Žalm 32:1–11

Od Davida. Maskil.* 32  Šťastný je ten, jehož vzbouření je prominuto, jehož hřích je přikryt.+   Šťastný je člověk,* jemuž Jehova nepřičítá provinění,+a v jehož duchu není klam.+   Když jsem mlčel, mé kosti byly vyčerpané celodenním sténáním.*+   Ve dne v noci totiž na mně těžce spočívala tvá ruka.+Má životní vláha se změnila jako v suchém letním žáru.+ Seʹlah.   Konečně jsem ti vyznal svůj hřích a své provinění jsem nezakrýval.+Řekl jsem: „Vyznám se Jehovovi ze svých přestupků.“+A sám jsi prominul provinění mých hříchů.+ Seʹlah.   Kvůli tomu se každý věrně oddaný bude k tobě modlit+jen v takovém čase, kdy můžeš být nalezen.+Pokud jde o záplavu mnoha vod, ta se ho nedotkne.+   Jsi pro mne skrýší; budeš mě bedlivě střežit i před tísní.+Obklopíš mě radostným voláním nad opatřením úniku.+ Seʹlah.   „Způsobím, abys měl pochopení, a budu tě poučovat o cestě, po níž bys měl jít.+Budu radit s okem [upřeným] na tebe.*+   Nepřipodobňujte se koni ani mulu bez porozumění,+jejichž bujnost musí být zkrocena dokonce uzdou nebo ohlávkou,+než se k tobě přiblíží.“*+ 10  Mnoho je bolestí, které má ničemný;+ale pokud jde o toho, kdo důvěřuje v Jehovu,* toho obklopuje milující laskavost.*+ 11  Radujte se v Jehovovi* a mějte radost, spravedliví;+a radostně volejte, všichni, kdo jste přímí v srdci.+

Poznámky

„Maskil.“ Heb. mas·kilʹ, možná znamená „rozjímavá báseň“. Někteří znalci se domnívají, že klíč k významu tohoto slova je obsažen ve 2Pa 30:22, kde je slovo v podobném tvaru přeloženo „jednali s rozvahou“. LXX „bystrého pochopení“. Viz 53:2, ppč. „pochopení“.
Nebo „pozemský člověk“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „řvaním“.
„Upřu na tebe své oko“, na základě malé opravy.
Nebo „aby se nepřiblížili“. Dosl. „není přiblížení“. Heb. sloveso je zde v infinitivu spojovacím.
Viz dodatek 1C §10.
Nebo „věrně oddaná láska“.
Viz dodatek 1C §10.