Žalm 98:1–9

Melodie.* 98  Zpívejte Jehovovi novou píseň,+neboť věci, které vykonal, jsou podivuhodné.+Jeho pravice, ano jeho svatá paže pro něho získala záchranu.*+   Jehova dal na vědomí svou záchranu;+v očích národů zjevil svou spravedlnost.+   Vzpomněl si na svou milující laskavost* a na svou věrnost k izraelskému domu.+Všechny konce země viděly záchranu od našeho Boha.+   Vítězoslavně křičte k Jehovovi, všichni [lidé] země.*+Buďte veselí a radostně volejte a hrajte melodie.+   Hrajte melodie Jehovovi s harfou,+s harfou a s hlasem melodií.+   S trubkami* a zvukem rohu*+vítězoslavně křičte před Králem, Jehovou.   Ať hřímá moře a to, co je naplňuje,+úrodná země* a ti, kdo na ní bydlí.+   Ať i řeky tleskají rukama;*i hory ať všechny spolu radostně volají+   před Jehovou, neboť přišel soudit zemi.+Bude soudit úrodnou zemi se spravedlností+a národy s přímostí.+

Poznámky

„Žalm Davidův“, LXX.
Nebo „vítězství“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Viz 96:1, ppč. „země“.
Tj. s rovnými trubkami. Viz 4Mo 10:2 ppč.
Nebo „šofaru“, zakrouceného zvířecího rohu.
„Úrodná země.“ Heb. te·velʹ; LXX „obydlená země“; lat. orʹbis ter·raʹrum, „kruh celé země“.
Dosl. „tleskají dlaní“.