Žalm 8:1–9

Vedoucímu na gittit.*+ Davidova melodie. 8  Jehovo, náš Pane,* jak majestátní je tvé jméno po celé zemi,+ty, o jehož důstojnosti se vypravuje* nad nebesy!+   Z úst dětí a kojenců jsi založil* sílu,+kvůli těm, kdo ti projevují nepřátelství,+abys přiměl k ústupu nepřítele i toho, kdo se mstí.+   Když vidím tvá nebesa, díla tvých prstů,+měsíc a hvězdy, které jsi připravil,+   co je smrtelný člověk,+ že ho chováš v mysli,+a syn pozemského člověka, že se o něho staráš?+   Také jsi přistoupil k tomu, abys ho udělal o něco menším, než [jsou] ti podobní Bohu,*+a potom jsi ho korunoval slávou+ a nádherou.+   Necháváš ho panovat nad díly svých rukou,+všechno jsi mu položil pod nohy:+   drobný skot* a voly, ty všechny,+a také zvířata širého pole,+   nebeské ptáky a mořské ryby,+všechno, co prochází mořskými stezkami.+   Jehovo, náš Pane, jak majestátní je tvé jméno po celé zemi!+

Poznámky

„Gittit.“ Hudební výraz, jehož význam je nejistý. LXXVg „vinné lisy“, jako by slovo „gittit“ bylo odvozeno od slova gath (heb.), lis na olej nebo víno.
„Náš Pane.“ Heb. ʼAdho·néʹnu, mn. č. od ʼA·dhónʹ, označuje vznešenost.
„Ty, o jehož důstojnosti se vypravuje.“ TSy „ty, jenž jsi položil (dal) svou slávu“; LXXVgc „protože tvá velkolepost byla vyvýšena“.
Nebo „napravil“ na základě změny jednoho heb. písmene.
„Než ... ti podobní Bohu.“ Heb. me·ʼelo·himʹ; TLXXSyVg „andělé; poslové“.
„Drobný skot“, tj. ovce a kozy.