Žalm 11:1–7

Vedoucímu. Od Davida. 11 * Učinil jsem Jehovu svým útočištěm.+Jak se odvažujete říci mé duši:„Prchni jako pták k vaší hoře!+   Pohleď, vždyť ničemní napínají luk,+opravdu chystají svůj šíp na tětivě,aby v temnotě stříleli na přímé v srdci.+   Až budou strženy i základy,+co učiní každý spravedlivý?“   Jehova je ve svém svatém chrámu,+Jehova — v nebesích je jeho trůn.+Jeho vlastní oči hledí, jeho vlastní zářící oči* zkoumají+ lidské syny.*   Sám Jehova zkoumá spravedlivého stejně jako ničemného,+a každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí.+   Na ničemné bude dštít pasti, oheň a síru+a sežehující vítr jako díl jejich poháru.+   Jehova je totiž spravedlivý;+ opravdu miluje spravedlivé skutky.+Přímí, ti spatří jeho obličej.+

Poznámky

LXXVg dva předcházející žalmy spojují, z nich vzniká Ža 10, a následující žalmy proto mají změněné číslování.
Nebo „jeho víčka“.
Nebo „syny pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.