Žalm 91:1–16

91  Kdokoli bydlí na tajném místě+ Nejvyššího,+opatří si nocleh přímo ve stínu Všemohoucího.+   Řeknu Jehovovi:* „[Ty jsi] mé útočiště a má pevnost,+můj Bůh, v něhož budu důvěřovat.“+   Sám tě totiž osvobodí z pasti ptáčníka,+od moru působícího strasti.+   Svými perutěmi uzavře k tobě přístup,+a pod jeho křídly najdeš útočiště.+Jeho opravdovost+ bude velkým štítem+ a baštou.*   Nebudeš se bát ničeho děsivého v noci+ani šípu,+ který létá za dne,   ani moru, který kráčí temnotou,+ani zničení, které plení za poledne.+   Tisíc [jich] padne přímo po tvém bokua deset tisíc po tvé pravici;k tobě se to nepřiblíží.+   Jen svýma očima budeš přihlížet+a uvidíš odplatu ničemných.+   Protože jsi [řekl]: „Jehova* je mé útočiště“,+učinil jsi Nejvyššího svým obydlím;+ 10  žádné neštěstí tě nepostihne,+a dokonce ani rána se nepřiblíží k tvému stanu.+ 11  Dá totiž svým vlastním andělům ohledně tebe příkaz,+aby tě střežili na všech tvých cestách.+ 12  Na rukou tě ponesou,+aby ses nohou neudeřil o žádný kámen.+ 13  Na mladého lva a kobru šlápneš;+pošlapeš mladého lva s hřívou a velkého hada.+ 14  Protože upnul svou náklonnost ke mně,+opatřím mu také únik.+Budu ho chránit,* protože poznal mé jméno.+ 15  Bude mě vzývat, a já mu odpovím.+Budu s ním v tísni.+Vyprostím ho a oslavím ho.+ 16  Délkou dnů ho nasytím+a způsobím, aby viděl záchranu ode mne.+

Poznámky

„Jehovovi“, M(heb. יהוה)TSyVg; AqTaylNebo, tetragrammaton psané starohebrejskými písmeny uvnitř řec. textu. Viz dodatek 1C §8.
Nebo „drátěnou košilí“.
Viz dodatek 1C §8.
Dosl. „Umístím ho vysoko“, tj. z dosahu.