Žalm 14:1–7

Vedoucímu. Od Davida. 14  Bláznivý si řekl v srdci:„Není žádný Jehova.“*+Jednali zhoubně,+ jednali odporně ve [svém] jednání.Není žádný, kdo činí dobro.*+   Pokud jde o Jehovu, ten shlédl z nebe na lidské syny,+aby viděl, zda existuje někdo, kdo má pochopení, kdo hledá Jehovu.*+   Všichni odbočili,+ [všichni] jsou stejně zkažení;+není žádný, kdo činí dobro,+ani jediný.*+   Nezískal poznání žádný z těch, kdo konají to, co ubližuje,+když pojídají můj lid, jako snědli chléb?+Dokonce ani nevzývali Jehovu.+   Tam byli naplněni velkým děsem,*+neboť Jehova* je v generaci spravedlivého.+   Radu ztrápeného byste zahanbovali,protože Jehova je jeho útočiště.+   Kéž by byla záchrana Izraele ze Sionu!+Až Jehova opět shromáždí zajaté ze svého lidu,+ať má Jákob radost, ať se Izrael raduje.+

Poznámky

Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ. Viz dodatek 1B.
LXX dodává „není ani jeden“.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ; T „Jehovu“. Viz dodatek 1B.
LXXVg dodávají slova, která jsou uvedena v Ří 3:13–18: „Jejich hrdlo je otevřený hrob, svého jazyka užívají ke klamání. Zmijí jed je za jejich rty. A jejich ústa jsou plná proklínání a hořkého vyjadřování. Jejich nohy spěchají prolít krev. Zkáza a bída jsou na jejich cestách, a nepoznali cestu pokoje. Před jejich očima není bázeň před Bohem.“
Dosl. „děsili se děsem“.
Jedna z osmi písařských změn z JHWH na ʼElo·himʹ; TVgc „Jehova“. Viz dodatek 1B.