Žalm 25:1–22

Od Davida. א [ʼaʹlef]* 25  K tobě, Jehovo, pozvedám samotnou svou duši.+ ב [béth]   Můj Bože,* v tebe jsem vložil důvěru;+kéž nejsem zahanben.Kéž nade mnou nejásají moji nepřátelé.+ ג [giʹmel]   Žádný z těch, kdo v tebe doufají, také nebude zahanben.+Zahanbeni budou ti, kdo bez úspěchu jednají zrádně.+ ד [daʹleth]   Dej mi poznat své vlastní cesty, Jehovo;+vyučuj mě svým vlastním stezkám.+ ה [heʼ]   Přiměj mě chodit v tvé pravdě, a vyučuj mě,+vždyť jsi mým Bohem záchrany.+ו [waw]*V tebe jsem doufal po celý den.+ ז [zaʹjin]   Vzpomeň si na [projevy] svého milosrdenství,+ Jehovo, a [na projevy] své milující laskavosti,*+neboť jsou od neurčitého času.+ ח [chéth]   Na hříchy mého mládí a na má vzbouření nevzpomínej.+Vzpomínej na mne přece podle své milující laskavosti,+kvůli své dobrotě, Jehovo.+ ט [téth]   Dobrý a přímý je Jehova.+Proto poučuje hříšníky o cestě.+ י [jódh]   Způsobí, že mírní budou chodit v [jeho] soudcovském rozhodnutí,+a bude vyučovat mírné své cestě.+ כ [kaf] 10  Všechny Jehovovy stezky jsou milující laskavost a opravdovost*pro ty, kdo zachovávají jeho smlouvu*+ a jeho připomínky.+ ל [laʹmedh] 11  Kvůli svému jménu, Jehovo,+mi odpustíš i mé provinění, neboť je značné.+ מ [mem] 12  Kdo je tedy ten muž, který se bojí Jehovy?+Bude ho poučovat o cestě, [kterou] vyvolí.+ נ [nun] 13  Jeho vlastní duše se ubytuje v dobrotě+a jeho vlastní potomstvo* vezme do vlastnictví zemi.+ ס [saʹmekh] 14  Důvěrný vztah k Jehovovi patří těm, kdo se ho bojí,+také jeho smlouva, kterou jim dává poznat.+ ע [ʽaʹjin] 15  Mé oči jsou stále [upřeny] na Jehovu,+vždyť je to on, kdo vyvádí mé nohy ze sítě.+ פ [peʼ] 16  Obrať ke mně svůj obličej a projev mi přízeň,+vždyť jsem osamocený* a ztrápený.+ צ [ca·dhé] 17  Tísně mého srdce se rozmnožily;+ach, vyveď mě z tlaků na mne.+ ר [réš]* 18  Viz mé trápení a mé těžkosti+a promiň všechny mé hříchy.+ 19 * Viz, jak přibylo mých nepřátel,+a nenávidí mě prudkou nenávistí.+ ש [šin] 20  Střež přece mou duši a osvoboď mě.+Kéž nejsem zahanben, vždyť jsem tě učinil svým útočištěm.+ ת [taw] 21  Ať mě bedlivě střeží ryzost a přímost,+vždyť doufám v tebe.+ 22  Bože,* vyplať Izraele ze všech jeho tísní.+

Poznámky

Tento žalm je v M uspořádán ve formě akrostichu neboli podle heb. abecedy.
„Můj Bože.“ Heb. ʼElo·haiʹ. Tento výraz na začátku tohoto verše v M začná dalším písmenem ʼaʹlef. „V tebe“ začíná heb. písmenem béth.
Písmeno waw (ו) je v akrostichu uvedeno ve čtyřech heb. rkp.
Nebo „své skutky věrně oddané lásky“.
Nebo „pravdivost; pravda“.
„Jeho smlouvu.“ Heb. veri·thóʹ, první výskyt tohoto slova v Žalmech; řec. di·a·theʹken; lat. te·sta·menʹtum. Viz dodatek 7E.
Dosl. „semeno“.
Nebo „jediný“. Řec. mo·no·ge·nesʹ, „jediný zplozený“, totéž slovo jako v Lk 7:12; Lk 8:42; Jan 3:16.
Mezi písmeny ca·dhéʹ réš chybí v tomto akrostichu písmeno qóf.
Tento v., stejně jako v. 18, začíná heb. písmenem réš, a tím je v akrostichu dvojnásobně zdůrazněno ‚vidění‘.
„Bože.“ Heb. ʼElo·himʹ.