Žalm 138:1–8

Od Davida. 138  Budu ti chvalořečit celým svým srdcem.+Před jinými bohy* ti budu hrát melodie.+   Budu se klanět směrem k tvému svatému chrámu+a budu chvalořečit tvému jménu,+kvůli tvé milující laskavosti*+ a kvůli tvé opravdovosti.*+Vždyť jsi svůj výrok+ vyvýšil dokonce nad celé své jméno.+   V den, kdy jsem volal, jsi také přistoupil k tomu, abys mi odpověděl;+začal jsi mě osmělovat v mé duši silou.+   Všichni králové země ti budou chvalořečit, Jehovo,+neboť uslyší řeči tvých úst.   A budou zpívat o Jehovových cestách,+neboť Jehovova sláva je veliká.+   Vždyť Jehova je vysoko, a přece vidí pokorného;+ale povzneseného zná jenom z dálky.+   Kdybych chodil uprostřed tísně, zachováš mě naživu.+Kvůli* hněvu mých nepřátel napřáhneš ruku,+a tvá pravice mě zachrání.+   Jehova sám dokončí, co je v můj prospěch.+Jehovo, tvá milující laskavost je na neurčitý čas.+Neopouštěj díla svých vlastních rukou.+

Poznámky

„Bohy.“ Heb. ʼelo·himʹ; LXXVg „anděly“; Sy „králi“; T „soudci“.
Nebo „věrně oddané lásce“.
„Tvé pravosti (pravdivosti).“ Heb. ʼamit·teʹkha (od ʼemethʹ).
Nebo „Proti“.