Žalm 131:1–3

Píseň výstupů. Od Davida. 131  Jehovo, mé srdce nebylo domýšlivé+ani mé oči nebyly povznesené;+ani jsem nechodil ve věcech příliš velikých+ani ve věcech příliš podivuhodných pro mne.+   Jistě jsem ukonejšil a utišil svou duši+jako odstavené dítě u své matky.+Má duše je u mne jako odstavené dítě.+   Ať Izrael čeká na Jehovu+od nynějška a na neurčitý čas.+

Poznámky