Žalm 42:1–11

Vedoucímu. Maskil* pro Korachovy syny.+ 42  Jako laň, která touží po vodních tocích,tak touží i má duše po tobě, Bože.*+   Má duše opravdu žízní po Bohu,+ po živém Bohu.*+Kdy přijdu a objevím se [před]* Bohem?+   Mé slzy se mi staly pokrmem ve dne v noci,+zatímco [oni]* mi po celý den říkají: „Kde je tvůj Bůh?“+   Na tyto věci budu vzpomínat a budu v sobě vylévat svou duši.+Vždyť jsem kráčel s davem,pomalu jsem před nimi chodíval k Božímu* domu,+s hlasem radostného volání a díkůvzdání+zástupu, který slavil svátek.+   Proč si zoufáš, má duše,+a proč se ve mně bouříš?+Čekej na Boha,+vždyť mu ještě budu chvalořečit jako velkolepé záchraně* své osoby.*+   Můj Bože,* i má duše si ve mně zoufá.+Proto na tebe vzpomínám+z jordánské země a ze štítů Hermonu,*+z malé hory.*+   Vodní hlubina volá k vodní hlubině*za zvuku tvých (vodních) smrští.*Všechna tvá vlnobití a tvé vlny+ —převalily se přese mne.+   Ve dne Jehova přikáže své milující laskavosti*+a v noci se mnou bude jeho píseň;+bude tu modlitba k BOHU mého života.*+   Řeknu Bohu, svému skalnímu útesu:+„Proč jsi na mne zapomněl?+Proč chodím smutný kvůli útlaku nepřítele?“+ 10  Vraždou proti mým kostem mě pohaněli ti, kdo mi projevují nepřátelství,+zatímco mi po celý den říkají: „Kde je tvůj Bůh?“+ 11  Proč si zoufáš, má duše,+a proč se ve mně bouříš?+Čekej na Boha,+vždyť mu ještě budu chvalořečit jako velkolepé záchraně své osoby* a jako svému Bohu.*+

Poznámky

Viz 32:nad ppč.
„Bože“, MLXXVg; TSy „Jehovo“.
„Po živém Bohu.“ Heb. leʼElʹ chai. Viz dodatek 1J, v němž jsou uvedena další popisná označení a tituly vztahující se na Jehovu.
„Objevím se před“, MLXXVg; TSy „uvidím Boží obličej“.
„Oni“, Sy a čtyři heb. rkp.
„Božímu.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Dosl. „záchranám“. Heb. ješu·ʽóthʹ, mn. č. označuje majestát.
„Svého obličeje“, LXXSyVg a v. 11; MT „jeho obličeje“. Viz 2Sa 17:11, ppč. „osobně“.
„Můj Bože.“ Heb. ʼElo·haiʹ.
Nebo „a z posvátných míst (štítů)“.
Dosl. „z hory maličkosti“. Heb. me·harʹ mic·ʽarʹ; na základě opravy „Sionu“.
Nebo „Vzdouvající se vody ... ke vzdouvajícím se vodám“, M; LXXVg „Propast ... k propasti“.
„Tvých vodopádů“, LXXVg.
Nebo „věrně oddané lásce“.
„K Bohu mého života“, M(heb. leʼElʹ chai·jaiʹ)TLXXVg; Sy a mnoho heb. rkp. „k živému Bohu“. Viz v. 2.
Dosl. „svého obličeje“. Viz v. 5, ppč. „osoby“.
„A jako svému Bohu.“ Heb. wEʼ·lo·haiʹ.