Žalm 30:1–12

Melodie. Píseň zasvěcení domu.+ Od Davida. 30  Budu tě vyvyšovat, Jehovo,* neboť jsi mě vytáhl vzhůru+a nenechal jsi mé nepřátele, aby se nade mnou radovali.+   Jehovo,* můj Bože, volal jsem k tobě o pomoc a tys přistoupil k tomu, abys mě uzdravil.+   Jehovo, vyvedl jsi mou duši ze samotného šeolu;*+zachoval jsi mě naživu, abych nesestoupil do jámy.+   Hrajte melodie Jehovovi,* jeho věrně oddaní,+vzdávejte díky jeho svaté památce;*+   protože být pod jeho hněvem je [jen] na okamžik,+být pod jeho dobrou vůlí je na celý život.+Večer se snad ubytuje pláč,+ ale ráno je tu radostné volání.+   Pokud jde o mne, já jsem řekl ve svém poklidu:+„Nikdy nebudu přiveden k potácení.“+   Jehovo,* ve své dobré vůli jsi způsobil, aby má hora stála v síle.+Skryl jsi svůj obličej; propadl jsem rozrušení.+   K tobě, Jehovo,* jsem volal;+a k Jehovovi* jsem vznášel snažnou prosbu o přízeň.+   Jaký prospěch je z mé krve, když sestoupím do jámy?*+Bude ti chvalořečit prach?+ Bude vyprávět o tvé opravdovosti?*+ 10  Slyš, Jehovo,* a projev mi přízeň.+Jehovo,* prokaž se [jako] můj pomocník.+ 11  Změnil jsi mi truchlení v tanec,+uvolnil jsi mou pytlovinu a opásáváš mě radováním,+ 12  aby ti [má] sláva* hrála melodie a nemlčela.+Jehovo,* můj Bože, budu ti chvalořečit na neurčitý čas.+

Poznámky

Viz dodatek 1C §10.
Viz dodatek 1C §10.
„Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹdou; lat. in·ferʹno. Viz dodatek 4B.
Viz dodatek 1C §10.
„Jeho svaté památce.“ Dosl. „pro památku (zmínku o) jeho svatosti“. Heb. lezeʹkher qodh·šóʹ.
Viz dodatek 1C §10.
Viz dodatek 1C §10.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Jámy.“ Heb. šaʹchath; T „srdce hrobu“; LXXSyVg „porušení“.
Nebo „pravdivosti; pravdě“.
Viz dodatek 1C §10.
Viz dodatek 1C §10.
„Má sláva“, LXXVg.
Viz dodatek 1C §10.