Žalm 23:1–6

Davidova melodie. 23  Jehova je můj Pastýř.+ V ničem nebudu mít nedostatek.+   Dává mi uléhat na travnatých pastvinách;+vodí mě u dobře zavlažovaných míst odpočinku.+   Občerstvuje mou duši.+Vede mě ve stopách spravedlnosti pro své jméno.+   I když kráčím údolím hlubokého stínu,*+nebojím se ničeho špatného,+vždyť jsi se mnou;+tvůj prut a tvá hůl, ty mě utěšují.+   Prostíráš mi stůl před těmi, kdo mi projevují nepřátelství.+Hlavu jsi mi potřel olejem;+můj pohár je dobře naplněn.*+   Dobrota a milující laskavost* mě jistě budou stíhat po všechny dny mého života;+a budu bydlet* v Jehovově domě do délky dnů.+

Poznámky

Nebo „údolím stínu smrti“.
Dosl. „je nasycení samo“.
Nebo „věrně oddaná láska“.
„Budu bydlet“, TSyVg.