Žalm 125:1–5

Píseň výstupů.* 125  Ti, kdo důvěřují v Jehovu,+ jsou jako hora Sion,+ která nemůže být přivedena k potácení, ale zůstává až na neurčitý čas.+   Jeruzalém — jako jsou všude kolem něj hory,+tak je Jehova všude kolem svého lidu+od nynějška a na neurčitý čas.+   Žezlo ničemnosti totiž nebude stále spočívat na losu spravedlivých,+aby spravedliví nenapřáhli ruku k nějakému nesprávnému jednání.+   Čiň dobře, Jehovo, dobrým,+ano, těm přímým v srdci.+   Pokud jde o ty, kdo odbočují na své pokřivené cesty,ty+ Jehova přiměje, aby odešli s těmi, kdo konají to, co ubližuje.+Nad Izraelem bude mír.+

Poznámky

Nebo „schodištních stupňů“. Viz 120:nad ppč.