Žalm 3:1–8

Davidova melodie, když utíkal kvůli svému synu* Absalomovi.+ 3  Jehovo, proč přibylo mých protivníků?+Proč mnozí povstávají proti mně?+   Mnozí říkají o mé duši:„Není pro něho u Boha* záchrana.“+ Seʹlah.*   A přece jsi, Jehovo, štítem kolem mne,+mou slávou+ a Tím, kdo pozvedá mou hlavu.+   Svým hlasem budu volat k samotnému Jehovovi,a on mi odpoví ze své svaté hory.*+ Seʹlah.   Pokud jde o mne, já si lehnu, abych spal;jistě se probudím, protože mě stále podporuje sám Jehova.+   Nebudu se bát desetitisíců lidí,kteří se kolem dokola sešikovali proti mně.+   Povstaň přece,+ Jehovo! Zachraň mě,+ můj Bože!+Vždyť budeš muset udeřit všechny mé nepřátele do čelisti.+Zuby ničemných budeš muset zlámat.+   Záchrana patří Jehovovi.+Tvé požehnání je na tvém lidu.+ Seʹlah.

Poznámky

„Svému synu.“ Heb. benóʹ.
„U Boha.“ Heb. vEʼ·lo·himʹ, mn. č. označuje vznešenost nebo majestát. Viz 1Mo 1:1, ppč. „Bůh“.
Selah.“ Heb. odborný výraz určený pro hudbu nebo recitaci. Význam je nejistý.