Žalm 43:1–5

43  Suď mě,+ Bože,a veď přece mou právní při+ proti národu, který není věrně oddaný.*Kéž mi opatříš únik před mužem podvodu a nespravedlnosti.+   Vždyť ty jsi BŮH mé tvrze.+Proč jsi mě odvrhl?Proč chodím smutný kvůli útlaku nepřítele?+   Vyšli své světlo a svou pravdu.+Kéž ty mě vedou.*+Kéž mě přivedou k tvé svaté hoře a k tvému velkolepému bydlišti.+   A přijdu k Božímu oltáři,+k Bohu,* mé jásavé radosti.+A budu ti chvalořečit harfou, Bože, můj Bože.*+   Proč si zoufáš, má duše,+a proč se ve mně bouříš?Čekej na Boha,+vždyť mu ještě budu chvalořečit jako velkolepé záchraně své osoby a jako svému Bohu.+

Poznámky

Nebo „je bez milující laskavosti“.
„Utěší“, Sy a tři heb. rkp.
„Bohu.“ Heb. ʼEl.
Bože, můj Bože“, M(heb. ʼElo·himʹ ʼElo·haiʹ)LXXASyVg; TLXXB „Jehovo, můj Bože“.