Žalm 149:1–9

149  Chvalte Jah!*+Zpívejte Jehovovi novou píseň,+jeho chválu ve sboru* věrně oddaných.+   Ať se Izrael raduje ve svém Vznešeném Původci,*+synové Sionu — ať mají radost ze svého Krále.+   Ať chválí jeho jméno s tanci.+S tamburínou a harfou ať mu hrají melodie.+   Vždyť Jehova má zalíbení ve svém lidu.+Mírné zkrášluje záchranou.+   Ať věrně oddaní jásají v slávě;*ať radostně volají na svém lůžku.+   Ať mají v hrdle písně vychvalující Boha*+a v ruce ať mají dvojsečný meč,+   aby vykonali pomstu na národech,+přísná napomenutí na národnostních skupinách,+   aby spoutali jejich krále železy+a jejich oslavované* železnými okovy,   aby na nich vykonali zapsané soudcovské rozhodnutí.+Taková nádhera patří všem jeho věrně oddaným.+Chvalte Jah!+

Poznámky

„Ve sboru.“ Heb. biq·halʹ; řec. ek·kle·siʹai; lat. con·gre·ga·ti·oʹne.
„Vznešeném Původci“, mn. č. v heb. označuje vznešenost a majestát.
Nebo „se slávou“.
Dosl. „vyvyšující písně Boží“.
Nebo „význačné“.