Žalm 96:1–13

96 * Zpívejte Jehovovi novou píseň.+Zpívejte Jehovovi, všichni [lidé] země.*+   Zpívejte Jehovovi, žehnejte jeho jménu.+Den co den vyprávějte dobrou zprávu o záchraně od něho.+   Oznamujte mezi národy jeho slávu,+mezi všemi lidmi jeho podivuhodná díla.+   Vždyť Jehova je velký+ a [má] být velmi mnoho chválen.Vzbuzuje bázeň nad všechny [jiné] bohy.+   Vždyť všichni bohové* národů jsou nehodnotní bohové;*+ale pokud jde o Jehovu, ten udělal samotná nebesa.+   Důstojnost a nádhera jsou před ním;+síla a krása jsou v jeho svatyni.+   Připisujte* Jehovovi,* rodiny národů,+připisujte Jehovovi* slávu a sílu.+   Připisujte Jehovovi* slávu patřící jeho jménu;+neste dar a vejděte na jeho nádvoří.+   Klanějte se Jehovovi* ve svatém ozdobení;*+buďte kvůli němu v krutých bolestech, všichni [lidé] země.*+ 10  Říkejte mezi národy: „Sám Jehova* se stal králem.+Také úrodná země* se pevně zakládá, takže nemůže být přivedena k potácení.+V přímosti se ujme pře národů.“+ 11  Ať se radují nebesa, a země ať má radost.*+Ať hřímá moře a to, co je naplňuje.+ 12  Ať jásá širé pole a všechno, co je na něm.+Ať zároveň propuknou v radost všechny lesní stromy+ 13  před Jehovou.* Vždyť přišel;+vždyť přišel soudit zemi.+Bude soudit úrodnou zemi* se spravedlností+a národy se svou věrností.+

Poznámky

LXX uvádí nadpis: „Když byl postaven dům po zajetí: píseň Davida“; Vg má podobné znění.
Dosl. „celá země“, ale sloveso „zpívejte“ je v mn. č. a v m. r. Viz 33:8, ppč. „zemi“, a 66:1, ppč. „země“.
„Bohové.“ Heb. ʼelo·héʹ; řec. the·oiʹ; lat. diʹi.
Nebo „bezcenní bohové“. Heb. ʼeli·limʹ; LXXVg „démoni“.
Nebo „Dejte“, mn. č., heb. ha·vuʹ.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
„V jeho svatém nádvoří“, LXXSyVg.
Viz v. 1, ppč. „země“.
Viz dodatek 1C §8.
„Úrodná země.“ Heb. te·velʹ; LXX „obydlená země“; Vgc(lat.) orʹbem terʹrae, „zemský kruh“.
V tomto verši počáteční písmena prvních čtyř heb. slov v M, čtena zprava doleva, tvoří akrostich tertagrammata, יהוה (JHWH), což je Boží výlučné jméno. V transliteraci vypadají uvedená slova takto: Jis·mechuʹ Haš·ša·maʹjim Wetha·ghelʹ Ha·ʼaʹrec. Na tento akrostich tetragrammata upozorňuje heb. masora neboli sbírka kritických poznámek.
Viz dodatek 1C §8.
Viz v. 10, ppč. „země“.