Žalm 60:1–12

Vedoucímu na Lilii připomínky. Miktam.* Od Davida. K vyučování+. Když zápasil s Aram-naharajimem a Aram-cobou a Joab přistoupil k tomu, aby se vrátil a srazil Edom v Solném údolí, dokonce dvanáct tisíc.+ 60  Bože, odvrhl jsi nás, prorazil jsi skrze nás,+popudil ses. Měl bys nás obnovit.+   Způsobil jsi, aby se země rozkymácela, rozpoltil jsi ji.+Uzdrav její průlomy, vždyť se zapotácela.+   Způsobil jsi, aby tvůj lid viděl potíže.+Přiměl jsi nás pít víno, po kterém se motáme.+   Těm, kdo se tě bojí, jsi dal signál,+aby s kličkováním prchali* kvůli luku. Seʹlah.   Aby tvoji milovaní byli vyproštěni,+zachraň přece svou pravicí a odpověz nám.*+   Sám Bůh promluvil ve své svatosti:+„Budu jásat, vydám Šekem jako podíl;+a sukkotskou nížinu odměřím.+   Gilead mi patří a Manasse mi patří+a Efrajim je tvrz mého představeného;Juda je má velitelská hůl.+   Moab je můj hrnec na mytí.+Přes Edom hodím svůj sandál.+Nad Filisteou budu vítězoslavně křičet.“*+   Kdo mě přivede k obleženému městu?+Kdo mě jistě dovede až k Edomu?+ 10  Nejsi to ty, Bože, který jsi nás odvrhl+a který netáhneš s našimi vojsky jako Bůh?+ 11  Přispěj nám přece na pomoc z tísně,+jelikož záchrana od pozemského člověka je bezcenná.+ 12  Prostřednictvím Boha získáme životní energii+a on sám pošlape naše protivníky.+

Poznámky

Viz 16:nad ppč.
„Aby s kličkováním běželi“, na základě jednoho odvození kořenného slovesa; na základě jiného odvození, „aby byl vystaven“, nebo „aby se kolem shromáždili“.
„Nám“, M; MmarginTLXXSyVg a mnoho heb. rkp. „mi“.
Podle Sy; T „Nad Filištíny izraelský sbor jásá“.