Žalm 19:1–14

Vedoucímu. Davidova melodie. 19  Nebesa oznamují Boží* slávu;+a prostor vypráví o díle jeho rukou.+   Jeden den za druhým dnem působí, že překypuje řeč,+a jedna noc za druhou nocí předvádí poznání.+   Není tu řeč, a nejsou tu slova;hlas z jejich strany není slyšet.+   Do celé země vyšel jejich měřicí provazec,*+a až na nejzazší konec úrodné země* jejich výroky.+V nich postavil stan slunci,+   a to je jako ženich, když vychází ze své svatební komnaty;+jásá jako silný muž, že poběží stezkou.+   Z jednoho nejzazšího konce nebes vychází,a jeho [ukončený] okruh je až k jejich [druhým] nejzazším koncům;+a nic není skryto před jeho žárem.+   Jehovův zákon+ je dokonalý,+ přivádí duši zpět.+Jehovova připomínka+ je důvěryhodná,+ činí nezkušeného moudrým.+   Nařízení+ od Jehovy jsou přímá,+ rozradostňují srdce;+Jehovovo přikázání+ je čisté,+ rozzařuje oči.+   Bázeň+ před Jehovou je ryzí, zůstává navždy.Jehovova soudcovská rozhodnutí+ jsou pravá;*+ prokázala se [jako] zcela spravedlivá.+ 10  Jsou žádoucnější než zlato,* ano než mnoho přečištěného zlata;*+a sladší než med+ a med tekoucí z pláství.+ 11  Také tvůj vlastní sluha je jimi varován;+v jejich dodržování je velká odměna.+ 12  Chyby — kdo [je] může rozeznat?+Prohlaš mě za nevinného skrytými hříchy.+ 13  Také od opovážlivých skutků* zdržuj svého sluhu;+ať mě neovládnou.+V tom případě budu úplný+a zůstanu nevinen mnohým přestupkem. 14  Ať se řeči mých úst a rozjímání mého srdce+stanou před tebou příjemnými, Jehovo, má Skálo+ a můj Výplatce.*+

Poznámky

„Boží.“ Heb. ʼEl.
„Jejich měřící provazec.“ Heb. qaw·wamʹ; LXXVg „zvuk“; Sy „jejich zvěst“.
„Úrodné země.“ Heb. the·velʹ; LXX „obydlené země“; lat. orʹbis terʹrae, „zemského kruhu“.
Dosl. „pravda“.
„Než zlato.“ Heb. miz·za·havʹ.
„Ano než ... přečištěného zlata.“ Heb. u·mip·pazʹ.
Nebo „lidí; opovážlivců [m. r.]“.
„A můj Výplatce (Výkupce).“ V rozšířeném smyslu „a můj Mstiteli (Obhájce)“. Heb. wegho·ʼal; lat. re·demʹptor. Viz Job 19:25; Př 23:11.