Žalm 73:1–28

Asafova melodie.+ 73  Bůh je vskutku dobrý k Izraeli, k těm čistým v srdci.+   Pokud jde o mne, mé nohy málem odbočily,+mé kroky byly téměř přivedeny ke sklouznutí.*+   Začal jsem totiž závidět vychloubačům,+[když] jsem vídal ten pokoj ničemných lidí.+   Nemají totiž žádné smrtelné bolestivé křeče+a jejich břich je tučný.+   Nemají dokonce ani těžkosti smrtelného člověka*+a nejsou stíháni ranami stejně jako jiní lidé.*+   Proto jim domýšlivost posloužila jako náhrdelník;+násilí je halí jako oděv.+   Oko se jim vypoulilo tučností;+přesáhli představy srdce.+   Posmívají se a mluví o tom, co je špatné;+o šizení mluví nadneseným stylem.+   Svá ústa vložili až do nebes+a jejich jazyk se prochází po zemi.+ 10  Proto přivádí svůj lid zpátky sema vody z [toho], co je plné, jsou pro ně vylity. 11  A řekli: „Jak se [to] Bůh* dozvěděl?+A existuje u Nejvyššího poznání?“+ 12  Pohleďme, to jsou ti ničemní, kteří jsou na neurčito v poklidu.+Rozmnožili [své] prostředky k obživě.+ 13  Jistě je marné, že jsem očistil své srdce+a že si myji ruce v nevinnosti.+ 14  A začal jsem být stíhán ranami po celý den,+a každého jitra je mé napravování.+ 15  Kdybych byl řekl: „Budu vyprávět takový příběh“,pohleď, proti generaci tvých synůbyl bych jednal zrádně.+ 16  A stále jsem uvažoval, abych to poznal;+byly to v mých očích těžkosti, 17  dokud jsem nepřistoupil k tomu, abych vešel do velkolepé Boží svatyně.+Chtěl jsem rozpoznat jejich budoucnost.+ 18  Jistě je stavíš na kluzkou zemskou půdu.+Nechal jsi je rozpadnout v trosky.+ 19  Jak jen se stali jako v mžiku předmětem úžasu!+[Jak] došli konce, bylo s nimi skoncováno náhlými zděšeními! 20  Jako snem po probuzení, Jehovo,*+[tak] až procitneš, pohrdneš právě jejich obrazem.+ 21  Mé srdce totiž zatrpklo+a v ledvinách jsem cítil ostrou bolest+ 22  a byl jsem nerozumný a nemohl jsem poznat;+stal jsem se z tvého stanoviska podobným pouhým zvířatům.+ 23  Jsem však neustále s tebou;+uchopil jsi mou pravici.+ 24  Svou radou mě povedeš+a pak mě dovedeš dokonce k slávě.+ 25  Koho mám v nebesích?+A kromě tebe nemám opravdu žádné jiné potěšení na zemi.+ 26  Můj organismus a mé srdce selhaly.+Bůh je skála mého srdce a můj podíl na neurčitý čas.+ 27  Vždyť pohleď — právě ti, kdo se od tebe drží stranou, zahynou.+Jistě umlčíš každého, kdo tě nemravně opouští.+ 28  Pokud však jde o mne, přiblížit se k Bohu je pro mne dobré.+U Svrchovaného Pána Jehovy jsem umístil své útočiště,+abych oznamoval všechna tvá díla.*+

Poznámky

Nebo „vylity“.
„Smrtelného člověka.“ Heb. ʼenóšʹ.
„Jiní lidé.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
LXXVg dodávají: „v branách dcery Sionu“.