iloy sang bata.+  Ang anak nga babayi sang Paraon nagsiling sa iya: “Dalha ining bata kag batitia sia para sa akon, kag suhulan ko ikaw.” Gani gindala sang babayi ang bata kag ginbatiti sia. 10  Sang magdaku na ang bata, gindala niya sia sa anak nga babayi sang Paraon, kag ginkabig niya sia nga anak.+ Ginhingalanan niya sia nga Moises* kag nagsiling sia: “Bangod ginkuha ko sia sa tubig.”+ 11  Isa ka adlaw, sang daku* na si Moises, nagkadto sia sa iya mga kauturan agod tan-awon kon daw ano kabudlay ang ginapaobra sa ila.+ Nakita niya nga ginasakit sang isa ka Egiptohanon ang isa ka Hebreo nga isa sang iya mga kauturan. 12  Nanghulonghulong sia kag sang masigurado niya nga wala sing tawo sa palibot, ginpatay niya ang Egiptohanon kag gintampukan sing balas.+ 13  Apang pagkadason nga adlaw sang nagalakat sia, nakita niya nga nagaaway ang duha ka Hebreo nga lalaki. Nagsiling sia sa isa nga may sala: “Ngaa ginasakit mo ang imo kaupod?”+ 14  Nagsabat sia: “Sin-o ang naghimo sa imo nga prinsipe kag hukom sa amon? Patyon mo man bala ako pareho sang pagpatay mo sa Egiptohanon?”+ Hinadlukan si Moises kag nagsiling sia: “May nakahibalo na sang natabo!” 15  Nabalitaan ini sang Paraon, gani luyag niya patyon si Moises; apang nagpalagyo si Moises sa Paraon kag nag-istar sia sa duta sang Midian.+ Pag-abot niya didto, nagpungko sia sa tupad sang isa ka bubon. 16  May saserdote sa Midian+ nga may pito ka anak nga babayi, kag suno sa kinaandan, nag-abot sila kag nagsag-ub sing tubig kag ginpuno nila ang mga pasungan agod paimnon ang mga sapat sang ila amay. 17  Apang subong sang nagakatabo pirme, nag-abot man ang mga manugbantay sang karnero kag gintabog sila. Gani nagtindog si Moises kag ginbuligan* niya ang mga babayi kag ginpainom ang ila panong. 18  Sang nagpauli sila kay Reuel*+ nga ila amay, natingala sia kag nagpamangkot: “Ngaa temprano pa kamo nagpauli subong?” 19  Nagsabat sila: “Ginbuligan kami sang isa ka Egiptohanon+ batok sa mga manugbantay sang karnero, kag ginsag-uban pa niya kami sing tubig kag ginpainom niya ang panong.” 20  Nagsiling sia sa iya mga anak nga babayi: “Diin na sia? Ngaa ginbayaan ninyo sia didto? Tawga ninyo sia agod makakaon sia upod sa aton.” 21  Pagkatapos sini, nagpasugot si Moises nga mag-istar sa iya balay, kag ginpaasawa niya ang iya anak nga si Zipora+ kay Moises. 22  Sang ulihi, nagbun-ag si Zipora sing anak nga lalaki kag ginhingalanan sia ni Moises nga Gersom,*+ kay siling niya: “Nangin dumuluong ako nga pumuluyo sa iban nga kadutaan.”+ 23  Pagligad sang malawig nga tion,* napatay ang hari sang Egipto,+ apang ang mga Israelinhon padayon sa pag-ugayong bangod sang pag-ulipon sa ila kag sa pagsinggit tungod sa kasakit, kag nakalab-ot sa matuod nga Dios ang ila singgit sa pagpangayo sing bulig bangod sang pag-ulipon sa ila.+ 24  Nabatian sang Dios ang ila pag-ugayong,+ kag gindumdom sang Dios ang iya katipan kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob.+ 25  Gani gintan-aw sang Dios ang kahimtangan sang mga Israelinhon; kag nakita sang Dios ang ila pag-antos.

Footnote

Ukon “arka; baul.”
Buot silingon, “Ginkuha,” ukon ginluwas sa tubig.
Ukon “nagkusog.”
Ukon “ginpangapinan.”
Sia man si Jetro.
Buot silingon, “Isa ka Dumuluong nga Pumuluyo Didto.”
Sa literal, “madamo nga adlaw.”